Xác định dung lượng hấp phụ dung môi hữu cơ của một số than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:24(GMT +7)

Mở đầu
Việc sử dụng các loại than hoạt tính (THT) để xử lý các hơi khí độc đã rất phổ biến ở các nước trên thế giới. Với những ưu điểm vượt trội như giá thảnh rẻ, hiệu quả xử lý cao, thời gian làm việc và khả năng ứng dụng trong các hệ thống xử lý, than hoạt tính đã được ứng dụng trong công nghiệp để xử lý các hơi khí độc nói chung mà cụ thể là các loại hơi dung môi hữu cơ (DMHC) nói riêng.

Tại Việt Nam, vấn đề xử lý các hơi dung môi hữu cơ đang là một trong những vấn đề bức thiết đối với các cơ sở sản xuất sơn, in, da giày, sản xuất đồ gỗ… Đã có một số đề tài nghiên cứu xử lý các hơi dung môi hữu cơ của các tác giả: PGS. TS. Vũ Anh Tuấn (Viện hoá học), PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên… Ngoài ra, cũng có rất nhiều nghiên cứu về sản xuất và sử dụng than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ của các tác giả như: PGS. TS. Lê Xuân Thành (Viện kĩ thuật hoá học), PGS. TS. Lê Huy Du… Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy được hiệu quả của phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính để xử lý các hơi DMHC tại các cơ sở sản xuất.

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều loại than hoạt tính trong nước cũng như ngoại nhập với khả năng hấp phụ cũng như giá cả khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định dung lượng hấp phụ của các loại than hoạt tính với một số hơi DMHC phổ biến có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình ứng dụng xử lý các hơi DMHC.

1. Hệ thống giá thí nghiệm hấp phụ động lực

1.1. Cấu tạo hệ thống giá thí nghiệm hấp phụ động lực

Hệ thống giá thí nghiệm gồm có các cụm thiết bị chính và các thông số như sau:

– Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính

+ Đường kính trong thân tháp là 40 mm, chiều dày cột hấp phụ tối đa là 500 mm;

+ Vận tốc lọc trung bình là 0,4 m/s, lưu lượng dòng khí thí nghiệm là 30 l/ph;

+ Toàn bộ thân tháp được bảo ôn bằng bông thuỷ tinh dày 50 mm.

– Cụm thiết bị tạo dựng và kiểm soát dòng khí thí nghiệm

+ Bộ khử ẩm bằng silicagel được sử dụng để khử ẩm dòng khí trước khi đi vào thiết bị tạo dựng và kiểm soát lưu lượng nhiệt độ và độ ẩm;

+ Thiết bị tạo dựng và kiểm soát lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm P-50A của Hãng Cellkraft (Thuỵ Điển) có khả năng tạo dựng và kiểm soát tự động:

– Lưu lượng từ 0 đến 50 l/ph (ở 20oC, áp suất khí quyển);

– Nhiệt độ từ 20 đến 300oC, độ ẩm từ 0 đến 100%. 

– Thiết bị tạo dựng và kiểm soát nồng độ hơi DMHC

+ Máy cấp chất lỏng định lượng NE – 1600 sử dụng 6 xilanh loại 20ml, bơm trực tiếp DMHC dạng lỏng vào buồng trộn với tốc độ 0,002 µl/phút để hoà trộn với dòng khí sau khi đi qua thiết bị tạo dựng và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

+ Buồng trộn giúp hoà trộn dòng khí và hơi DMHC đạt đến nồng độ 1.500ppm trước khi đưa vào tháp hấp phụ.

– Cụm thiết bị lấy mẫu, phân tích, đo đạc và giám sát quá trình xử lý

+ Thiết bị sắc ký khí GC 2010 plus của hãng Shimadzu (Nhật Bản) sử dụng detector FID để phân tích các hơi DMHC thuộc nhóm BTEX. Ngoài ra, sử dụng lưu tốc kế Cole & Palmer để điều chỉnh lưu lượng dòng khí trước khi đi vào thiết bị hấp phụ (dải lưu lượng 0-80 lít/phút). Đồng thời, đo đạc nhiệt độ và độ chênh áp của dòng khí trước và sau tháp hấp phụ.

