Phát động Chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh 2018-2019

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:52(GMT +7)

Các chất nguy hại tiếp tục là vấn đề nổi cộm đối với công tác an toàn và sức khỏe, tác động đến hàng triệu người lao động trên khắp châu Âu. Việc gia tăng phơi nhiễm với các chất nguy hại và những rủi ro liên quan thường không được đánh giá một cách đúng đắn hoặc thậm chí bị bỏ qua.

Chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh Quản lý các chất nguy hại được EU-OSHA (Cơ quan về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc của châu Âu) phát động trong thời gian tới thách thức những nhận thức sai lầm thường gặp phải, tăng cường nhận thức về những rủi ro và nhân rộng những điển hình tốt và các nguồn lực phục vụ hoạt động quản lý có hiệu quả các chất độc hại tại nơi làm việc.

Chiến dịch sẽ được phát động vào ngày 24/4/2018 với sự tham dự của hàng trăm đối tác, trong đó có mạng lưới ba bên gồm chính phủ, các đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.

Chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh 2018-2019

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ Liên minh châu Âu, từ cấp quốc gia đến cấp bộ ngành nhằm hạn chế phơi nhiễm những chất độc hại liên quan đến công việc, người lao động châu Âu vẫn phải chịu những phơi nhiễm được xem là nguyên nhân gây ra và góp phần vào những vấn đề liên quan đến sức khỏe, bệnh tật và tử vong.

Chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh 2018-2019 nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề kể trên thông qua việc đạt được năm mục tiêu chiến lược sau đây:

  1. Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng và sự phù hợp của việc quản lý các chất nguy hại tại nơi làm việc ở châu Âu bằng cách cung cấp các trường hợp thực tế, số liệu về các ca phơi nhiễm với chất độc hại và tác động của chúng tới người lao động.
  2. Tăng cường đẩy mạnh việc đánh giá rủi ro, loại bỏ và thay thế, đồng thời phân cấp các biện pháp phòng ngừa bằng cách cung cấp thông tin về các công cụ thực tế và những ví dụ về các điển hình tốt.
  3. Tăng cường nhận thức về rủi ro liên quan đến tới việc phơi nhiễm các chất gây ung thư (carcinogens) tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ việc trao đổi các điển hình tốt như một bên ký kết thỏa ước cam kết đối với lộ trình liên quan đến carcinogens.
  4. Các nhóm người lao động mục tiêu với nhu cầu đặc thù và với các mức độ rủi ro cao hơn, ví dụ như: do thiếu kiến thức về các chất độc hại, bằng cách cung cấp các trường hợp thực tế, số liệu và thông tin về điển hình tốt.
  5. Tăng cường nhận thức về những chuyển biến liên quan đến chính sách và khuôn khổ pháp lý bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng thể về khuôn khổ hướng dẫn hiện có.

Một chiến dịch do EU-OSHA tiến hành có thể đem lại đóng góp đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên trên hết, chiến dịch sẽ xây dựng được các mối quan hệ đối tác nhằm bảo đảm kiến thức về khoa học và thực tiễn cùng được áp dụng và tạo thành những giải pháp thực tế nhằm quản lý rủi ro do các chất nguy hại gây ra tại nơi làm việc.

Chiến dịch nơi làm việc lành mạnh nhằm đạt được những mục tiêu trên thông qua các bên trung gian có thể giúp EU-OSHA đạt được những lợi ích tại nơi làm việc trên khắp châu Âu. EU-OSHA sẽ mở rộng hàng loạt các nguồn lực có thể được sử dụng và áp dụng bởi các quốc gia thành viên, các tổ chức và doanh nghiệp đối tác của mình, cũng như sẽ tổ chức những hoạt động và sự kiện quan trọng. Trong đó phải kể tới Giải thưởng Điển hình tốt tại Nơi làm việc lành mạnh.

 EU-OSHA sẽ đăng cai tổ chức sự kiện cuối cùng của chiến dịch, Hội nghị thượng đỉnh Nơi làm việc lành mạnh, là cơ hội cho các mạng lưới và các đối tác, những người đã đóng góp cho chiến dịch cơ hội chia sẻ và đóng góp thêm vào những  thành tựu và bài học đã đạt được từ hai năm trước.


(Nguồn tin: osha.europa.eu)