Phân tích các vấn đề môi trường tại làng nghề làm bún Khắc Niệm, Tỉnh Bắc Ninh theo mô hình hộp trắng và đề xuất các giải pháp tổng thể quản lý môi trường

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:25(GMT +7)

TÓM TẮT

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề truyền thống tại Việt Nam với những đặc trưng rất riêng, rất đa dạng, bao hàm trong đó đồng thời là hình thức sản xuất thủ công, đơn giản, nhỏ lẻ và hình thức sản xuất mang tính công nghiệp, cơ giới hóa với máy móc, thiết bị hiện đại… vừa mang tính tự phát, thời vụ lại vừa mang tính truyền thống, lâu đời. Các yếu tố đặc trưng sản xuất tại làng nghề (hiệu quả kinh tế, năng suất, quy mô sản xuất…) và các vấn đề môi trường có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Các thuộc tính này tác động qua lại, có mối quan hệ đan xen, nhiều chiều trong tổng thể các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Thông qua mô hình HỘP TRẮNG để phân tích cụ thể và rõ nét các mối quan hệ của các yếu tố sản xuất và những tác động trực tiếp, gián tiếp tới các vấn đề môi trường tại làng nghề. Thông qua mô hình HỘP TRẮNG để phân tích cụ thể và rõ nét các mối quan hệ của các yếu tố sản xuất, sự tác động trực tiếp, gián tiếp tới các vấn đề môi trường tại làng nghề, từ đó có thể đề xuất các giải pháp lập kế hoạch quản lý môi trường, thay đổi hành vi và giải quyết một cách hiệu quả, hài hòa các vấn đề môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của mô hình sản xuất làng nghề truyền thống.

I. LÀNG NGHỀ LÀM BÚN KHẮC NIỆM VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Khắc Niệm là xã nằm phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, với dân số khoảng là 10.500 người, có 7 thôn, trong đó có 3 thôn: Tiền Trong; Tiền Ngoài và Thôn Mồ với nghề làm bún truyền thống, lâu đời. Hiện tại, xã Khắc niệm có khoảng 800 hộ làm nghề chế biến bún bánh, mang lại nhiều việc làm và thu nhập ổ định ở mức cao cho người dân, nhiều hộ trong sản xuất đã trở nên giầu có nhờ nghề này. Quy mô sản xuất bún trung bình  từ các hộ khoảng 300kg bún/ngày đến 1.500 kg bún/ngày.

Cơ sở sản xuất bún tại Khắc Niệm, Bắc Ninh

Bên cạnh nghề làm bún, chăn nuôi ở xã Khắc Niệm cũng phát triển, trong đó chăn nuôi lợn đặc biệt phát triển, toàn xã có khoảng 8.400 đầu lợn để do tận dụng được lượng nước thải từ vo gạo để ngâm bột phục vụ chăn nuôi. Số hộ gia đình có quy mô chăn nuôi 5 – 6 con lợn chiếm tỷ lệ khá lớn, khoảng 400 hộ.

Kênh nước thải  tại làng nghề Khắc Niệm

Nhiều năm qua, việc phát triển làng nghề đã góp phần giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại nhất là một khối lượng lớn nước thải chưa qua xử lý hàng ngày được xả ra môi trường xung quanh. Không có hệ thống mương cống, lối thoát nước hạn chế, nên nước thải ngày càng bị ứ đọng.

Nước thải của chế biến bún (đặc biệt là từ công đoạn ngâm bột) có chứa tinh bột nên nhanh chóng bị phân hủy, lên men axít. Bên cạnh đó, nước thải chăn nuôi từ các hộ gia đình phần lớn chưa qua xử lý mà thải thẳng vào rãnh nên nước thải có hàm lượng COD, BOD, Coliforms cao, mùi thối, độ pH thấp… Hiện tại, hầu hết hệ thống ao, hồ và kênh mương thủy lợi trong xã Khắc Niệm đều đã bị ô nhiễm rất nặng bởi nước thải.