– Toàn bộ hệ thống đường ống là ống inox có đường kính trong 10mm, được bọc bảo ôn và xác định độ kín khít chi tiết trước khi tiến hành thí nghiệm.

1.2. Mô tả hệ thống giá thí nghiệm hấp phụ động lực

Không khí sau khi qua máy nén (1) được đi qua tháp khử ẩm (4) để khử ẩm sơ bộ trước khi đi vào thiết bị gia công và kiểm soát lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm (5). Đồng thời, bơm DMHC (7) đẩy vào buồng trộn (6). Tại đây, dòng khí sau khi đạt được nhiệt độ và độ ẩm cần thiết sẽ hoà trộn với hơi DMHC và đi vào khoang lấy mẫu đầu vào (8). Mẫu khí đã hoà trộn với hơi DMHC được đi qua bộ lẫy mẫu khí (23) và đưa vào thiết bị sắc ký khí (24) để xác định nồng độ hơi DMHC. Toàn bộ dòng khí lúc này được đưa qua van (14) để đi ra ngoài môi trường.

Sau khi đã đạt được nồng độ DMHC yêu cầu, dòng khí được đi qua lưu tốc kế (10) vào tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính (15) với độ dày xác định. Than hoạt tính sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được cân định lượng và đưa vào tháp hấp phụ (15) theo độ dày yêu cầu. Lưu lượng dòng khí được kiểm soát thông qua lưu tốc kế (10). Tại tháp hấp phụ, than hoạt tính sẽ hấp phụ hơi DMHC và sau đó thải ra ngoài qua van (21). Dòng khí sau khi đi qua tháp hấp phụ sẽ được xác định nồng độ hơi DMHC bằng máy sắc ký khí (24).

3. Quy hoạch thực nghiệm

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.1.1. Than hoạt tính

3.1.2. Dung môi hữu cơ

Các loại DMHC được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm là: toluen, xylen và etylbenzen. Các hoá chất sử dụng là loại tinh khiết phân tích của hãng Merck – Đức.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu tài liệu, lý thuyết

            Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tổng quan về quá trình hấp phụ xử lý hơi dung môi hữu cơ cũng như hệ thống giá thí nghiệm hấp phụ động lực. Từ đó, làm cơ sở cho việc quy hoạch nghiên cứu thực nghiệm của đề tài.

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

            Trên cơ sở quy hoạch thực nghiệm, đề tài tiến hành nghiên cứu thực nghiệm trên giá thí nghiệm hấp phụ để xác định dung lượng hấp phụ của các loại than hoạt tính đối với một số hơi DMHC. 

3.2.3. Phương pháp thống kê xử lý số liệu thực nghiệm

Từ các số liệu nghiên cứu thực nghiệm. Tiến hành phân tích và xử lý số liệu để đưa ra được những giá trị chính xác, phản ánh đúng thực tế khả năng hấp phụ hơi DMHC của các loại than hoạt tính.

3.3. Chế độ thí nghiệm

Dòng khí từ máy nén khí được gia công nhiệt độ, độ ẩm và hoà trộn với hơi DMHC. Sau đó, được đưa qua thiết bị hấp phụ bằng lớp than hoạt tính cố định. Tại đây sẽ diễn ra quá trình hấp phụ hơi DMHC. Cuối cùng, dòng khí chưa hơi DMHC sau quá trình hấp phụ được đưa ra ngoài môi trường xung quanh.

4. Quy trình xác định dung lượng hấp phụ hơi DMHC của than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực

4.1. Quy trình xác định dung lượng hấp phụ hơi DMHC của than hoạt tính

4.2. Tính toán các kết quả thí nghiệm và xác định dung lượng hấp phụ

Các số liệu từ quá trình nghiên cứu thực nghiệm được xử lý và tính toán để xây dựng đồ thị mối quan hệ giữa TGLV và ln((Co-Cx)/Cx)). Từ các phương trình của các đồ thị, xác định được các hệ số A và B của phương trình tlv = B.a0 – A.ln(Co-Cx)/Cx), cụ thể như sau:

Từ các giá trị của hệ số A và B này, tính toán dung lượng hấp phụ và hệ số tốc độ hấp phụ (TĐHP) cho từng loại than hoạt tính tại các chế độ nhiệt ẩm và chiều dày cột than hoạt tính khác nhau. Các thông số aoD và kv của than hoạt tính ở điều kiện độ ẩm nhất định là giá trị trung bình của a0D và kv với các chế độ chiều dày khác nhau ở điều kiện độ ẩm đó.

