Chiến dịch Nơi làm việc Lành mạnh

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:51(GMT +7)

Chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh giai đoạn 2018-2019 do Uỷ ban An toàn vệ sinh Lao động châu Âu (EU-OSHA) ban hành. Chiến dịch sẽ tập trung vào các chất độc hại ở nơi làm việc, một chủ đề hiện đang được quan tâm.

Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao nhận thức về các chất độc hại (bao gồm các chất gây ung thư), tiến hành đánh giá rủi ro và chia sẻ các kinh nghiệm đánh giá rủi ro có hiệu quả tại cơ sở, nhắm đến nhóm người lao động có nguy cơ tổn thương đặc biệt và đưa ra khung pháp lý để bảo vệ người lao động tại châu Âu.

Chiến dịch năm 2018-2019 sẽ tập trung vào các chất độc hại, với mục tiêu là nâng cao nhận thức và đề xuất văn hoá an toàn tại nơi làm việc trên toàn châu Âu, cũng như nhắm đến những nhóm người lao động cụ thể.

Các mục tiêu của chiến dịch bao gồm:

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng ngừa rủi ro từ các chất độc hại, giúp xoá bỏ những hiểu lầm phổ biến về các chất độc hại này.

Đề xuất đánh giá rủi ro bằng cách cung cấp thông tin về các công cụ thiết thực và tạo ra các cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm về đánh giá rủi ro, đặc biệt tập trung vào:

– hạn chế hoặc thay thế các chất độc hại tại nơi làm việc

– hệ thống các biện pháp phòng ngừa (ví dụ như áp dụng hệ thống văn bản dưới luật để lựa chọn được biện pháp hiệu quả nhất).

Nâng cao nhận thức về các rủi ro liên quan đến phơi nhiễm với các chất gây ung thư tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ trao đổi các kinh nghiệm đánh giá rủi ro; Uỷ ban An toàn vệ sinh Lao động châu Âu  có ý nghĩa rất quan trọng trong Lộ trình xây dựng thoả ước cam kết về Các chất gây ung thư của châu Âu.

Nhắm đến nhóm người lao động có nguy cơ tổn thương bằng cách cung cấp thông tin phù hợp cũng như các ví dụ về các kinh nghiệm tập huấn. Các nhóm người lao động này bao gồm: Phụ nữ; Nhóm lao động nhập cư; Lao động trẻ; Người lao động có nguy cơ rủi ro cao do khu vực làm việc hoặc loại công việc; Lao động thời vụ và người lao động trong ngành kinh tế không chính thống

Nâng cao nhận thức về khung pháp lý quan trọng cũng như các chính sách phát triển nổi bật đã được thông qua để bảo vệ người lao động.

Biên dịch: Việt Thắng


(Nguồn tin: osha.europa.eu)