 II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống

Tiếp cận vấn đề môi trường làng bún Khắc Niệm theo mô hình hộp trắng là phương pháp tiếp cận hệ thống xem xét tổng thể vấn đề môi trường trên các khía cạnh về xã hội, kinh tế, giáo dục, chính trị, công nghệ, môi trường và thẩm mỹ. Trên cơ sở đó tìm ra sự tương tác giữa các thành phần và những vấn đề môi trường nổi cộm tại làng bún Khắc Niệm.

2.2. Phương pháp tổng quan tài liệu

Trong khuôn khổ nghiên cứu, tác giả tổng quan các văn bản pháp luật, các chính sách của địa phương liên quan đến xử lý nước thải, tính toán mức phí nước thải; cùng với các báo cáo, kết quả công trình nghiên cứu về công nghệ xử lý nước thải sản xuất bún và môi hình quản lý dựa vào cộng đồng, từ đó đề xuất mô hình quản lý môi trường phù hợp với làng bún Khắc Niệm.

2.3. Phương pháp khảo sát điều tra

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực tế, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra và phỏng vấn sâu tại làng bún Khắc Niệm để đánh giá hiện trạng môi trường, hiện trạng công trình xử lý nước thải và nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Kết quả khảo sát là cơ sở để đề xuất các nhóm giải pháp nhằm duy trì và phát triển bền vững làng nghề bún.  

III. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG LÀNG NGHỀ LÀM BÚN KHẮC NIỆM

3.1. Mô hình hộp trắng

Hình 1: Sơ đồ mô hình Hộp trắng

Mô hình Hộp trắng:

Mô hình “Hộp trắng” được hiểu trừu tượng như một Mô hình thể hiện một cách rõ nét và thấu đáo các yếu tố cấu thành (các yếu tố đầu vào và đầu ra) trong kiểu quan hệ sản xuất tại làng nghề. Các yếu tố được đề cập, phản ánh cụ thể dưới tác động của nhiều đặc tính khác nhau có tác động và liên quan trực tiếp đến kết quả của quá trình sản xuất.

3.2. Tính trồi

Nghề làm bún tại Khắc Niệm được thực hiện chủ yếu bằng thủ công. Trong vài năm gần đây, các hộ đã ứng dụng công nghệ, máy móc vào sản xuất để nâng cao công suất và mở rộng quy mô sản xuất. Hàng ngày, người dân mua gạo từ các nơi khác và tiến hành sản xuất bún tại các hộ gia đình. Do sản xuất ở quy mô hộ gia đình, sử dụng nguồn nước giếng khoan sẵn có, nhân lực chủ yếu là dân trong làng, nên chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế và lợi nhuận rất cao.

3.3. Tính ì

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 2218 ngày 11 tháng 1 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch môi trường giai đoạn 2006-2020 và kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010. Dự án xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún Khắc Niệm là một trong số các dự án được tỉnh Bắc Ninh ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên,  mức độ hỗ trợ trong xử lý ô nhiễm môi trường chưa được triển khai đồng bộ và rộng khắp do đối tượng được hỗ trợ còn ít; mặt khác, việc thu thuế, thu phí bảo vệ môi trường theo quy định hầu như không hoặc không thể thực hiện được tại làng nghề… Vì vậy, không có đủ kinh phí để xử lý ô nhiễm môi trường. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tuy đã ban hành nhưng chưa đồng bộ, thiếu kịp thời; Lực lượng cán bộ làm công tác môi trường chưa thực sự đủ cả về chất và lượng, nhất là ở cấp xã.

Hoạt động sản xuất tại làng nghề làm Bún Khắc Niệm vẫn tiếp tục phát triển mạnh, mở rộng công suất… và hậu quả là, lượng chất thải ngày càng nhiều, không được xử lý, dẫn đến mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.  