Trong đó:

+ a0Di – Dung lượng hấp phụ động lực ở chế độ chiều dày thứ i (g/g)

+ kvi – Hệ số tốc độ hấp phụ ở chế độ chiều dày thứ i (1/ph)

+ mi – Khối lượng than hoạt tính ở chế độ chiều dày thứ i (g)

+ N – Số lượng chế độ chiều dày cột than hoạt tính.

Cuối cùng, giá trị DLHP và hệ số TĐHP của một loại than hoạt tính đối với một DMHC tại một chế độ nhiệt ẩm chính là giá trị trung bình của các giá trị DLHP và hệ số TĐHP ở các chiều dày khác nhau như công thức trên. Các kết quả tính toán được trình bày cụ thể và chi tiết trong phần sau.

5. Kết quả thực nghiệm

5.1. Dung lượng hấp phụ và hệ số tốc độ hấp phụ

Từ bảng tổng hợp, có thể thấy dung lượng hấp phụ của than hoạt tính Trà Bắc – TBD đối với cả ba DMHC (toluen, xylen và etylbenzen) đều là cao nhất, dao động từ 0,121 đến 0,153 g/g. DLHP của than hoạt tính Jacobi và Norit ở mức thấp hơn, dao động trong khoảng từ 0,056 đến 0,076g/g. Cuối cùng, DLHP thấp nhất là của than tre Hoà Bình, dao động trong khoảng 0,31 đến 0,045 g/g.

Hệ số TĐHP của than hoạt tính Trà Bắc – TBD đối với cả ba DMHC (toluen, xylen và etylbenzen) đều là cao nhất, dao động từ 1.157,4 đến 1.636,5 l/phút. DLHP của than hoạt tính Jacobi và Norit ở mức thấp hơn, dao động trong khoảng từ 599,1 đến 792,0 l/phút. Cuối cùng, DLHP thấp nhất là của than tre Hoà Bình, dao động trong khoảng 289,3 đến 504,4 l/phút.

Có thể thấy rõ được sự chênh lệch về giá trị DLHP và hệ số TĐHP của bốn loại than hoạt tính đối với các hơi DMHC (toluen, xylen và etylbenzen). Từ đó, làm cơ sở cho việc lựa chọn loại than hoạt tính cũng như tính toán, thiết kế các hệ thống xử lý hơi DMHC tại các cơ sở sản xuất.

5.2. Độ sai lệch của các kết quả tính toán

Trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm, do điều kiện thực tế của hệ thống giá thí nghiệm hấp phụ động lực, nhóm đề tài không thể đo đạc nhiệt độ của cột than hoạt tính trong quá trình hấp phụ mà chỉ có thể xác định được nhiệt độ của dòng khí trước và sau tháp hấp phụ. Mặc dù đã tiến hành bảo ôn tháp hấp phụ và toàn bộ hệ thống đường ống nhưng việc thay đổi nhiệt độ của dòng khí trong tháp hấp phụ so với thông số thiết lập ban đầu trước hấp phụ là không thể tránh khỏi. Vì vậy, để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả tính toán, nhóm đề tài sử dụng phương pháp tính toán bằng lý thuyết để ước lượng độ sai lệch của các giá trị dung lượng hấp phụ và hệ số tốc độ hấp phụ. Với các giá trị đo đạc thực tế của nhiệt độ dòng khí trước và sau hấp phụ, khoảng dao động của nhiệt độ là ±1oC. 

