Một số dạng của Nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Nghiên cứu được thực hiện tại 30 trang trại chăn nuôi lợn thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để đánh giá một số dạng Nitơ trong môi trường nước làm cơ sở tính toán dòng vận chuyển nitơ trong các trang trại chăn nuôi.

Kết quả cho thấy, nồng độ trung bình của các dạng Nitơ (NO3, NH4+ và T-N) trong cả nước thải sau biogas, nước trong ao cá, kênh, mương tự nhiên và nước ngầm đều ở mức khá cao. Môi trường nước mặt và nước ngầm trong các trang trại đều đang bị ô nhiễm các hợp chất của nitơ do đó cần phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và tận dụng nguồn nitơ có trong phân thải cho sản xuất nông nghiệp.

Nội dung bài viết đã được đăng trên Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn sức khỏe và Môi trường lao động số 1,2,3/2014 và có thể tải file pdf (945kb) tại đây.


(Nguồn tin: Nilp.vn)