3.4. Tính nhiễu loạn

Trong thời gian qua, các phương tiên thông tin đại chúng đã phản ánh nhiều về bún tẩm hóa chất gây độc hại cho sức khỏe của con người ở miền Nam. Thông tin này đã khiến người tiêu dùng trong cả nước lo ngại và dè dặt với việc sử dụng bún, dẫn đến các cơ sở sản xuất bún ở một số địa phương miền Bắc cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Tại xã Khắc Niệm, hoạt động sản xuất kém nhộn nhịp hơn so với trước đây, thậm chí, còn im ắng. Sản lượng giảm, trong khi lượng công nhân vẫn không đổi, nên mỗi ngày, có hộ sản xuất bị thiệt hại khoảng 3 triệu đồng doanh thu.

Phản ứng của người tiêu dùng trước thông tin bún nhiễm độc đã khiến cuộc sống ở Khắc Niệm bị xáo trộn ít nhiều. Theo lãnh đạo xã Khắc Niệm, lượng bún tiêu thụ của địa phương giảm gần 30%, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

3.5. Phân tích đa chiều của hệ làng nghề làm Bún Khắc Niệm.

a. Chiều xã hội

Sản phẩm của làng nghề làm Bún Khắc Niệm gồm bún con, bún rối, bánh cuốn… cung cấp cho hầu hết các tỉnh Miền Bắc với tổng công suất khoảng 70 tấn/ngày. Theo thời gian, nghề làm bún dần khẳng định chỗ đứng, đem lại thu nhập, giải quyết công ăn, việc làm cho hàng nghìn người dân.

Làng nghề sản xuất bún ở Khắc Niệm ngày một phát triển cùng với nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất góp phần duy trì, bảo đảm sự phát triển bền vững của một làng nghề truyền thống.

b. Chiều kinh tế

Quy trình sản xuất bún:

Gạo -> Vo gạo, đãi sạch và ngâm qua đêm ->Xay nhuyễn thành bột dẻo à Ngâm, ủ, bỏ nước chua, và ép, xắt thành quả bột -> Nhào trộn quả bột trong nước -> Lọc sạch sạn, bụi tấm để tạo thành tinh bột gạo -> Tinh bột gạo cho vào khuôn bún -> Vắt bún thành sợi bún -> Luộc trong nước sôi vài phút sẽ chín ->  Vớt và tráng trong nồi nước sạch -> Cuối cùng vắt thành bún thành phẩm.

Nhằm nâng cao năng suất, phát triển quy mô kinh doanh, nhiều hộ gia đình đã đầu tư máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất. Tính đến nay, trên địa bàn xã có 80 hộ sử dụng máy làm bún công suất lớn. Trong đó có những hộ sản xuất với quy mô lớn đem lại doanh thu từ 30 đến 35 triệu đồng/tháng.

c. Chiều khoa học công nghệ

Quá trình làm bún, bất luận thủ công hay bằng máy, đều sử dụng nhiều nước và thải ra một lượng lớn nước thải, chứa nhiều tinh bột và các chất ô nhiễm hữu cơ. Các chỉ tiêu COD, BOD, Coliform… đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 20 – 30 lần.

Có nhiều công nghệ xử lý nước thải làng nghề làm bún với các yêu cầu kỹ thuật, chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành khác nhau… Trong đó, công nghệ vi sinh với quy trình xử lý yếm, hiếu khí kết hợp… được đánh giá là hiệu quả và phù hợp nhất.

Năm 2009, UBND xã Khắc Niệm được Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam hỗ trợ dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất thiết kế 400 m3/ngày đêm trên diện tích 2000 m2. Đây là dự án thí điểm đầu tiên của cả nước sử dụng công nghệ yếm khí cải tiến nhiều vách ngăn xử lý nước thải theo mô hình phân tán. Hiện nay, nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào sử dụng nhưng mới chỉ đáp ứng được 1/5 khối lượng nước thải của làng nghề. Một lượng nước thải lớn vẫn chưa được xử lý.

