Một số yếu tố điều kiện chiếu sáng ảnh hưởng đến thị giác của công nhân sản xuất linh kiện điện tử và áp dụng giải pháp thư giãn mắt

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:25(GMT +7)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Qua quá trình phát triển ngành công nghiệp điện tử, nhiều loại hình lao động mới cũng hình thành theo, từ lao động lắp ráp thô đến lao động sản xuất tinh vi, từ lao động ít ảnh hưởng đến chức năng thị giác đến lao động ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác đó là sản xuất ra các sản phẩm điện tử ngày càng chi tiết nhỏ và phức tạp, đây được coi như một loại hình lao động thị giác rất cao.

Công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử làm việc trong điều kiện tưởng như rất thuận lợi, tuy nhiên bước đầu qua khảo sát sơ bộ điều kiện làm việc và sức khoẻ công nhân trong hai cơ sở lắp ráp điện tử liên doanh với nước ngoài, đã thấy có một số điều kiện làm việc bất lợi về môi trường và đặc điểm công việc, xuất hiện những ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là cơ quan thị giác.

Với những lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng và đánh giá những triệu chứng căng thẳng thị giác của người lao động. Đề xuất những giải pháp cải thiện và thực hiện biện pháp luyện tập thư giãn mắt, nhằm giảm căng thẳng thị giác, dự phòng tổn thương và bệnh về mắt cho người lao động.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát và đánh giá một số yếu tố điều kiện lao động ảnh hưởng tới sức khỏe thị giác người lao động. Áp dụng giải pháp thư giãn mắt làm giảm căng thẳng thị giác.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu:

+ Các công nhân làm việc trong hai nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với n = 602.

+ Điều kiện lao động sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, bao gồm: đặc điểm công việc, điều kiện chiếu sáng và đặc điểm kỹ thuật chiếu sáng.

– Địa điểm nghiên cứu: Hai nhà máy sản xuất linh kiên điện tử Micro Shine Vina và Jahwa Vina ở tỉnh Vĩnh Phúc. Với đặc điểm của hai nhà máy đều của doanh nghiệp nước ngoài Hàn Quốc tại cùng khu công nghiệp và cùng sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

– Đánh giá cảm nhận chủ quan triệu chứng căng thẳng thị giác, các triệu chứng kích thích niêm mạc và thần kinh thực vật theo mẫu điều tra được soạn sẵn cho toàn bộ 602 công nhân sản xuất linh kiện điện tử.

– Khảo sát đặc điểm công việc, các đặc điểm hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng cục bộ tại vị trí lao động như kích thước chi tiết, màu sắc chi tiết và nền, mặt bàn làm việc, loại hình đèn chiếu sáng, chụp đèn, nguy cơ gây chói tại vị trí làm việc theo mẫu điều tra được soạn sẵn.

– Đo và đánh giá đặc điểm chiếu sáng với n= 80 vị trí công nhân tại một số dây chuyền sản xuất liên quan tới lao động chính xác cao, bao gồm:

+ Đo độ phản xạ ánh sáng là chỉ tiêu đặc điểm nền (dựa trên độ phản xạ ánh sáng của màu mặt bàn làm việc được coi là nền) phân thành 3 loại : Nền tối với độ phản xạ < 20% . Nền trung bình với độ phản xạ là 20 – 40%. Nền sáng với độ phản xạ > 40%.

+ Tính hệ số tương phản giữa chi tiết / nền dựa trên tỷ lệ phản xạ ánh sáng theo màu sắc và chất liệu của chi tiết và nền, tính độ tương phản màu sắc/độ chói giữa chi tiết và nền theo công thức: K = (Lđt – Lnền)/Lnền  ( Lđt: độ phản xạ ánh sáng của chi tiết, đối tượng, Lnền: độ phản xạ ánh sáng của nền). Đánh giá tương phản theo các mức: K < 0,2: tương phản thấp. K = 0,2 – 0,5: tương phản trung bình. K > 0,5: tương phản cao.

