Các vấn đề tâm lý xã hội liên quan đến môi trường làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:50(GMT +7)

Có rất nhiều thông tin về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc được cung cấp bởi các tổ chức của EU. Các văn bản pháp luật, chiến lược và giải pháp thực tiễn tốt nhất được triển khai trong trong các lĩnh vực khác cũng cung cấp thông tin có giá trị và liên quan đến việc tạo ra những nơi làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả. Như vậy, một biện pháp đầu tiên được thực hiện, trong đó trình bày các phương pháp tiếp cận cơ bản của châu Âu, bao gồm việc tổ chức các chiến dịch quốc gia ở tất cả các nước thành viên EU.

Mục đích của những chiến dịch quốc gia này nhằm giảm số vụ tai nạn liên quan đến công việc và các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp thông qua việc đánh giá rủi ro tốt hơn. Đánh giá nguy cơ rủi ro đầy đủ và thường xuyên như vậy có thể được thực hiện bởi các tổ chức ở mọi quy mô, trong bất kỳ khu vực nào, đơn giản và hiệu quả.

Từ quan điểm của chúng tôi, việc quản lý an ninh chuyên nghiệp tốt nên được xem như là một khoản đầu tư, không phải là một khoản chi phí – nó có thể mang lại lợi nhuận về mặt năng suất; Hơn nữa, vấn đề sức khỏe tại nơi làm việc nên được hiểu theo cùng một cách.

Thông thường, các tổ chức không đánh giá rủi ro tại nơi làm việc một cách đúng cách. Để minh họa cho báo cáo nêu trên liên quan đến việc đánh giá các nguy cơ rủi ro trong các khu vực công và tư nhân và cho thấy ảnh hưởng của nó đến người lao động, chúng tôi đã áp dụng một bảng câu hỏi (gồm 17 câu hỏi) cho 75 người. Câu hỏi đã được áp dụng trong một tổ chức công, như  Hârşova Town Hall (50 người) và một tổ chức tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi (25 người: Thư ký, Kế toán, Nhân sự, Bán hàng, Hậu cần, văn phòng Marketing), mục tiêu là xác định sự hiểu biết của người lao động về các khái niệm “an ninh và sức khỏe tại nơi làm việc”, “nguy cơ có hại nghề nghiệp”, “môi trường làm việc”, liên quan đến các nghĩa vụ của người lao động và các ảnh hưởng tâm lý xã hội.

Nội dung chi tiết bài viết (tiếng Anh) có trong file pdf  đính kèm.

Tác giả: Mihaela Rus, Alina Buzarna-Tihenea (Galbeaza)

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 149, 5 September 2014,)