Chất thải rắn thông thường và phân loại

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:49(GMT +7)

Để phục vụ cho việc quản lý chất thải theo cách an toàn đối với con người, bảo đảm vệ sinh môi trường và đúng cách đối với các chất thải rắn, trong tiêu chuẩn Việt Nam 6705: 2009 đã đưa ra một số thuật ngữ và phân loại như sau:

1. Thuật ngữ và định nghĩa

– Chất thải (waste): Vật chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong các hoạt động khác. Chất thải có thể ở dạng rắn, lỏng khí hoặc có thể ở dạng khác.

– Chất thải rắn(solid waste): Chất thải ở thể rắn hoặc sệt, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn thông thường (không nguy hại).

– Chất thải rắn thông thường [không nguy hại] (normal solid waste): là các loại chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp không chứa hoặc có chứa lượng rất nhỏ các chất hoặc hợp chất chưa đến mức có thể gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.

– Chất thải rắn đô thị (municipal solid waste): Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cư dân, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực đô thị.

–  Quản lý chất thải (waste management): Quá trình hoạt động kiểm soát chất thải từ khi phát sinh đến thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý có thẩm quyền

2. Phân nhóm loại chất thải rắn

Dựa theo nguồn phát sinh, chất thải rắn không nguy hại được phân thành các nhóm loại như:

TT

Nhóm loại chất thải rắn

Mô tả, tính chất

1

Chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ

1.1

Chất thải từ hộ gia đình

  • Chất thải từ thực phẩm

Chất thải rắn, chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy hoặc phân hủy nhanh đặc biệt khi thời tiết nóng ẩm, được thải bỏ từ các quá trình chế biến, buôn bán và tiêu dùng thực phẩm.

  • Chất thải khác

Chất thải rắn, không bị phân hủy thối rữa nhưng có thể gây ra bụi, như các phần còn lại của quá trình cháy (như tro xỉ, tro than,…), thải ra từ các hộ gia đình hoặc từ các bếp, lò đốt; các đồ gia dụng đã qua sử dụng, được làm từ các loại vật liệu khác nhau.

  • Chất thải từ các cơ sở công cộng, dịch vụ

Các chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ và các chất thải rắn không nguy hại khác, không bị phân hủy thối rữa hoặc có thể ít bị phân hủy thối rữa, như giấy và các sản phẩm giấy đã qua sử dụng, đồ nhựa, chai lọ thủy tinh, kim loại, gốm sứ, đất cát, sỏi, bụi đất… được thu gom từ các khu vực công cộng (như bãi tắm, công viên, sân chơi) các điểm dịch vụ, công sở, trường học… hoặc đường phố.

2

Chất thải rắn xây dựng

Chất thải từ hoạt động xây dựng

Chất thải được thải ra do phá dỡ, cải tạo các hạng mục/ công trình xây dựng cũ hoặc từ quá trình xây dựng các hạng mục/ công trình mới (nhà, cầu cống, đường giao thông…) như vôi vữa, gạch ngói vỡ, bê tông, ống dẫn nước bằng sành sứ, tâ,s lợp, thạch cao…. Và các vật liệu khác

3

Chất thải rắn công nghiệp

Chất thải từ các quá trình công nghệ sản xuất công nghiệp và chất thải rắn của các cơ sở xử lý chất thải

Chất thải rắn công nghiệp không nguy được thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hoặc từ các công trình xử lý khí thải rắn thông thường


(Nguồn tin: Nilp.vn)