Đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Thứ Hai, 08/04/2024, 09:21(GMT +7)

Cải thiện điều kiện làm việc, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc là một trong những yêu cầu của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với các cấp Công đoàn nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 do Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh phát động. Ảnh: CĐCS

Ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 với một số nội dung cơ bản như tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động; các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh lao động…

Trong đó, các cấp Công đoàn cần chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tự đánh giá, kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất theo quy định.

Phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động, phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo, an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Thường xuyên tập huấn cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, người lao động nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ, đội, phân xưởng, nhà máy, các công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh…

Nguồn: laodong.vn

laodong.vn