Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc cần dựa trên những nhu cầu của nơi làm việc: Top 10 khuyến nghị về cách thức đẩy mạnh sức khỏe và sự hưng phấn của NLĐ tại nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:50(GMT +7)

Khảo sát về giáo dục sức khỏe tại nơi làm việc: thực tế và nhu cầu, Top 10 khuyến nghị của dự án vừa ra mắt nhấn mạnh vào sự hòa nhập của việc đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc (gọi tắt là WHP) trong đời sống làm việc hàng ngày. (1,2,3) Các khuyến nghị đặt trọng tâm vào tầm quan trọng về việc tham gia của mọi thành phần và cam kết về quản lý.

Ảnh: NUMAT-PROJECT

Một hướng tiếp cận ổn định, trong đó các hoạt động cần hướng tới việc cải thiện chất lượng và điều kiện đời sống việc làm cũng như tập trung vào thái độ của từng cá nhân người lao động (NLĐ) là hết sức cần thiết. Top 10 các khuyến nghị về cách thức đẩy mạnh sức khỏe & sự hưng phấn của NLĐ và khả năng làm việc là một danh mục kiểm tra (check-list) dành cho các công ty. Với sự giúp đỡ của các khuyến nghị, các công ty tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất, ngay cả khi bình thường họ không tích cực trong các vấn đề về đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc.

Các khuyến nghị bao gồm những chủ đề sau:

  1. Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc dựa trên yêu cầu của nơi làm việc
  2. Sự quản lý được cam kết và thúc đẩy bởi hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc
  3. Mọi người đều có cơ hội tham gia vào hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc
  4. Các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc được lập kế hoạch đầy đủ
  5. Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc được lập kế hoạch bằng văn bản. Nhiều chương trình khác nhau được triển khai cho các kế hoạch này
  6. Môi trường làm việc và cách thức thực hiện đẩy mạnh sức khỏe
  7. Các tài liệu về đẩy mạnh sức khỏe mang tính truyền cảm hứng, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi đối tượng
  8. Nơi làm việc là một nơi tích cực của xã hội. Cũng như các luật sau đây, có tính đến các khuyến nghị, hướng dẫn và ý kiến chuyên gia liên quan tới công tác đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc
  9. Tham vấn chuyên gia về đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc khi cần thiết
  10. Công tác đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc là một phần hòa hợp và không thể thiếu của công việc và các hoạt động thường ngày.

Mục đích của bài báo này, dựa trên các kết quả chưa được công bố của Khảo sát về giáo dục sức khỏe tại nơi làm việc: các khảo sát về thực tế và nhu cầu, nhằm nghiên cứu một cách ngắn gọn khái quát về một số chủ đề và các nhân tố khiến những chủ đề này có mặt trong top 10 các khuyến nghị kể trên.

Những nơi làm việc có các chủ đề quan trọng hàng đầu

Top 10 các khuyến nghị được thu thập từ các công ty và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tham gia Khảo sát về giáo dục sức khỏe tại nơi làm việc: dự án về hiện trạng và nhu cầu, tại Phần Lan, Latvia và Lithuanian. (4) Tổng số những người tham gia trả lời khảo sát dự án là 363 người: Phần Lan (n=103), Latvia (n=124) và tại Lithuania (n=136). Những người tham gia trả lời đến từ các ngành như: chăm sóc người cao tuổi và phục hồi chức năng. Các báo cáo khoa học sẽ được viết dựa trên những kết quả này.

Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc cần dựa trên nhu cầu tại nơi làm việc

Các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc cần dựa trên một phân tích về các yêu cầu liên quan đến sức khỏe của doanh nghiệp. Các khuyến nghị khuyến khích các công ty thương xuyên tổ chức những cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn về trạng thái hưng phấn tại nơi làm việc; bao gồm các câu hỏi liên quan đến sức khỏe NLĐ, khả năng lao động và các vấn đề về tâm lý tại nơi làm việc, sự mệt mỏi; các mức độ stress… Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy các chương trình phòng ngừa bệnh tật và an toàn nghề nghiệp được cung cấp cho 73,8% người trả lời khảo sát (tại Phần Lan), 63,7% (tại Latvia) và 33,1% (tại Lithuania). Trạng thái hưng phấn cũng bao gồm các vấn đề về ecgônômi và an toàn.

