Cung cấp đủ bình chữa cháy tại nơi dễ tiếp cận và đảm bảo người lao động biết cách sử dụng.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:51(GMT +7)

Duy trì đủ số lượng bình chữa cháy, ghi ký hiệu rõ ràng và đặt trong tầm với thuận lợi. Đào tạo người lao động cách thức sử dụng bình chữa cháy như một phần của kế hoạch hành động khẩn cấp

TẠI SAO

Phát hiện sớm các đám cháy nhỏ và sử dụng bình cứu hỏa cầm tay là một trong các phương pháp chống cháy quan trọng nhất. Bố trí đầy đủ số bình chữa cháy tại khu vực được chỉ định và ghi ký hiệu rõ ràng để giúp giảm nguy cơ các đám cháy lớn.

Sử dụng đầy đủ cho các bình chữa cháy có thể dập tắt ngọn lửa. Cần cung cấp đủ kiểu bình chữa cháy và đào tạo công nhân về cách sử dụng chúng trong trường hợp cháy.

Các bình chữa cháy cầm tay có hiệu quả trong các giai đoạn đầu của vụ cháy. Cần đặt đủ bình chữa cháy để chúng dễ dàng được lấy và sử dụng như có thể.

RỦI RO / TỔN HẠI

•        Cháy;

•        Phơi nhiễm hóa chất độc hại;

•        Tổn thương hoặc tai nạn nghiêm trọng;

•        Di tản chậm.

BIỆN PHÁP

1. Chọn kiểu bình cứu hỏa thích hợp. Cẩn thận quan sát các nội quy an toàn cháy và các hướng dẫn phòng cháy. Kiểm tra tất cả bình chữa cháy đặt trong và xung quanh nơi làm việc – Đảm bảo rằng người chữa cháy bằng loại bình cứu hỏa thích hợp, ví dụ, loại A dành cho các chất cháy bình thường; Loại B dành cho chất lỏng hoặc khí có thể tạo hình: Loại C dành cho thiết bị điện và loại D dành cho kim loại cháy)

• Bình chữa cháy bằng nước trong trường hợp cháy thông thường.

• Bình chữa cháy bằng bột khô trong trường hợp cháy thông thường, dầu hoặc điện.

• Bình chữa cháy bọt dùng cho các đám cháy thông thường và đám cháy dầu.

2. Ghi rõ các vị trí của bình chữa cháy. Thường đặt chúng trên tường để dễ thấy.

3. Cung cấp đủ số bình chữa cháy và đặt chúng vào trong cự ly 20 m nơi làm việc.

4. Đào tạo công nhân sử dụng bình cứu hỏa thích hợp. Thông thường, có thể sử dụng bình chữa cháy bằng cách kéo chốt hướng về vòi tại chân ngọn lửa, bóp cò đồng thời giữ bình cứu hỏa thẳng đứng và lắc từ bên này sang bên kia để phủ khu vực cháy.

5. Duy trì bình chữa cháy thường xuyên. Đảm bảo các chốt, vòi và biển hiệu còn nguyên vẹn và không được để thiếu hoặc để bình chữa cháy rỗng.

Cung cấp đủ bình chữa cháy tại nơi được chỉ định rõ ràng trong khu vực làm việc

Đào tạo công nhân sử dụng bình chữa cháy thích hợp.

GỢI Ý THÊM

– Đào tạo và đào tạo lại tất cả người quản lý và người lao động để sử dụng bình chữa cháy thích hợp.

– Nên kế hoạch các đợt tập chữa cháy và thực hiện kiểm tra kế hoạch hành động khẩn cấp. Tất cả quản lý và công nhân đều phải được thông báo về kế hoạch bao gồm các quy trình chữa cháy và di tản.

– Không được chữa cháy nếu đám cháy đang lan ra khỏi điểm bắt đầu hoặc có thể chặn lối thoát duy nhất của bạn hoặc nếu bình chữa cháy hết chất tác nhân hoặc không có hiệu quả.

ĐIỂM CẦN NHỚ

Duy trì đủ số lượng bình chữa cháy, ghi ký hiệu rõ ràng và đặt trong tầm với thuận lợi. Đào tạo người lao động cách sử dụng bình chữa cháy như một phần của kế hoạch hành động khẩn cấp.


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)