+ Đo góc nhìn mắt – đèn: (là góc tạo bởi đường nhìn ngang của mắt và đường thẳng nối từ mắt đến đèn) bằng máy đo khoảng cách bằng lazer (Thụy Sỹ) hãng Leica Disto TM D5.

– Thực hiện giải pháp can thiệp nhằm giảm căng thẳng thị giác bằng bài tập thư giãn mắt cho công nhân trực tiếp sản xuất linh kiện điện tử:

+ Số lượng công nhân làm ở các vị trí sản xuất linh kiện điện tử tham gia giải pháp: 52 công nhân

+ Thời gian tập: 1 tháng

+ Phương thức tập: thực hiện bài tập thư giãn mắt vào 2 thời điểm nghỉ ngắn 10 phút giữa ca sáng và chiều, trong 1 ngày lao động

+ Đánh giá hiệu quả tập thư giãn mắt bằng điều tra các triệu chứng căng thẳng thị giác trước và sau quá trình tập thư giãn.

Các phương pháp đo và đánh giá theo “Thường qui kỹ thuật  YHLĐ, VSMT, SKTH, 2002”, “Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, Bộ Y tế, 2003” và “TCVN 7114: 2002, ISO 8995: 1989Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi thị giácchiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà”.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

3.1. Đặc điểm công việc

Đặc điểm công việc là sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động. Công nhân làm việc ở tất cả các công đoạn đặc trưng cho lao động chính xác cao, phải thao tác và quan sát chi tiết có kích thước cỡ ≤ 1mm, thuộc mức chính xác từ 2/6 đến 4/6 (theo phân loại 6 mức chính xác của công việc). Công việc đơn điệu kéo dài, mỗi công đoạn chủ yếu chỉ thực hiện một số thao tác, đòi hỏi phải tập trung chú ý cao.

Như vậy công việc sản xuất linh kiện điện tử trên đòi hỏi hoạt động thị giác ở mức cao, gây căng thẳng thị giác và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động.

3.2. Một số đặc điểm kỹ thuật chiếu sáng ảnh hưởng tới thị giác của công nhân

3.2.1. Độ phản xạ ánh sáng và hệ số tương phản giữa chi tiết/nền

Trong nghiên cứu, chúng tôi bước đầu tiến hành đánh giá mức độ phù hợp theo nguyên lý Ecgônômi – thị giác nhằm tối ưu hóa việc thực hiện công việc chính xác cao của một số vị trí lao động.

Kết quả nghiên cứu đánh giá đặc tính nền và tương phản giữa chi tiết / nền dựa trên độ phản xạ ánh sáng của màu tại vị trí lao động (bảng 1), tại hầu hết các vị trí lao động thấy mặt bàn có nền mức trung bình gần ngưỡng thấp (với độ phản xạ 20 – 25%) cho đến mức sáng (với độ phản xạ 80 – 85%) và hệ số tương phản giữa chi tiết / nền ở các vị trí ở mức trung bình đến cao (0,35 – 0,88); đặc biệt tại một số vị trí có yêu cầu nhìn chính xác cao: kiểm tra silicon, sửa lại hàng, dán tape, công việc được thực hiện trên nền sáng trắng (nền vải trắng, nhựa trắng), do vậy làm tăng độ sáng và tăng tiếp nhận thị giác tốt hơn.

Tiếp nhận thị giác không tốt gặp ở một số vị trí có cường độ chiếu sáng thấp, bị chói do phản xạ ánh sáng cao từ mặt bàn làm việc bóng (như kiểm tra silicon) và một số vị trí (như kiểm tra đặc tính) do yêu cầu kỹ thuật làm việc trong điều kiện chiếu sáng thấp. Đặc biệt vấn đề tiếp nhận thị giác không tốt ở một số vị trí làm việc do mặt bàn làm việc sáng bóng, dễ gây chói (như hàn thiếc, kiểm tra ngoại quan, điểm thiếc).