Một nơi làm việc đẩy mạnh vấn đề về sức khỏe cũng kể đến cả những nhu cầu của cá nhân liên quan, ví dụ: số giờ làm việc hoặc ecgônômi. Trong thực tế, điều này có nghĩa là được chọn lựa các ca làm việc phù hợp với điều kiện cuộc sống ví dụ đối với những người phải chăm con nhỏ thì có thể chọn những ca làm việc khác với những người phải chăm sóc cha mẹ già. Rõ ràng là khả năng chi phối việc lập kế hoạch ca làm việc khuyến khích sư cân bằng có lợi giữa đời sống việc làm và đời sống gia đình.

Nhu cầu cá nhân có thể khó được thừa nhận và hỗ trợ. Một cách để xác định những nhu cầu này là thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá năng lực và thảo luận về hoạt động nghề nghiệp với NLĐ. Còn về những nhu cầu phổ biến khác? Làm thế nào để các công ty có thể biến những thông tin do cuộc khảo sát cung cấp trở thành hành động và phản hồi được hầu hết các ý kiến mà họ nhận được? Điều này yêu cầu phải có kế hoạch, sự tham gia, sự hòa hợp, thời gian cũng như sự cộng tác.

Ảnh: SUSANNAKEMPPAINEN

Các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc được lập kế hoạch đầy đủ đem lại hiệu quả

Thông qua chủ đề Các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc được lập kế hoạch đầy đủ, các công ty có thể kiểm tra liệu họ đã dành đủ thời gian và nguồn lực để lập kế hoạch cho các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc chưa? Công tác quản lý đã cung cấp đủ nguồn lực (đầu tư về thời gian, tiền bạc) để thực hiện các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc tại cơ sở chưa? Việc đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc có được lập kế hoạch theo cách khuyến khích sự tham gia của các cá nhân không?

Một lời khuyên được đưa ra trong danh mục là ý tưởng các giám sát viên khuyến khích NLĐ đặt câu hỏi và diễn đạt những suy nghĩ của bản thân tại nơi làm việc. Vai trò hỗ trợ và giám sát của giám sát viên là rất quan trọng đối với NLĐ. Kết quả khảo sát cho thấy việc giám sát công việc là rõ ràng và liên tục đối với 57,3% người được hỏi (ở Phần Lan), 77,4% (ở Lativia) và 58,78% (tại Lithuania). Trách nhiệm chủ yếu đối với hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc là trách nhiệm của người giám sát, nhưng cả cộng đồng lao động có thể và nên cùng tham gia. Liên quan đến trách nhiệm đối với công tác đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc, 92,2% người được hỏi tại Phần Lan cho rằng việc tăng cường sức khỏe cho một người chính là trách nhiệm của người đó, so với 67,7% ở Latvia và 76,5% ở Lithuania. Các giám sát viên ở một vị thế phù hợp để kích hoạt và khuyến khích NLĐ cùng tham gia. Một bầu không khí cởi mở, chia sẻ và tin tưởng cũng sẽ tạo ra sự hưng phấn và đẩy mạnh hoạt động sức khỏe tại nơi làm việc.

Hiệu quả yêu cầu có sự phối hợp và tham gia

NLĐ có xu hướng biết rõ nhất các vấn đề liên quan đến công việc của mình. Do vậy, việc tính toán vai trò của NLĐ trong hoạt động lập kế hoạch an toàn, sức khỏe và sự hưng phấn tại công ty là hết sức quan trọng. Tất cả các thành viên của cộng đồng lao động cần tham gia, hành động và có cơ hội được sáng tạo ra những sáng kiến liên quan đến sức khỏe tại nơi làm việc. Các kết quả khảo sát cho thấy 73,8% người được hỏi  (tại Phần Lan), 60,5% (tại Latvia) và 44,9% (tại Lthuania) có thể tạo ra được những thay đổi liên quan đến sức khỏe tại nơi làm việc. Sự tham gia của các cá nhân có thể tạo thành một cộng đồng.