5.2.1. Dung lượng hấp phụ

Phương trình Dubinin–Radushkevich có dạng như sau:

Trong đó:

+ ao: DLHP cân bằng (tĩnh) của than hoạt tính đối với DMHC (g/g)

+ ρDM: Khối lượng riêng của DMHC lỏng ở nhiệt độ tuyệt đối T (g/cm3)

+ Wo: Thể tích hấp phụ tối đa của than hoạt tính (cm3/g)

+ R: Hằng số khí lý tưởng (R = 0,008314 kJ/mol.K)

+ T: Nhiệt độ tuyệt đối của hơi DMHC (oK)

+ β: Hệ số ái lực của DMHC

+ Eo: Đặc trưng năng lượng hấp phụ của DMHC so sánh (benzen) trên than hoạt tính (kJ/mol)

+ Cs: Nồng độ hơi DMHC bão hoà ở nhiệt độ T (mg/m3 hoặc g/cm3)

+ C: Nồng độ hơi DMHC ở nhiệt độ T (mg/m3 hoặc g/cm3)

Dựa trên phương trình này, tính toán được độ sai lệch của giá trị dung lượng hấp phụ theo lý thuyết khi có sự dao động về nhiệt độ trong khoảng ±1oC là 0,12%.

5.2.2. Hệ số tốc độ hấp phụ

Mô hình Wood và Lodewyckx đề xuất năm 2003

Trong đó:

+ ao: dung lượng hấp phụ cân bằng của than đối với DMHC (g/g)

+ M: khối lượng phân tử của DMHC (g/mol)

Dựa trên phương trình này, tính toán được độ sai lệch của giá trị dung lượng hấp phụ theo lý thuyết khi có sự dao động về nhiệt độ trong khoảng ±1oC là 0,21%. Như vậy, khoảng sai lệch của các kết quả nghiên cứu thực nghiệm là không quá lớn, dao động từ 0,12% đối với dung lượng hấp phụ và 0,21% đối với hệ số tốc độ hấp phụ.

6. Kết Luận

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng quy trình xác định DLHP của than hoạt tính trên giá thí nghiệm hấp phụ động lực. Qua các kết quả tính toán, có thể thấy, DLHP đối với các DMHC của than hoạt tính Trà Bắc – TBD là cao nhất, dao động từ 0,121 đến 0,153 g/g. DLHP của than hoạt tính Jacobi và Norit khá tương đồng và ở mức thấp hơn, dao động trong khoảng từ 0,056 đến 0,076g/g. Cuối cùng, DLHP của than tre Hoà Bình là thấp nhất, dao động trong khoảng 0,031 đến 0,045 g/g.

Do có sự thay đổi của nhiệt độ dòng khí trước, trong và sau tháp hấp phụ trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành sử dụng phương pháp lý thuyết để ước lượng độ sai lệch của các kết quả tính toán. Có thể thấy, độ sai lệch ước lượng theo phương pháp lý thuyết là khoảng 0,12% đối với giá trị dung lượng hấp phụ và khoảng 0,21% đối với giá trị hệ số tốc độ hấp phụ. Khoảng sai lệch của các kết quả tính toán là tương đối nhỏ khi có sự thay đổi về nhiệt độ của dòng khí trong tháp hấp phụ.

Từ các kết quả của đề tài, kiến nghị mở rộng hướng nghiên cứu trên quy mô pilot để có được các thông số thiết kế thiết bị hấp phụ. Từ đó, làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế và lắp đặt các thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính cho các khu vực có phát sinh nhiều hơi dung môi hữu cơ tại các cơ sở sản xuất

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bin, Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 3, 4), Nhà xuất bản KHKT, 2004.

2. Nguyễn Thắng Lợi (2009), Nghiên cứu xử lý hơi toluen và xylen trong khí thải bằng than hoạt tính sọ dừa Trà Bắc – TBD, luận án TSKT, Trường Đại học xây dựng Hà Nội.

3. Nguyễn Thắng Lợi (2011), Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm xử lý khí, Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động 2011-2015.

4. Bansal R.C, Goyal M., Activated Carbon Adsorption, Taylor & Francis Group, USA, 2005.

5. E. Gallegoa, F.J. Rocaa, J.F. Peralesa, X. Guardinob, Comparative study of carbon nanotubes and granular activated carbon: Physicochemical properties and adsorption capacities, Tây Ban Nha, 2013.

6. N. Mohan, G.K. Kannan, S. Upendra, R. Subha và N.S. Kumar, Breakthrough of toluene vapours in granular activated carbon filled packed bed reactor, Ấn Độ, 2009.

Nguyễn Việt Thắng

Viện nghiên cứu KHKT-BHLĐ


(Nguồn tin: Nilp.vn)