Trong nguyên lý ecgônômi thị giác – chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà TCVN 7114-2002 [1] thì hoạt động thị giác bị ảnh hưởng ngoài các thông số về chiếu sáng gây chói loá, chiếu sáng không đều làm sao lãng thị giác, còn bị ảnh hưởng bởi bản chất của nền xung quanh vị trí làm việc; Như vậy cần chú ý đến chỉ tiêu về phản xạ màu của nền xung quanh và nền bề mặt làm việc.

Bảng 1. Đặc điểm mặt bàn và hệ số tương phản chi tiết / nền tại một số vị trí lao động (n=80)

Ghi chú: K: Hệ số tương phản nền /chi tiết

Qua khảo sát, chúng tôi thấy còn một dạng ảnh hưởng tới thị giác công nhân do chói gián tiếp. Một số vị trí làm việc có chiếu sáng cao (kiểm tra sản phẩm, hàn thiếc), mặt bàn bằng inox sáng bóng nên gây phản xạ ánh sáng cao trong trường nhìn của công nhân, sẽ gây cảm giác khó chịu và làm giảm khả năng nhìn của công nhân. Đánh giá mức độ phản xạ của các vật liệu thì vật liệu bằng nhôm, inox trắng có mức phản xạ gần tối đa 80 – 85% [3], ngoài ra, vật liệu bóng càng tăng phản xạ ánh sáng.

Tại các vị trí làm việc có cường độ chiếu sáng cao (bảng 1), mặt bàn lại có độ phản xạ ánh sáng lớn và bóng (inox bóng), vì vậy có độ chói (luminance) cao  ở trong tầm nhìn của công nhân nên đã có lượng ánh sáng lớn rơi vào vùng võng mạc, gây ra chói mắt. Qua trực tiếp phỏng vấn tại những vị trí làm việc trên, tất cả là công nhân phàn nàn rất khó chịu và rất căng thẳng mắt, và khó nhìn khi làm việc. Chúng tôi đề xuất cần có cải thiện ngay mặt bàn làm việc tại những vị trí này bằng thay thế bằng vật liệu không bóng và có độ sáng phù hợp hơn, nhất là tại vị trí kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Theo Grandjean, tiếp nhận thị giác không phải cho ra bản sao chính xác về thế giới bên ngoài mà là cảm nhận chủ quan khi ta tiếp nhận được, và màu sắc dường như thẫm hơn khi ta nhìn trên một nền sáng hơn và điều này tương tự như tăng độ tương phản giữa chi tiết và nền. Các nghiên cứu đã chỉ ra các chi tiết màu đen đặt trên nền trắng cho tiếp nhận thị giác rất tốt và tốt hơn là trắng trên nền đen; chi tiết màu xanh lá cây, xanh trời trên nền trắng – là tốt (trừ vàng da cam và đỏ  trên nền trắng tạo tiếp nhận kém hơn). Các nền băng màu khác đều tạo tiếp cảm nhận thị giác kém hơn.

Như vậy, kết quả khảo sát chất liệu màu sắc mặt bàn, tương phản giữa nền và chi tiết tại nhà máy, nhiều vị trí công việc thực hiện trên nền sáng (nhựa trắng, vải trắng) điều này làm tăng độ sáng và tăng tương phản giữa chi tiết và nền, làm tiếp nhận thị giác khá tốt. Tuy nhiên, còn nhiều vị trí gây tiếp nhận thị giác không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thị giác cho người lao động.

3.2.2. Góc nhìn mắt – đèn

Tại các cơ sở nghiên cứu, chúng tôi tiến hành đo góc mắt – đèn tại các vị trí lao động có chiếu sáng cục bộ và nguồn sáng ngay trước mặt công nhân.

Bảng 2. Kết quả góc nhìn mắt  – đèn tại các vị trí lao động (n=80)

Ngoài hệ số tương phản nền /chi tiết, vấn đề góc nhìn cũng liên quan nhiều đến khả năng tiếp nhận thị giác. Các nhà kỹ thuật chiếu sáng đã đề xuất giá trị giới hạn góc nhìn măt – đèn nhằm đảm bảo nguồn sáng chói không nằm trong tầm nhìn công nhân. Một vấn đề liên quan đến chiếu sáng không đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng là đèn chiếu sáng cục bộ không có chụp và nằm trong tầm nhìn của trường thị giác, dễ gây ra chói trực tiếp cho công nhân.