Ví dụ, mọi NLĐ có thể không nhận thức được các hoạt động ATVSLĐ sẵn có. Bằng việc cùng lập kế hoạch cho mô hình về hoạt động và thực hành đẩy mạnh sức khỏe của công ty, mọi người đều có cơ hội đóng góp công sức và học hỏi từ những quyết định đã đưa ra có liên quan đến vấn đề. Từ đó, các hoạt động áp dụng thực hành sẽ phù hợp hơn và đáp ứng được những nhu cầu của các nhóm ngành nghề khác nhau tại nơi làm việc. Điều này tạo nên hiệu quả.

Một bầu không khí cởi mở là phần quan trọng của việc hợp tác có chất lượng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng nhằm bảo đảm việc tập huấn giới thiệu LĐ mới vào làm việc bao hàm cả những chủ đề như thực tiễn áp dụng tại nơi làm việc, các hình thức thông tin liên lạc và những vấn đề về trách nhiệm. Các công ty có thể thiết lập trạng thái hưng phấn đặc thù cho các nhóm làm việc hoặc các chương trình nhằm đẩy mạnh những thay đổi trong văn hóa làm việc của công ty. Những thực tiễn này đem lại cả tính liên tục lẫn năng lượng phục hồi cho các phương pháp thực hiện đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc.

Một môi trường làm việc đẩy mạnh sức khỏe cùng được tạo lập

Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc thành công sẽ tạo nên sự hiểu biết qua lại về cách thức tiến hành công việc, cách thức cải thiện sức khỏe của một cá nhân và cách thức hành động tại nơi làm việc. Đẩy mạnh sức khỏe tai nơi làm việc cần là một phần hòa hợp và không thể tách rời của công việc cũng như các hoạt động thường ngày với quy mô và mục đích khác nhau. Danh sách các khuyến nghị không chỉ cung cấp các tư vấn và hướng dẫn về việc lập kế hoạch thực hiện đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc mang tính chiến lược cho toàn công ty, mà còn đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để tính đến cả sức khỏe của cá nhân NLĐ. Danh sách các khuyến nghị cũng đóng vai trò như một phương pháp khởi động đối thoại về việc làm thế nào để tăng thêm phúc lợi và khả năng lao động tại nơi làm việc.

Trong thực tế, sự khuyến khích của NSDLĐ sẽ thúc đẩy NLĐ tự tăng cường sức khỏe cho bản thân bằng các hình thức khác nhau (ví dụ: tập thể dục hoặc ăn uống đúng cách như một phần của lối sống lành mạnh hoặc trong suốt thời gian làm việc). Danh sách khuyến nghị cung cấp cho các công ty những lời khuyên mang tính chiến lược và đặt ra câu hỏi liệu nơi làm việc có các máy móc hỗ trợ tập luyện thể thao hoặc một căng tin miễn phí dành cho cán bộ công nhân viên hoặc cửa hàng dành cho NLĐ? Một nơi làm việc không thuốc lá hay một phòng thư giãn dành cho NLĐ cũng được gợi ý. Việc khuyến khích hướng tới một lối sống lành mạnh có thể dưới hình thức tài liệu hướng dẫn liên quan đến sức khỏe, các chương trình dinh dưỡng lành mạnh hoặc các buổi hội thảo giáo dục sức khỏe. Nhu cầu của công ty hình thành nền tảng – một môi trường làm việc đẩy mạnh sức khỏe cùng được tạo lập và là duy nhất.

Các công ty có thể đẩy mạnh sức khỏe cho NLĐ theo các cách đơn giản như sau: thông qua việc cung cấp các phòng tắm, nơi tập kết các trang thiết bị tập luyện thể thao và các địa điểm an toàn để đỗ xe đạp tại nơi làm việc. Dành cho việc động viên NLĐ khám phá từng cơ hội để tập luyện thể dục như đỗ xe xa cửa ra vào, do đó có thể tăng hoạt động thê chất trong quá trình làm việc. Công tác quản lý đặt ra một ví dụ quan trọng. Các nhà quản lý và phụ trách cũng cần cho thấy những môn thể thao họ tham gia và họ đã dành đủ thời gian để tập luyện giữ gìn sức khỏe hay chưa?

