Bốn bước đơn giản ecgônômi để tăng năng suất lao động nơi làm việc: Bước 2 – Kiểm soát các yếu tố nguy cơ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:50(GMT +7)

Kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính, và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân là ba cách quan trọng để kiểm soát những rủi ro được xác định trước. Xem xét sử dụng biện pháp thích hợp để kiểm soát các rủi ro được xác định trong Bước 1.

Bước 2 – Kiểm soát các yếu tố nguy cơ bằng các giải pháp kiểm soát kỹ thuật và hành chính, và trang thiết bị bảo hộ lao động ở những nơi bị ảnh hưởng

Kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính, và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân là ba cách quan trọng để kiểm soát những rủi ro được xác định trước. Xem xét sử dụng biện pháp thích hợp để kiểm soát các rủi ro được xác định trong Bước 1.

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật nhằm cải thiện mối nguy cơ về ecgônômi bao gồm việc thay đổi phương thức vận chuyển các bộ phận và nguyên vật liệu; thay đổi quá trình để làm giảm sự tiếp xúc của người lao động với các yếu tố nguy cơ; giúp cho người lao động dễ dàng với tới các bộ phận chuyển động xung quanh hơn; hoặc thay đổi cách bố trí vị trí làm việc, thiết kế dụng cụ, hoặc trình tự truy cập và lắp ráp.

Các biện pháp kiểm soát hành chính là tác động bình đẳng, điều chỉnh phương thức và chính sách làm việc nhằm giảm yếu tố nguy cơ. Ví dụ như nghỉ giải lao, luân chuyển công việc, hay tập huấn để xác định dấu hiệu căng thẳng ecgônômi.

Cuối cùng là việc xem xét việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, bao gồm các thiết bị hỗ trợ cổ tay, đai lưng, hoặc các loại găng tay giảm rung động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù phương tiện bảo vệ cá nhân có thể làm giảm thời gian, tần số, hoặc cường độ rủi ro cao nhưng theo theo kết luận của Viện An toàn vệ sinh lao động Quốc gia (NIOSH), hiệu quả trong việc làm giảm chấn thương cần phải được xem xét. Hình 2 là minh họa về cách thức chung của việc giảm yếu tố nguy cơ đã được xác định trong Bước 1.

 Hình 2

http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/Hinh2_231014.JPG

http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/Hinh2_a_231014.JPG

Nguồn : Chương trình về các yếu tố ecgônômi, dựa trên đánh giá về rối loạn cơ xương tại nơi làm việc

Tác giả: James Anderson

Biên dịch: A. Tuyết


(Nguồn tin: www.listaintl.com)