Dự báo về tình trạng mệt mỏi quá sức trong lao động gây nên những tổn thương nghiêm trọng

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:26(GMT +7)

Lao động kiệt sức làm tăng các nguy cơ chấn thương dẫn đến tử vong hay phải nhập viện là một trong các loại tai nạn thương tích tại nơi làm việc và nghỉ ngơi. Một trong các nghiên cứu mới về công nhân ngành lâm nghiệp được Viện nghiên cứu Sức khỏe nghề nghiệp Phần Lan thực hiện cho thấy một người lao động mắc các triệu chứng lao động kiệt sức hàng tuần có nguy cơ bị chấn thương cao hơn 19% so với đồng nghiệp với các triệu chứng ít gặp hơn, nghiên cứu này gần đây đã được xuất bản trên Tạp chí Sức khỏe nghề nghiệp.

Các triệu chứng mệt mỏi quá sức trong lao động, kiệt sức và hoài nghi đặc biệt có liên quan đến tăng nguy cơ bị chấn thương.

Trưởng nhóm Sức khỏe Tâm thần và Lao động, thuộc Viện nghiên cứu Sức khỏe Nghề nghiệp Phần Lan đưa ra xem xét về nguyên nhân  các trường hợp tai nạn chấn thương. “Kiệt sức có thể làm ảnh hưởng chức năng nhận thức và làm ngăn cản cơ thể phản ứng một cách thích hợp đối với nhiệm vụ của công việc mới, có sự thay đổi, hoặc phức tạp. Mặt khác, những người bị kiệt sức có thể hoài nghi và bỏ qua giai đoạn hoặc các qui trình trong hành động của mình, bởi vì họ thấy nó không đáng giá để đầu tư thời gian và năng lượng vào chúng. Một người bị kiệt sức chỉ có thể không có đủ năng lượng còn lại làm chủ một cách tốt nhất để làm việc trong thời gian đi làm cũng như trong thời gian rảnh rỗi. ”

Người lao động bị kiệt sức nghề nghiệp thuộc nhóm có nguy cơ trong tất cả các loại tai nạn thương tích

Nghiên cứu đã xem xét đến tất cả các chấn thương cho dù xảy ra tại nơi làm việc hoặc trong thời gian nghỉ ngơi, các chấn thương phổ biến ở nam giới và những người lao động chân tay. Trong  số liệu nghiên cứu, chấn thương phổ biến nhất là ngã (59%). Kiệt sức trong lao động cũng làm tăng nguy cơ gây nên các chấn thương khác.

Hỗ trợ khả năng làm việc giúp phát hiện các vấn đề đúng lúc để giải quyết

Việc nghỉ ốm và khuyết tật của người lao động do các chấn thương cũng gây tổn hại cho người sử dụng lao động. Vì vậy, điều kiện và môi trường làm việc cần được kiểm soát và xây dựng sao cho gánh nặng công việc không còn trở nên quá mức tại nơi làm việc.

“Ngoài ra, cần phải cảnh giác phát hiện sớm các vấn đề ở mức độ cá nhân và đưa ra thảo luận nhằm hỗ trợ khả năng làm việc cho người lao động,” Ahola nói.

Trong những năm gần đây, rất nhiều nơi làm việc ở  Phần Lan đã đồng ý thực hiện các công việc phòng chống ban đầu bằng việc đưa ra một danh sách các dấu hiệu cảnh báo và hành động khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo. Như vậy, vấn đề tiềm ẩn liên quan đến khả năng làm việc có thể được giải quyết đúng lúc. Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm các việc xuất hiện liên tiếp các vấn đề về hiệu suất công việc, mức độ khó chịu, tránh giao tiếp và thay đổi hành vi.

“Một người quan tâm một cách hợp lý để giải quyết vấn đề của đồng nghiệp nên là mối quan tâm trong quan hệ nơi làm việc, ” ông Ahola khuyến khích.

Kiệt sức trong lao động là kết quả của quá trình làm việc căng thẳng trong một thời gian dài

Kiệt sức lao động là một quá trình, trong đó nguồn lực tâm lý của người lao động bị cạn kiệt khi con người không thể được tìm thấy giải pháp cho một tình huống làm việc căng thẳng và khối lượng công việc cao chiếm ưu thế. Theo nghiên cứu của ngành Y tế Phần Lan năm 2011,  2%  nam giới  và 3% số phụ nữ bị kiệt sức lao động nghiêm trọng, kiệt sức ở mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ 22% ở nam giới và 23% đối với phụ nữ. Các nghiên cứu về mệt mỏi quá sức trong lao động và sức khỏe nghề nghiệp đã chỉ ra rằng kiệt sức nghiêm trọng có liên quan đến rối loạn thể chất và tinh thần.

Nghiên cứu được tiến hành trong ngành lâm nghiệp

Đối tượng tham gia nghiên cứu là 10.062 nhân viên ngành lâm nghiệp, bao gồm những người không bị mắc các chấn thương nào trước khi tham gia 2 năm. Số liệu về kiệt sức trong lao động được thu thập theo hai vòng : lần thứ nhất vào năm 1996 và lần thứ hai vào năm 2000. Kết quả cho thấy có 788 trường hợp chấn thương nghiêm trọng hơn 8 năm, tổng số có 15 ca chấn thương dẫn đến tử vong và 773 trường hợp phải nhập viện. Số liệu được thu thập từ bộ phận Đăng ký Tử vong Quốc gia do Thống kê Phần Lan quản lý thuộc cục Quản lý nguồn bệnh viện của Viện nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe và Phúc lợi.


(Nguồn tin: (Nguồn: FIOH))