Theo Gorskov (Ecgônômi sản xuất), để đảm bảo tránh chói trực tiếp thì góc nhìn mắt – đèn phải ≥ 40o, nếu góc < 40o sẽ giảm hiệu suất làm việc, góc < 23o gây mờ mắt, góc < 10o gây đau mắt. Theo Luckiesh and Moss [4], cho thấy ảnh hưởng của nguồn sáng gây chói tới khả năng làm việc của mắt như sau: góc mắt – đèn 40o làm giảm 42% khả nặng làm việc của thị giác; góc mắt – đèn 20o làm giảm 53%; góc mắt – đèn 20o – giảm 69%; còn nếu góc mắt – đèn 10o – giảm 84%.

Theo Grandjean [3], góc mắt – đèn tối thiểu phải lớn hơn 30o, và đề xuất bố trí chiếu sáng tốt theo nguyên lý sau: Không nên có một nguồn sáng nào trong trường nhìn của công nhân trong suốt thời gian làm việc, còn nếu trong phòng làm việc lớn và có nguồn sáng xa công nhân có khả năng nằm trong tầm nhìn ở góc dưới 30o thì phải có chụp che hiệu quả; Như vậy, tại nhiều vị trí làm việc của công nhân, việc bố trí nguồn chiếu sáng chưa đảm bảo yêu cầu nguyên lý ecgônômi chiếu sáng tối ưu, có khả năng gây chói trực tiếp cho công nhân, làm giảm khả năng làm việc thị giác và gây khó chịu cho công nhân.

Qua kết quả nghiên cứu theo bảng 2, tại hầu hết các vị trí làm việc đều có chiếu sáng cục bộ bằng đèn tuýt đặt gần ngay trên đầu và ở phía trước mặt công nhân. Tại một số vị trí làm việc của nhà máy góc mắt – đèn trước mặt và ở gần từ 26,9o – 43o; góc mắt – đèn ở vị trí xa là 4,5o – 4,6o đến 12o. Như vậy, hầu hết các vị trí có chỉ tiêu này không đạt theo yêu cầu đảm bảo tiếp nhận thị giác tốt và tránh chói trực tiếp từ nguồn sáng theo TCVN 7114:2002. Vì vậy cần cải thiện thiết kế vị trí nguồn chiếu sáng hoặc có chụp che tốt cho các đèn chiếu sáng cục bộ.

3.3. Một số triệu chứng căng thẳng thị giác của công nhân trong ca lao động

Bảng 3. Một số triệu chứng căng thẳng thị giác của công nhân

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết những cảm nhận khó chịu về mắt cũng như các triệu chứng kích thích da và niêm mạc tương đối cao. Các triệu chứng cảm nhận về mắt có tỷ lệ cao như nóng mắt 26,3%, ngứa đỏ mắt 34,7%, nhức mỏi mắt 65,2% và nhìn mờ 43,3%.

Orrapan Untimanon et al., 2006 [7]  nghiên cứu môi trường lao động và vấn đề liên quan đến thị lực ở 319 công nhân sản xuất điện tử và 153 công nhân sản xuất đồ trang sức, thấy công nhân có căng thẳng thị giác do phải làm việc với vật hoặc chi tiết có kích thước vật rất nhỏ (1 – 3mm) và phải nhìn gần < 35cm. Kết quả điều tra triệu chứng chủ quan thấy 26,6% thấy nóng mắt, 14% đau mắt, 11,2% bị kích thích mắt, 11,2% nhìn mờ. Ngoài ra các triệu trứng mắt như ngứa chảy nước mắt, nhìn một thành hai, chỉ nhìn được gần (cận thị) chiếm khoảng 4 – 5%.

