Nhiệt điện Phả Lại hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, VSLĐ năm 2024

Thứ Sáu, 31/05/2024, 10:58(GMT +7)

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong vận hành sản xuất, đặc biệt là cao điểm các tháng mùa khô và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường, củng cố thiết bị, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật vận hành, bồi huấn nghiệp vụ, diễn tập sự cố… cho người lao động.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức diễn tập PCCC cho người lao động. Ảnh: Thu Thúy

Do đặc thù người lao động phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như tiếp xúc với điện, độ cao, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vì vậy, công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại triển khai nghiêm túc với kế hoạch, nội dung cụ thể.

Công ty tổ chức diễn tập PCCC. Ảnh: Thu Thúy

Với chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong chuỗi cung ứng”, từ đầu tháng 3 đến nay, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; Kiểm tra, củng cố thiết bị; kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong khu vực làm việc; Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị nhằm phát hiện kịp thời các lỗi vi phạm để có phương án ngăn ngừa, khắc phục, xử lý, không để xảy ra sự cố; Tổ chức diễn tập sự cố rã lưới đối với hai dây chuyền; Tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC, cứu nạn cứu hộ cho 450 người lao động tại các đơn vị.

Kiểm tra các thiết bị tại phân xưởng. Ảnh Thu Thúy

Bên cạnh đó, lãnh đạo chuyên môn phối hợp với Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong toàn thể CBCNV không chỉ trong tháng 5 mà xuyên suốt cả năm; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, quy trình, kỷ luật lao động; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên và người làm công tác ATVSLĐ; thúc đẩy phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Cũng trong tháng này, Công đoàn Công ty đã bình xét, khen thưởng cho An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu, Người lao động ngành Điện tiêu biểu và thăm hỏi người lao động bị tai nạn lao động.

Tập huấn cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên và người làm công tác ATVSLĐ của Công ty. Ảnh: Thu Thúy

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tập thể CBCNV Công ty luôn nỗ lực từng giờ, từng ngày trong công tác vận hành sản xuất đảm bảo ATVSLĐ để cung cấp điện năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh trong cao điểm những tháng mùa khô và cả năm 2024.

Nguồn: laodong.vn