Đồng thời, xã Khắc Niệm đã khuyến khích các hộ xây dựng bể biogas để xử lý nước thải chăn nuôi… Đến nay, cả xã mới có hơn 100 trong số gần 300 hộ chăn nuôi xây bể biogas.

d. Chiều môi trường

Làng nghề làm bún Khắc Niệm có truyền thống hàng trăm năm, nhưng từ trước đến nay chưa có hệ thống xử lý chất thải và chưa được quản lý đã dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đất, nước và không khí (đặc biệt là ô nhiễm do nước thải), gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Nước thải chảy luẩn quẩn quanh làng, đọng lại trong cống rãnh, kênh mương ao tù. Ngày nắng, nước thải bốc mùi hôi thối, người dân phải đeo khẩu trang, đóng cửa nhà; ngày mưa, nước thải tràn ra đường, đổ về các ao hồ, đồng ruộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Nước thải sản xuất bún chứa tinh bột lên men axit, phân hủy yếm khí cặn do ứ đọng tại các kênh, rãnh, ao hồ… bốc mùi chua, mùi hôi. Cùng với đó, nước thải và chất thải chăn nuôi xả thẳng ra kênh rãnh… bốc mùi hôi thối.

Việc các hộ gia đình sử dụng than đá để sản xuất bún cũng gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân địa phương do khí thải từ việc đốt than có chứa nhiều CO2 , SO2 , bụi đốt than … Ngoài ra, các chất thải rắn gồm xỉ than, chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt luôn phát sinh rất nhiều khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Bên cạnh đó, với hàng trăm phương tiện vận chuyển là xe tải, xe chở hàng… cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn tại làng nghề Khắc Niệm.

Vấn đề Môi trường tại làng nghề làm bún Khắc Niệm đang thực sự là một bài toán nan giải với nhiều loại chất thải khác nhau, các đặc trưng ô nhiễm khác nhau… và người dân nơi đây thực tế đã và đang phải chấp nhận nó như một hậu quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế làng nghề không được kiểm soát.

e. Chiều chính trị

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 phên duyệt dự án đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải ABR làng nghề làm bún Khắc Niệm, bao gồm: i) công trình tại phía bắc thôn Mồ công suất 400m3/ngày đêm, ii) công trình phía Nam thôn Mồ – công suất 600 m3/ngày đêm; iii) 2 công trình tại thôn Tiền Trong và thôn Tiền ngoài công suất 1.000 m3/ngày đêm; iv) công trình tại thôn Đoài công suất 50 m3/ngày đêm  Tuy nhiên, do thiếu vốn, hiện nay mới chỉ có công trình xử lý nước thải công suất 400m3/ngày đêm được xây dựng. Việc quản lý, vận hành hệ thống chưa hiệu quả. Nguyên nhân là do chưa thành lập được tổ chuyên trách quản lý và vận hành công trình, đồng thời, chưa đảm bảo được nguồn kinh phí cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng hệ thống.

f. Chiều thẩm mỹ

Chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt, xỉ than, chất thải chăn nuôi thải ra môi trường không được quy hoạch, thu gom đúng cách tạo các tự phát dọc các con đường làng và các khu vực công cộng, dẫn đến mất mỹ quan trong khu vực làng nghề. 

Nước thải từ hệ thống cống, rãnh chảy vào các ao, hồ và kênh thủy lợi… gây bồi lắng, ứ đọng lâu ngày, phân hủy và phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sản xuất và mỹ quan trong làng nghề.

Vận tải, khí thải, khói bụi và tiếng ồn… dẫn đến ô nhiễm không khí khá nặng, bám bụi đồ dùng trong gia đình và các khu vực công cộng, mật độ giao thông cao, tiếng ồn lớn… ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

g. Chiều đạo đức

Hàng nghìn người dân, đặc biệt là công nhân lao động, phụ nữ, trẻ em trong làng nghề hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nước thải, mùi hôi và cảnh quan môi trường.

