Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Quá trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các bãi chông lấp sẽ phát sinh nhiều loại khí phát tán vào môi trường không khí như CH4, H2S, CO2, CO, Methyl Mercaptan, bụi, mùi hôi…

Nghiên cứu đã đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thuộc Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương trong 3 năm cho thấy hầu hết nồng độ bụi và hơi khí độc đều ở mức tiêu chuẩn cho phép. Có sự khác biệt về chất lượng môi trường không khí giữa các bãi chôn lấp (BCL) đang hoạt động (Đa Phước, Phước Hiệp, Trảng Dài và Bình Dương) với các bãi chôn lấp đã ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt (Đông Thạnh và Gò Cát). Với quy trình công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh như hiện tại, chất lượng môi trường không khí đạt TCCP cho người lao động làm việc.
Bài viết được đăng trên Tạp chí Hoạt động Khoa học số 1,2&3/2013
Nội dung chi tiết có trong file pdf. 696kb có thể tải tại đây.(Nguồn tin: )