TCVN 7996-2-23:2014 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với máy mài khuôn và dụng cụ quay nhỏ

Thứ Hai, 25/12/2023, 11:51(GMT +7)

TCVN 7996-2-23:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-18:2008;
TCVN 7996-2-23:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-23: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY MÀI KHUÔN VÀ DỤNG CỤ QUAY NHỎ

Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools

1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng điều này của Phần 1 (TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung), ngoài ra:

Bổ sung:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy mài khuôn dụng cụ quay nhỏ dùng cho các phụ kiện lắp vào có đường kính lớn hơn 55 mm và các phụ kiện làm nhẵn lắp vào có đường kính không lớn hơn 80 mm như sau:

– bánh mài hình côn có ren hoặc bánh mài hình trụ được khía ren trên trục gá với bích có vai không lượn,

– bánh mài lắp trục gá, và

– giũa quay

tốc độ danh định không vượt quá tốc độ tại biên của phụ kiện là 80 m/s ở đường kính danh định.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy mài thẳng và máy mài dọc sử dụng bích để truyền động phụ kiện mài. Các dụng cụ này thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 7996-2-3 (IEC 60745-2-3).


(Nguồn tin: Trích dẫn: TCVN 7996-2-23:2014)