Một nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến thị giác ở công nhân làm những công việc rất chính xác đòi hỏi thị giác cao trong các xí nghiệp điện tử  tại Singapore (K.H.Lim và CS, 1972 [5]) ở 105 nữ công nhân trẻ trong ngành công nghiệp điện tử Singapore, phàn nàn chủ quan các triệu chứng về mắt tập trung vào các triệu chứng như ngứa mắt, mỏi mắt, đỏ mắt, nhìn mờ và viêm kết mạc. Như vậy, nhiều triệu chứng phàn nàn về mệt mỏi mắt, và mệt mỏi chung của công nhân sản xuất linh kiện điện tử trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự và có tỷ lệ cao hơn so với nghiên cứu của các tác giả nước ngoài trên.

3.4. Đánh giá giảm căng thẳng thị giác qua bài tập thư giãn mắt

Để đánh giá những thay đổi các triệu chứng căng thẳng thị giác của nhóm công nhân sản xuất linh kiện điện tử, trong nghiên cứu này chúng tôi thực hiện biện pháp tập thư giãn mắt cho các công nhân, ở các vị trí làm việc có căng thẳng thị giác cao. Kết quả thu được sau 1 tháng tập bài tập thư giãn là 52 công nhân.

Biểu đồ 1. Căng thẳng thị giác trước và sau tập thư giãn mắt

Kết quả cho thấy các triệu chứng căng thẳng thị giác giảm rõ sau quá tình tập thư giãn mắt. Chủ yếu các triệu chứng trước khi tập như: đau nhức mắt 82,7%, ngứa đỏ mắt 63,5%, chảy nước mắt 46,2%, nhìn mờ khó nhìn 46,2%, hoa mắt chóng mặt 53,8% và mỏi mắt là 88,5%. Sau tập thư giãn mắt các triệu chứng căng thẳng trên đều giảm rõ tương ứng là: 5,8%, 25%, 17,3%, 17,3%, 15,4% và 23,1% đều với mức p < 0,05-0,001.

Ngoài giảm các triệu chứng căng thẳng thị giác, các triệu chứng kèm theo là đau mỏi đều giảm rõ sau tập thư giãn.

Trên thế giới, đã có nhiều tác giả nghiên cứu sử dụng các bài tập thư giãn mắt làm giảm căng thẳng thị giác và có sử dụng thêm thời gian phản xạ thị-vận động để đánh giá mức giảm căng thẳng thị giác sau bài tập.

Nghiên cứu đánh giá giảm căng thẳng thị giác bằng bài tập thư giãn mắt của Nitin B và cộng sự, với 60 đối tượng nghiên cứu, tuổi từ 18-30, các đối tượng không có bệnh lý về mắt và bệnh tật tổn thương khác. Kết quả được đánh giá các triệu chứng căng thẳng thị giác trước và sau khi tập ở cả hai nhóm nghiên cứu, cho thấy nhóm nghiên cứu giảm căng thẳng thị giác rõ với p < 0,05, còn nhóm chứng không có thay đổi. [8]

Như vậy, sử dụng bài tập thư giãn mắt là một biện pháp rất hữu hiệu nhằm làm giảm căng thẳng thị giác cho người lao động, đặc biệt là lao động có căng thẳng thị giác cao như sản xuất linh kiện điện tử. Phương pháp này ngắn gọn, dễ áp dụng, dễ thực hiện và không ảnh hưởng tới sản xuất cũng như thời gian nghỉ của công nhân, do vậy cần được áp dụng rộng với các dạng lao động yêu cầu hoạt động thị giác cao, nhằm bảo vệ tốt thị giác cho công nhân và phòng chống được các bệnh về mắt cũng như bệnh tật nói chung.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Lao động sản xuất linh kiện điện tử là dạng lao động chính xác cao, có yêu cầu cao đối với cơ quan thị giác, phải thao tác và quan sát chi tiết có kích thước cỡ ≤ 1mm, thuộc mức chính xác từ 2/6 đến 4/6.

