Đánh giá môi trường ergonomics

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:51(GMT +7)

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tổng hợp Colorado và trường Đại học Y tế công cộng Colorado mới đây đã phát hiện thấy khi công ty đánh giá sự an toàn và phúc lợi của NLĐ cũng có ý nghĩa như hiệu suất làm việc của công ty thì công ty sẽ nhận được sự bồi hoàn thích đáng.

Công trình nghiên cứu: “Đánh giá môi trường ergonomics: một phương pháp đánh giá hiệu suất lao động và phúc lợi” đã được đăng tải trên tạp chí Applied Ergonomics. Nghiên cứu mô tả một công cụ mới, đánh giá môi trường ergonomics, có thể đánh giá được nhận thức của người lao động (NLĐ) về chỗ làm việc của họ, nhấn mạnh góc độ thiết kế chỗ làm việc và những sửa đổi để tối đa hóa hiệu suất lao động và phúc lợi.

Áp dụng các nguyên lý của ergonomics có thể tạo ra một môi trường ergonomics tốt ở công ty, làm giảm các căng thẳng về thể chất và tinh thần, giảm các nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cải thiện chất lượng và hiệu suất lao động. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra 40 câu hỏi mô tả chính xác nhất môi trường ergonomics của công ty. Các câu hỏi phản ánh 4 chỉ số của môi trường ergonomics, đó là: cam kết của lãnh đạo, sự tham gia của NLĐ, phân tích các nguy cơ do công việc gây ra, tập huấn và kiến thức. Với những thông tin này họ có thể nghiên cứu được môi trường ergonomics của công ty và mối liên quan với thông tin về bệnh rối loạn cơ xương nghề nghiệp mà NLĐ tự báo cáo thông qua phiếu câu hỏi phỏng vấn 706 NLĐ trong hơn 2 năm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi công ty tuyên bố năng suất lao động và phúc lợi của NLĐ là bình đẳng nhau, NLĐ báo cáo lại rằng họ bị ít bệnh cơ xương hơn. Tuy nhiên khi NLĐ nhận thấy hoặc năng suất lao động hoặc phúc lợi không cân bằng nhau, không quan trọng là cái nào được coi trọng hơn; khi đó các nhà nghiên cứu thấy NLĐ báo cáo họ bị bệnh cơ xương nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu giả định rằng có khả năng đó là do stress nghề nghiệp. Nếu năng suất lao động được coi là quan trọng hơn, khi đó NLĐ sẽ thấy bị stress do công việc và họ không chú ý gì đến sức khỏe của mình. Còn nếu phúc lợi được coi trọng hơn, NLĐ sẽ thấy các cải tiến ergonomics sẽ làm giảm năng suất lao động của họ. Một hệ thống “cân bằng” giữa năng suất lao động và phúc lợi sẽ giảm được sự ganh đua giữa các nhu cầu và khi đó sẽ giảm stress và sự căng thẳng.

Nghiên cứu này cũng bổ sung thêm bằng chứng với các tranh luận là khi sử dụng các công cụ, ví dụ ergonomics làm tăng phúc lợi của NLĐ sẽ không chỉ có lợi cho NLĐ mà còn lợi cho cả doanh nghiệp.

Nghiên cứu này do NIOSH tài trợ thông qua Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Mountain and Plains. Trung tâm này hỗ trợ giáo dục về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với sinh viên đại học và bác sỹ tại ở cả 2 nơi là Trường đại học tổng hợp Colorado và trường y tế công cộng Anschutz, Colorado. Trung tâm cũng mới được nhận khoản tài trợ 5 năm của NIOSH để đào tạo cho hơn 100 cán bộ chuyên môn về an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho NLĐ. Đây là một trong số 18 trung tâm loại này trên toàn nước Mỹ.

Biên dịch: Phạm Hải


(Nguồn tin: cdc.gov)