Hiệp hội An Toàn Vệ Sinh Lao Động Hoa Kỳ (OSHA) ban hành Quy định cuối về không gian hạn chế trong ngành xây dựng

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:04(GMT +7)

Quy định này có nội dung cũng như cách thức tổ chức tương tự như tiêu chuẩn về không gian hạn chế công nghiệp chung, với một số điều khoản dành riêng cho các nguy cơ đặc biệt trong ngành xây dựng – bao gồm các yêu cầu nhằm bảo đảm nhiều người sử dụng lao động (multiple employers) chia sẻ thông tin an toàn mang tính sống còn và liên tục giám sát các nguy cơ.

Ngày 1 tháng 5  năm 2015 sau một khoảng thời gian được trông đợi, Hiệp hội ATVSLĐ Hoa Kỳ (OSHA) đã xuất bản quy định cuối về các không gian hạn chế trong ngành xây dựng.  Trong suốt hai thập kỷ không ngừng nghiên cứu, dựa trên những nhận xét của các bên liên quan, so với kế hoạch dự kiến ban đầu, OSHA đã biến quy định này giống như tiêu chuẩn về không gian hạn chế công nghiệp chung của OSHA. Một số điều khoản trong quy định dành riêng cho các nguy cơ đặc biệt trong ngành xây dựng, bao gồm các yêu cầu nhằm bảo đảm nhiều người sử dụng lao động chia sẻ thông tin an toàn mang tính sống còn và không ngừng giám sát các nguy cơ gây ô nhiễm không khí – theo OSHA,  một số nguy cơ là hoàn toàn có thể xảy ra với nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển công nghệ trong nhiều năm kể từ khi tiêu chuẩn công nghiệp chung có hiệu lực.

Quy định sẽ có hiệu lực từ 03/08/2015. OSHA đã thiết kế riêng một website giới thiệu quy định này tập chung chủ yếu vào các nguồn lực tuân thủ quy định.

Thứ trưởng Bộ lao động Hoa Kỳ, tiến sĩ David Michels đã tham dự cuộc gặp với chủ bút của các ấn bản phẩm nhằm bàn thảo về quy định mà theo OSHA dự đoán sẽ giảm thiểu con số trung bình các vụ tai nạn và tử vong hàng năm trong những không gian hạn chế bao quát 96% trong quy định. Tiến sĩ David cho biết thực tế quy định này rất khác so với thông báo về đề xuất xây dựng quy định mà OSHA đã công bố 8 năm trước cho thấy “chúng ta lắng nghe các bên liên quan”.

Quy định này thiết lập một phần phụ mới của quy định 29 CFR 1926 thay thế cho yêu cầu về tập huấn đơn lẻ của OSHA dành cho hoạt động làm việc trong không gian hạn chế ngành xây dựng, quy định 29 CFR 1926.21(b)(6). OSHA đã nêu rõ trong quy định rằng một tiêu chuẩn toàn diện bao gồm chương trình cho phép được thiết kế nhằm bảo vệ người lao động khỏi phơi nhiễm với nhiều nguy cơ liên quan đến công việc trong không gian hạn chế, bao gồm cả các nguy cơ về không khí và vật lý.

OSHA công nhận những khác biệt giữa tiêu chuẩn công nghiệp chung, 1910.146, và quy định cuối “có thể gây phức tạp cho người sử dụng lao động trong việc cùng lúc phải tuân thủ theo hai bộ quy trình khác nhau nếu họ muốn thực hiện hoạt động duy tu và xây dựng cùng một thời điểm trong cùng một không gian hạn chế”. Do vây, nhằm xóa bỏ trở ngại trong việc tuân thủ quy định đối với những người sử dụng lao động, OSHA sẽ lưu ý đến việc tuân thủ quy định cuối này như việc tuân thủ 1910.146.

Căn cứ trên nhận xét của các bên liên quan, quy định cuối không thay đổi quá nhiều quy trình kỹ thuật công nghiệp nhằm giải quyết các nguy cơ về không gian hạn chế do nhiều nhà thầu đã chọn tuân theo tiêu chuẩn công nghiệp chung từ nhiều năm nay. OSHA cho biết qua quy định này, tin tưởng rằng các bang nằm trong kế hoạch liên bang đều có những tiêu chuẩn có thể áp dụng đối với hoạt động xây dựng tại các không gian hạn chế tương tự như 1910.146, do vậy họ phải có những thay đổi quan trọng đối với các quy định của mình nhằm bảo đảm những quy định đó tối thiểu cũng có hiệu lực thi hành như quy định cuối.

Bản tin của Bộ lao động Hoa Kỳ đưa tin về quy định mới này đã trích dẫn một trường hợp tử vong của một trong số các nạn nhân qua đời trong khi cố gắng giải cứu những người cùng làm việc. Bộ trưởng Bộ lao động, Thomas Perez cho biết: “Trong ngành xây dựng, việc phải đi vào những không gian hạn chế là cần thiết, nhưng những tai nạn chết người này không nên xảy ra”. “Quy định mới này sẽ cải thiện đáng kể sự an toàn cho công nhân xây dựng phải làm việc trong các không gian hạn chế. Thực tế, chúng tôi tính toán được rằng quy định này sẽ ngăn ngừa được khoảng 780 ca trấn thương nghiêm trọng mỗi năm”.

Tiến sĩ David Michaels, Thứ trưởng Bộ lao động Hoa Kỳ cho biết: “Quy định này sẽ bảo toàn tính mạng cho nhiều công nhân xây dựng”. “Không giống như hầu hết các mặt bằng làm việc công nghiệp nói chung, công trường xây dựng không ngừng phát triển, với số lượng và đặc điểm của các không gian hạn chế thay đổi theo tiến độ công việc. Quy đinh này nhấn mạnh vào công tác tập huấn, liên tục đánh giá mặt bằng làm việc và các yêu cầu về thông tin liên lạc để từ đó bảo vệ được sự an toàn và sức khỏe cho người lao động”.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: ohsonline.com)