Tạo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:49(GMT +7)

Tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm pháp lý để đảm bảo an toàn và sức khoẻ của nhân viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khách hàng hoặc người cung cấp. Họ cũng đồng thời có nghĩa vụ tuân thủ theo những yêu cầu pháp lý để bảo vệ môi trường. Sử dụng phương pháp này cũng sẽ đem lại lợi ích cho bạn.

Việc luyện tập để đem lại an toàn, sức khoẻ và môi trường tốt cũng sẽ đem lại kết quả tốt. Chúng cũng giúp cho bạn nâng cao được uy tín đối với khách hàng, cộng đồng địa phương và chính nhân viên của bạn.

Uy tín của bạn là một tài sản quan trọng, giúp bạn thu hút và giữ được khách hàng. Điều này cũng giúp cho việc tuyển nhân viên mới dễ hơn và cũng có thể nâng cao được việc thúc đẩy nhân viên. Nó cũng khuyến khích những người cung cấp muốn làm việc với bạn.

Một vài doanh nghiệp, với một hệ thống môi trường kém, đã phải chịu hậu quả là khách hàng, cộng đồng địa phương và kể cả chính nhân viên của họ cũng đã quay lưng lại với họ.

Điều quan trọng đối với uy tín của doanh nghiệp của bạn là không phải chỉ là cam kết về môi trường, mà còn làm cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng địa phương nhận thức được. Ví dụ, bạn có thể muốn nhấn mạnh những công việc bạn đã làm để giảm việc ô nhiễm không khí, nước, và tiếng ồn và tái sử dụng nhiều vật liệu.

Những việc làm liên quan đến môi trường của bạn sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng. Ví dụ, họ có thể sẽ cần biết:

  • Bạn giảm thiểu và loại bỏ phế thải như thế nào;
  • Bạn đã làm gì để doanh nghiệp của bạn sử dụng năng lượng và nước có hiệu quả;
  • Những đặc điểm về môi trường của nguyên vật liệu.

Nhân viên có thể được khuyến khích khi làm việc trong một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường. Điều này cũng đồng thời thu hút những nhân viên mới.


(Nguồn tin: Cục Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ)