Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình – Sắp xếp lại nơi làm việc và dây chuyền công việc để giảm bớt các chuyển động không cần thiết

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:52(GMT +7)

ĐIỂM CẦN NHỚ: Những thay đổi đơn giản trong bố trí công việc có thể cải thiện dây chuyền công việc và tăng năng suất.

LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI GIA ĐÌNH

Người lao động tại gia đình cần sử dụng không gian làm việc hạn chế của mình một cách hiệu quả nhất. Thông thường, việc thay đổi bố cục đơn giản có thể cải thiện dòng chảy công việc và năng suất tăng lên. Điều quan trọng là xem xét cẩn thận dòng chảy của công việc hiện tại và giảm những hoạt động không cần thiết của người lao động.

Đảm bảo dòng vận chuyển trôi chảy của vật liệu, sản phẩm giữa các khu làm việc khác nhau hoặc chu trình làm việc. Khối lượng hàng đệm là một trong những giải pháp cho vấn đề này. Chúng cho phép mỗi người lao động làm việc ở tốc độ của riêng mình mà không bị làm phiền bởi tốc độ làm việc của người lao động khác.

Hãy vui vẻ làm công việc của bạn mà không bị những áp lực không cần thiết và bạn sẽ thấy là làm việc theo nhóm sẽ tốt hơn, năng suất cao hơn và an toàn hơn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN

1.   Hãy nhìn lại cách bố trí nơi làm việc của bạn và dòng chảy công việc. Phát hiện các chuyển động không cần thiết của người lao động để cải thiện bằng cách thay đổi bố trí dòng chảy công việc. Ví dụ, nếu người lao động phải đi bộ nhiều lần từ kho đến khu vực sản xuất, hãy sắp xếp lại và bố trí để hai khu vực gần nhau hơn.

2.   Lưu trữ tạm thời vật liệu hoặc bán thành phẩm ở các bàn bên cạnh hoặc trong không gian trước và sau mỗi máy làm việc để tạo ra “khối lượng hàng đệm”. Khối lượng hàng đệm sẽ cho phép người lao động làm việc theo tốc độ của riêng họ.

3.   Điều chỉnh chiều cao chỗ làm việc và hàng đệm ở cùng một độ cao. Điều này sẽ giúp người lao

động giảm bớt các tư thế cúi người không cần thiết, ví dụ như chuyển từ đứng sang cúi người hoặc từ tư thế cúi người sang tư thế đứng.

Làm việc ở cùng độ cao để cải thiện dây chuyền của công việc và loại bỏ những nhiệm vụ thừa.

Sử dụng chỗ chứa hàng đệm, người lao động làm việc tại gia đình có thể làm việc ở tốc độ của riêng họ. Chỗ chứa hàng đệm cho phép người lao động để vật liệu chưa hoàn thiện trước khi được chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Mở rộng diện tích làm việc để bố trí và làm việc tốt hơn.

CÁCH TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

Người lao động trong cùng một nơi làm việc có thể cùng nhau tạo ra luồng công việc trôi chảy. Dành khoảng một ngày hay nửa ngày để cùng nhau thực hiện những thay đổi về việc bố trí nơi làm việc. Tất cả người lao động làm việc tại gia đình nên trao đổi  ý tưởng về việc bố trí nơi làm việc có năng suất cao hơn. Sắp xếp lại vị trí của một số nơi làm việc để dòng công việc được trôi chảy hơn. Những thay đổi này sẽ không mất nhiều tiền. Mọi người chắc chắn sẽ đều có lợi ích liên quan đến an toàn và năng suất lao động.

MỘT SỐ GỢI Ý

– Nên để các thành phẩm riêng biệt với nguyên liệu thô. Trong một không gian làm việc hạn chế của người lao động tại gia đình, sản phẩm thường bị để lẫn với nguyên liệu. Nó làm giảm năng suất.

– Nên sử dụng một giá đẩy di động có bánh xe để tạm thời đặt những bán thành phẩm hoặc sản phẩm lớn hơn, đặc biệt trong những nơi làm việc chật hẹp. Điều này sẽ giúp di chuyển được thuận lợi các nguyên vật liệu hay sản phẩm.

– Đối với vật liệu và các bộ phận nhỏ hơn, thì sử dụng thùng chứa nhỏ hơn cho những hàng đệm.


(Nguồn tin: Trích tài liệu – Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình, ILO)