Chị Nguyễn Thị Viên (thôn Tiền Trong) nói lên một thực tiễn là: “Ai cũng có tư tưởng cứ tống khứ chất thải ra khỏi nhà là xong, nên chẳng mấy chốc cống rãnh, ao, hồ đã đầy, tắc nghẽn. Gió nồm đã khổ, mưa còn khổ hơn, nhiều khi đi đường nhưng phải lội bì bõm trong nước thải, phân lợn, chân tay thì ngứa ngáy lở loét, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng im ỉm”.

Nước thải chảy đổ về các ao hồ, đồng ruộng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khoẻ người dân nơi đây. Chưa có con số thống kê, nhưng đã có rất nhiều người ở Khắc Niệm mắc các bệnh về đường hô hấp, ngoài da…

h. Chiều văn hóa

Người dân miền Bắc, trong nét văn hóa khi thưởng thức món ăn truyền thống như riêu cua, chả nướng, ốc xào… thường nhắc tới bún làng Tiền, xã Khắc Niệm. Nghề làm bún ở làng Tiền (Ném) có hàng trăm năm nay, đời này kế tiếp đời kia. Để thương hiệu sản phẩm, người Ném Tiền đã kỳ công chọn gạo không dính, không hẩm và không hề pha chế bất kỳ loại bột nào. Nước làm bún phải trong sạch và phù hợp bắt nhịp cùng khí hậu theo chu kỳ thời gian trong năm. Vì vậy, bún Ném Tiền có ở khắp các nơi như Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Nghề sản xuất bún ở Khắc Niệm ngày một phát triển cùng với nhu cầu của thị trường. Trong những năm qua, chính quyền địa phương luôn có những chính sách khuyến khích phát triển hoạt động của làng nghề, như một cách thức để giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống.

IV. GIẢI  PHÁP MÔ HÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Trên cơ sở tiếp cận, phân tích vấn đề môi trường tại làng nghề bún Khắc Niệm ở nhiều khía cạnh khác nhau theo mô hình Hộp trắng có thể thấy, nước thải đang là vấn đề môi trường nổi cộm, đồng thời công tác quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại làng bún Khắc Niệm cần đổi mới để quản lý hiệu quả công trình hiện tại và công trình xây dựng trong tương lai, do đó tác giả đề xuất quản lý môi trường làng bún Khắc Niệm trên cơ sở ưu tiên nhóm giải pháp về thể chế, chính sách, về kinh tế và tuyền thông, trọng tâm là xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải dựa vào cộng đồng tại làng bún Khắc Niệm theo hướng tiếp cận hệ thống.

– Về thể chế, cần xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải dựa vào cộng đồng. Giải pháp công nghệ được lựa chọn xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm là công nghệ ABR với ưu điểm vận hành và bảo dưỡng đơn giản, không đòi hỏi trình độ cao nên việc xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng là phù hợp. Để mô hình phát huy hiệu quả, cần thành lập Tổ quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải, nòng cốt là những thành viên tham gia tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường ở địa phương. Tổ cần xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể trong công tác quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải. Qúa trình thành lập và hoạt động của Tổ quản lý, vận hành cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các chuyên gia về cơ chế, chính sách, căn cứ pháp lý và quy trình quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải.

Về cơ chế chính sách, chính quyền và cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Ninh cần phân vùng các khu vực ô nhiễm, bổ sung mục đất cho các công trình về môi trường trong quy hoạch sử dụng đất, đồng thời ban hành chính sách ưu tiên về quản lý môi trường làng nghề để có thể tiếp cận các nguồn vốn từ Trung ương thông qua các chương trình khoa học công nghệ (như: Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020…), từ các dự án viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài, bên cạnh đó chính quyền cũng cần ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. Đây là giải pháp bố trí nguồn vốn cho các dự án xây dựng công trình xử lý nước thải đã được phê duyệt.

