Tái chế chất thải để tận dụng tốt hơn các tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:51(GMT +7)

Thu thập các loại rác thải là bước quan trọng hàng đầu đối với việc tái sử dụng và tái chế chúng.

TẠI SAO

Các hành động nơi làm việc thực hành đơn giản có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong bảo vệ môi trường. Tái chế rác thải là bước quan trọng hàng đầu đối với công việc này. Các phần vật liệu thô không cần thiết, các sản phẩm bị loại bỏ hoặc bị vỡ và các bán sản phẩm có thể được sử dụng lại cho nhiều mục đích hữu ích khi người lao động và người thu gom rác hợp tác với nhau

Có nhiều cách thức thiết thực để tái chế rác thải. Ví dụ, các thùng chứa được chuẩn bị cho nhiều chất thải khác nhau giúp các công nhân thu thập rác thải một cách riêng biệt. Các thùng chứa rác thải được bố trí tại nơi thích hợp gần nơi làm việc hỗ trợ các hoạt động thích hợp của công nhân.

Các hệ thống thu rác thải có tổ chức tại nơi làm việc sẽ làm giảm khối lượng công việc và các nguy cơ tai nạn của công nhân thu rác thải. Những phương pháp thực hành này có thể được thiết lập phù hợp với các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.

RỦI RO / TỔN HẠI

•        Hư hại môi trường

•        Thương tổn hoặc tai nạn nghiêm trọng

•        Phơi nhiễm với các chất nguy hại

BIỆN PHÁP

1. Thu thập riêng biệt các loại rác thải nơi làm việc. Bố trí các thùng rác riêng biệt hoặc thùng chứa gần nơi làm việc và có nhãn mác rõ ràng tùy theo vật liệu. Ví dụ, bạn có thể thu thập các rác thải hữu cơ riêng biệt như là xác động vật và cây trồng, vật liệu gỗ và rác thải kim loại.

2. Một số vật liệu thải như là vật liệu thủy tinh sắc hoặc các hóa chất gây ăn mòn rất nguy hiểm với công nhân và người thu rác thải. Những vật liệu rác thải cần thùng chứa bền đặc biệt với nắp cảnh báo.

3. Lập một hệ thống nơi làm việc để tái sử dụng hoặc tái chế vật liệu rác thải đã thu gom được. Một số vật liệu đã thu gom như vật liệu kim loại có thể được đưa trở lại quy trình sản xuất và được tái sử dụng lại như là vật liệu thô. Các rác thải nguy hiểm như các hóa chất có thể cần được vận chuyển một cách an toàn đến các nhà máy xử lý đặc biệt để tái chế hoặc chôn lấp an toàn.

4. Tái chế nước đã sử dụng. Ví dụ, nước bị bẩn một nửa đã sử dụng để rửa vật liệu thô có thể được thu thập và được tái sử dụng để lau sạch sàn, nếu nước không chứa các chất nguy hại. Tiết kiệm nước khi rửa vật liệu. Các phương pháp rửa khối cần ít nước để cọ rửa hơn.

GỢI Ý THÊM

– Cố giảm thiểu lượng rác thải. Thu vật liệu thô bao gồm rác thải rất nhỏ và các bộ phận không cần thiết khác

– Sửa chữa và sử dụng lại các dụng cụ, thiết bị thay cho việc vứt bỏ chúng.

– Nhận biết vật liệu rác thải nguy hại cho công nhân và người thu thập rác thải. Thiết lập các quy trình thu thập an toàn. Tham khảo ý kiến từ các cơ quan hữu quan.

– Tổ chức đào tạo và phổ biến thông tin cho người lao động về các cách thức thu thập và tái chế rác thải thích hợp. Tham khảo ý tưởng tăng cường các hoạt động tái chế.

Bố trí các thùng chứa rác thải tại nơi làm việc đối với các loại vật liệu chất thải như là kim loại, chai, bình chứa và chất dẻo.

 Phát triển cơ chế để tái chế và sử dụng vật liệu chất thải được thu gom riêng biệt.

ĐIỂM CẦN NHỚ

Thu thập các loại rác thải là bước quan trọng hàng đầu đối với việc tái sử dụng và tái chế chúng.


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)