Kỹ thuật chiếu sáng chưa đảm bảo: điều kiện chiếu sáng không đồng đều. Nhiều vị trí lao động bị chói gián tiếp do độ phản xạ ánh sáng cao của mặt bàn như dán tape, hàn thiếc và kiểm tra ngoại quan (inox sáng bóng, mức phản xạ 80 – 85%). Một số vị trí lao động có hệ số tương phản giữa chi tiết/nền kém gây tiếp nhận thị giác không tốt, vị trí sửa lại hàng với K = 0,32 và vị trí kiểm tra đặc tính với K = 0,41. Tất cả các vị trí lao động có góc mắt – đèn rất thấp < 450 không đảm bảo theo tiêu chuẩn cho phép, gây chói trực tiếp cho công nhân.

Các triệu chứng căng thẳng thị giác có tỷ lệ cao như cảm giác nóng mắt 26,3%, ngứa đỏ mắt 34,7%, nhức mỏi mắt 65,2% và nhìn mờ 43,3%.

Kết quả tập thư giãn mắt: các triệu chứng trước khi tập như đau nhức mắt 82,7%, ngứa đỏ mắt 63,5%, chảy nước mắt 46,2%, nhìn mờ khó nhìn 46,2%, hoa mắt chóng mặt 53,8% và mỏi mắt là 88,5%. Sau tập thư giãn mắt các triệu chứng căng thẳng trên đều giảm rõ tương ứng là: 5,8%, 25%, 17,3%, 17,3%, 15,4% và 23,1% đều với mức p < 0,05-0,001.

Như vậy, phương pháp thư giãn mắt là giải pháp tốt làm giảm được căng thẳng thị giác cho công nhân sản xuất linh kiện điện tử.

*Một số giải pháp: Dựa vào kết quả trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cải thiện sau:

Tránh chói trực tiếp và chói phản xạ cho công nhân bằng cách cung cấp chụp đèn cho đèn chiếu sáng cục bộ và thay thế vật liệu bằng Inox sáng bóng bằng vật liệu sáng, không bóng.

Một số vị trí lao động có nền tối, làm ảnh hưởng đến vận tốc tiếp nhận thị giác và cảm nhận độ tương phản, cần cung cấp mặt bàn/nền màu sáng.

Cần tách riêng khu vực có yêu cầu chiếu sáng thấp hoặc có che chắn thành khu vực riêng, tránh cho công nhân phải căng thẳng mắt do phải điều tiết mắt liên tục.

Thực hiện phương pháp thư giãn mắt cho công nhân vào thời gian nghỉ ngắn giữa ca.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 7114:2002 – ISO 8995: 1989, Ecgônômi – nguyên lý ecgônômi thị giác – chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà.

2.Thường qui kỹ thuật YHLĐ & VSMT, 2002

3.Grandjean E. (1986), Fitting The Task to the Man. An Ergonomic Approach. Taylor Francis London and Philadelphia, 1986.

4. Guidelines For Work with Visual Display Units. Department of Industrial Health, Ministry of Labour, Singapore, 1997.

5. K.H.Lim, W.P.Wan, P.K. Chew 1972, “Survey of Visual Status of Factory Employees in Electronic Industries in Singapore”, Singapore Medical Journal, Vol.13, No.6, December, 1972.

6. NASA, Occupational Ergonomic – Task & Workstation Considerations.  NASA- Johnson Space Center.

7.Orrapan Untimanon, Wanpen Pacharatrakul, Kowit Boonmeepong et al. 2006, “Visual Problems among Electronic and Jewelry Workers in Thailand”. Journal of Occupational Health, Vol.48 (2006), No. 5 407-412.

8. Nitin B and et al (2013), “Effect of Various Eye Exercise Techniques along with Pranayama on Visual Reaction Time: A Case Control Study”, J Clin Diagn Res, Sep; 7(9): 1870-1873.

Trần Văn Đại, Nguyễn Thu Hà,

                                           Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Son, Hồng Quang Thống, Nguyễn Thị Thắm

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)