Các biện pháp dự phòng và cải thiện ĐKLV nhẳm giảm các tác hại nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:26(GMT +7)

Tác hại nghề nghiệp không hẳn sẽ mãi mãi gắn chặt với nghề nghiệp và không thể nào tránh được. Trái lại, con người có khả năng dự phòng nó, hạn chế nó, thay đổi nó, thậm chí loại trừ hẳn nó ra khỏi điều kiện làm việc, do đó cần có các biện pháp tích cực nhằm giảm các THNN

a. Các biện pháp dự phòng:

Việc lựa chọn các biện pháp dự phòng đối với một THNN cụ thể phụ thuộc vào một số yếu tố như bản chất của chất độc, điều kiện tiếp xúc đường xâm nhập của chất độc, vị trí làm việc (trong nhà hay ngoài trời) và sự hiện có của các nguồn nhân lực, vật lực và tài chính.

Đối với nguồn phát sinh ra các THNN:

Có thể áp dụng hai nguyên tắc:

– Can thiệp đối với các nguồn phát sinh ra THNN

– Hạn chế sự khuyếch tán, lan rộng của THNN vào môi trường sản xuất.

Các biện pháp trên không những có hiệu quả trong phòng chống các THNN mà còn làm tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm, tuy nhiên đầu tư ban đầu thường rất tốn kém không dễ thực thi tại các nước nghèo.

b. Biện pháp cải thiện các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp

+ Cách ly: Tức là tạo ra một “rào chắn” giữa nguồn THNN và người lao động.

+ Thông thoáng gió: Chỉ là hình thức làm giảm nồng độ, ảnh hưởng của các THNN trong môi trường.

c. Các biện pháp khác:

+ Tổ chức, bố trí sản xuất và lao động hợp lý

+ Tổ chức chiếu sáng hợp lý

+ Vệ sinh phân xưởng, máy móc

+ Bố trí hệ thống biển báo và vùng giới hạn

+ Các biện pháp trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân

d. Các biện pháp y tế

Biện pháp này chỉ là bị động dưới ảnh hưởng của các THNN. Tuy nhiên nó là cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của các THNN trên con người. Để các biện pháp này có hiệu quả, nó nên được tiến hành theo các bước sau:

+ Khám tuyển công nhân trước khi vào nhà máy

+ Tổ chức học tập: tuyên truyền giáo dục công nhân về tác hại và các biện pháp phòng chống các THNN có mặt trong môi trường sản xuất, sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết.

+ Chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động

+ Tổ chức giám sát môi trường sản xuất

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đều đặn cho công nhân

+ Theo dõi và quản lý các bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp


(Nguồn tin: )