Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh thái để xử lý ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ ở vùng nông thôn.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Hiện nay, sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế, ngoài việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì cũng đang làm phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Ngoài ra quá trình đô thị hóa ồ ạt tại các vùng nông thôn và sự bùng nổ dân số là nguyên nhân khiến môi trường ngày càng ô nhiễm

Ao hồ tại các khu dân cư, đặc biệt là ở các vùng nông thôn luôn có những vai trò quan trọng đối với sinh hoạt và sản xuất, tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái và môi trường[4,6]. Ở Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung, nhu cầu sử dụng mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh và làm nhà ở ngày càng tăng, việc san lấp ao hồ đã và đang diễn ra ồ ạt tại các địa phương khiến diện tích nước mặt ngày càng suy giảm. Tuy nhiên, việc san lấp ao hồ để phát triển kinh tế cũng như làm nhà ở thiếu quy hoạch, không đồng bộ, đang làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt giàu chất hữu cơ và chất thải nông nghiệp, đặc biệt là chất thải ngành chăn nuôi quy mô gia đình hiện đang được đổ thải trức tiếp tại các hệ thống kênh mương và ao hồ chưa qua xử lý khiến nước ao hồ dần bị ô nhiễm, làm suy giảm những vai trò quan trọng của ao hồ đối với môi trường cũng như đời sống của người dân, khiến các ao hồ này còn trở thành những nguồn gây dịch bệnh tiềm tàng ngay trong các khu dân cư[4]. Từ thực tế đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng các công nghệ thân thiện môi trường để xử lý ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ tại càng vùng nông thôn, làm sạch các ao hồ bị ô nhiễm để góp phần làm trong lành không gian sống cho người dân.

Nội dung bài viết đã được đăng trên Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn sức khỏe và Môi trường lao động số 1,2,3/2014 và có thể tải file pdf (974kb) tại đây.


(Nguồn tin: Nilp.vn)