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện lối sống của cá nhân. Do đó, một nơi làm việc chăm sóc đến việc giữ gìn sức khỏe cho NLĐ cũng sẽ khuyến khích và tăng cường các thói quen ăn uống lành mạnh trong suốt thời gian làm việc. Ví dụ: một công ty có thể cung cấp cho NLĐ hộp đựng cơm trưa và NLĐ sẽ dùng nó để đựng bữa trưa của mình.

Ảnh: NUMAT-PROJECT

Thách thức trong việc phối hợp chặt chẽ top 10 các khuyến nghị vào thực tiễn quản lý

Các công ty vừa và nhỏ là đặc trưng của những quốc gia vùng Baltic và Phần Lan. Những công ty này thường có nhu cầu tăng đầu tư cho trạng thái hưng phấn tại nơi làm việc bao gồm các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp, an toàn nghề nghiệp, tập huấn nhân sự, tập huấn giúp làm quen với công việc, và cả những hoạt động như vận động NLĐ sống lành mạnh. Hiện còn tồn tại rất nhiều việc cần giải quyết ở tất cả các lĩnh vực này.

Top 10 khuyến nghị về cách thức đẩy mạnh sức khỏe và sự hưng phấn của NLĐ tại nơi làm việc được thực hiện tốt nhất thông qua việc phối hợp giữa các nhân tố tại nơi làm việc. Một so sánh cấp quốc gia cho thấy con số những người khởi xướng các hoạt động đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc rất khác nhau: chiếm 70,9% những người trả lời (tại Phần Lan), 50,0% (tại Latvia) và 24,3% (tại Lithuania), từ đó cho thấy NLĐ khởi xướng ra các hoạt động, tiếp sau đó là nhà quản lý/NSDLĐ chiếm 61,2% (tại Phần Lan), 62,1% (tại Latvia) và 52,9 % (tạiLithuania). Sức khỏe và sự hưng phấn tại nơi làm việc sẽ chỉ cải thiện và đem lại hiệu quả nếu có sự phối kết hợp tốt giữa các nhân tố kể trên. Trên hết, việc đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc là một quá trình và không bao giờ quá muộn để bắt đầu.

Khảo sát giáo dục sức khỏe tại nơi làm viêc: hiện trạng và nhu cầu  2013-2014 là một sự án được tài trợ bởi Nordplus Adult. Dự án đã đưa ra các khuyến nghị về cách thức đẩy mạnh sức khỏe và sự hưng phấn của NLĐ tại nơi làm việc. Các khuyến nghị được biên soạn từ thông tin tại các nơi làm việc ở Phần Lan, Lativa và Lithuania. Dự án được thực hiện bởi Viện Vệ sinh Lithuania, Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp Lithuania, Đội sức khỏe tích cực Lithuania, Viện sức khỏe nghề nghiệp Phần Lan và Viện an toàn nghề nghiệp và sức khỏe môi trường Đại học Riga Stradins Latvia.

Tài liệu tham khảo:

1.  www.ttl.fi/en/health/workplace_health_promotion/Documents/Fact_sheet.pdf

2.  Lerssi-Uskelin J, Hopsu L, Salmi A. What is Work Place Health Promotion (WHP). African Newsletter on Occupational Health and Safety 2014; 24 (2): 46. Electronic version available: www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/african_newsletter/Documents/AfricanNewsletter2-2014.pdf

3.  The Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union. Electronic access: http://sund-by-net.dk/sites/sund-by-net.dk/files/Luxembourg_Declaration_0.pdf

4.  Lerssi-Uskelin J, Hopsu L, Salmi A. Challenging but rewarding international project. African Newsletter on Occupational Health and Safety 2014; 24 (2): 43 – 45. Electronic version available: www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/african_newsletter/Documents/AfricanNewsletter2-2014.pdf

Tác giả: Anne Salmi, Jaana Lerssi-Uskelin, Leila Hopsu, Lasma Kozlova, Svetlana Lakisa

Phần Lan, Latvia

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: Barents Newsletter 3/2014)