Nghiên cứu xử lý màu cho nước thải của làng nghề dệt nhuộm bằng oxy hóa nâng cao sử dụng Peroxon

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Tác nhân oxi hóa nâng cao đang được áp dụng vào các lĩnh vực và là chìa khóa giải quyết những khó khăn của các phương pháp truyền thống trong xử lý nước thải dệt nhuộm.

Các làng nghề dệt nhuộm hiện đang ô nhiễm nghiêm trọng bởi hầu hết nước thải nhuộm không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào.

Trong nghiên cứu này, với việc sử dụng tác nhân H2O2/O3 đã xử lý màu của nước thải dệt nhuộm đạt trên 99% trong điều kiện tỉ lệ H2O2/O3 là 0,5 và pH trong khoảng 7,5 – 8 đồng thời xử lý màu cho nước thải dệt nhuộm của quá trình sản xuất thủ công đạt qui chuẩn Việt Nam TCVN 13:2008/BTNMT.
Bài viết được đăng trên Tạp chí hoạt động khoa học số 1,2&3/2013 của Viện Bảo hộ lao động

Nội dung chi tiết  có trong file pdf. 674kb có thể đọc tại đây(Nguồn tin: NILP)