Công đoàn Ninh Bình với các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện, môi trường lao động góp phần chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:49(GMT +7)

Đinh Thế Hùng
PCT. LĐLĐ thành phố Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh nhỏ, nằm ở cực nam của châu thổ Sông Hồng, có Diện tích 1.388,7km2, dân số gần 95 vạn người, là vùng núi đá vôi với diện tích 12.000ha. Những năm gần đây, Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,36%. Thu ngân sách qua các năm 2010, 2011 đều đạt trên 3.100 tỷ đồng.

Nội dung tài liệu (file pdf) có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Tài liệu hội thảo “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện VN” khu vực Miền Bắc. Hà Nội, 10/2012)