Kết quả nghiên cứu sự biến đổi nhiệt độ trực tràng trong điều kiện phòng thí nghiệm nhiệt ẩm.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Nghiên cứu sự biến đổi nhiệt độ trực tràng trên 30 nam nữ sinh viên khỏe
mạnh bình thường, sinh ra và lớn lên ở các tỉnh phía Bắc, trong phòng
thí nghiệm nhiệt.

Thực nghiệm được tiến hành ở 3 chế độ nhiệt: 26oC, 34oC, 38oC (cùng độ ẩm 80% và tốc độ gió ≤ 0,2m/s) và 4 mức chuyển hóa: ngồi nghỉ, chuyển hóa thấp, trung bình và cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy: môi trường nóng – ẩm có tác động làm tăng nhiệt độ trực tràng của những người chưa thích nghi với nhiệt độ cao. Xét theo mức tăng nhiệt độ trực tràng, hoạt động thể lực của đối tượng chưa thích nghi với môi trường nóng – ẩm thì môi trường nóng ẩm có tác động cộng hưởng làm tăng gánh nặng thể lực lên 1 – 2 bậc so với mức tải mà họ thực hiện.
Bài viết được đăng trên Tạp chí HĐKH số 1,2&3/2013 của Viện Bảo hộ lao động
Nội dung chi tiết có thể tải tại đây (pdf. 1053kb)(Nguồn tin: )