Về kinh tế, xây dựng mức phí xử lý nước thải theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” trên cơ sở tính toán tổng mức đầu tư dự kiến (24 tỷ đồng cho hệ thống xử lý nước thải DEWATS công suất 2000m3/ngày đêm), chi phí khấu trừ qua các năm (800triệu đồng/năm), chi phí quản lý và vận hành hệ thống (30 triệu đồng/tháng), tác giải đã đề xuất mức phí nước thải đối với hộ sản xuất bún tại làng nghề Khắc Niệm là 130.000đồng/tháng/hộ. Có thể thấy, mức phí nước thải đề xuất là tương đối cao so với điều kiện hiện tại, bởi vìtại các làng nghề từ trước tới nay các hộ sản xuất chỉ phải trả phí nước sạch mà chưa phải trả phí nước thải, tuy nhiên, để các dự án xử lý nước thải được triển khai ở nhiều địa phương dưới nhiều hình thức đầu tư khác nhau (nhà nước và tư nhân) và hoạt động hiệu quả, người gây ô nhiễm cần phải chấp nhận trả mức phí nước thải cao (bao gồm chi phí đầu tư và chi phí vận hành).

Về truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về ảnh hưởng của nước thải, sự cần thiết phải xử lý nước thải để nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời vận động, tuyên truyền để người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như: dọn rác, nạo vét rãnh nước ngay tại khu vực người dân sinh sống. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền để các hộ dân tự nguyện đóng góp phí nước thải để phục vụ công tác quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng là công tác cần được quan tâm chú trọng.

V. KẾT LUẬN

Sự phát triển của làng nghề làm bún xã Khắc Niệm đã mang lại nhiều đổi thay về kinh tế – xã hội tại địa phương cũng như thu nhập và đời sống của người dân. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, hoạt động sản xuất bún cũng phát sinh những vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Việc phân tích cấu trúc làng nghề làm bún xã Khắc Niệm theo cách tiếp cận bằng mô hình Hộp trắng thể hiện rõ mối tương quan tổng thể giữa các yếu tố đầu vào, các yếu tố quan hệ sản xuất trung gian và các sản phẩm đầu ra trong hoạt động sản xuất tại làng nghề. Việc phân tích cấu trúc sản xuất tại làng nghề làm bún Khắc Niệm bằng mô hình Hộp Trắng được đặt trong sự tác động đan xen của các đặc tính: Tính trồi; Tính ì và Tính nhiễu loạn…cùng với các mối quan hệ đa chiều khác trong tổ chức xã hội Làng nghề góp phần việc đánh giá và nhận định xu hướng, diễn biến của các hoạt động sản xuất làng nghề, từ đó giúp cho việc lập kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách và quản lý một cách đồng bộ, hiệu quả các vấn đề môi trường trong mối quan hệ bền vững cùng với các yếu tố kinh tế và xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Thế Chinh (2009), Giáo trình Kinh tế và Quản lý mô trường, NXB Thống kê.
  2. Nguyễn Đình Hoè (2009), Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển, ĐH Thái Nguyên.
  3. Phan Như Thúc (2009), Giáo trình Quản lý Môi trường, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
  4. Lê Anh Tuấn (2008), Mô hình hóa Môi trường, Giáo trình của trường Đại học Cần Thơ.
  5. UBND xã Khắc Niệm (2014), Báo cáo tổng kết kinh tế, xã hội năm 2014.
  6. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2009), Dự án thí điểm xây dựng mô hình phân tán DEWATS  xử lý nước thải làng nghề làm bún Khắc Niệm.
  7. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2013), Dự án đầu tư: Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề làm bún xã Khắc Niệm.
  8. http://www.langnghe.org.vn/Lang-nghe-bun-lang-Tien.htm
  9. http://www.vista.net.vn/lang-nghe-san-pham-dp/nghe-lam-bun-o-khac-niem

ThS. Nguyễn Quang Vinh, ThS. Vũ Huy Chưởng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường


(Nguồn tin: Nilp.vn)