Hỗ trợ sức khỏe cơ xương khớp tại nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:52(GMT +7)

Rối loạn cơ xương (MSDs) là vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc phổ biến nhất ở EU. MSDs là một nguyên nhân chính đáng lo ngại: trước hết là vì chúng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe chung của rất nhiều người lao động, và thứ hai là do tác động kinh tế đối với các doanh nghiệp và chi phí tài chính và xã hội đối với các nước châu Âu.

Các điểm chính

Tại sao việc ngăn ngừa MSDs liên quan đến công việc và tăng cường sức khỏe cơ xương cho người lao động EU là rất quan trọng.

• Chìa khóa cho chất lượng cuộc sống của người lao động EU và cho công việc bền vững, năng suất và hệ thống an sinh xã hội.

• MSD liên quan đến công việc vẫn là vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc phổ biến nhất ở EU và là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tàn tật và nghỉ ốm.

• MSD liên quan đến công việc dẫn đến chi phí lớn cho người lao động, người sử dụng lao động, dịch vụ y tế và xã hội và nền kinh tế rộng lớn hơn.

• MSD có thể phòng ngừa và quản lý được. Vì vậy chi phí cao liên quan đến MSD có thể được giảm bớt. Lợi tức đầu tư cho chất lượng cuộc sống của người lao động tại nơi làm việc, doanh nghiệp và hệ thống an sinh xã hội rất đáng để nỗ lực.

• Có tính đến nhu cầu về lực lượng lao động đang già đi của EU để duy trì sức khỏe và năng suất, các tổ chức cần thực hiện các chính sách MSD để ngăn ngừa và giảm thiểu MSDs liên quan đến công việc.

• Cùng với việc ngăn ngừa các rối loạn mới, việc phục hồi chức năng cho người lao động với MSDs và hòa nhập họ trở lại làm việc cũng nên trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ chính sách MSD nào tại nơi làm việc.

Phòng ngừa và quản lý MSD tại nơi làm việc

Các MSD liên quan đến công việc có thể phòng ngừa và quản lý được.

Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng phương pháp quản lý tích hợp để giải quyết MSD dựa trên các nguyên tắc của Chỉ thị khung về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, trong đó chúng tôi muốn nhấn mạnh:

• đánh giá rủi ro tại nơi làm việc;

• hệ thống phân cấp phòng ngừa;

• sự tham gia của người lao động.

Để ngăn ngừa MSDs, một đánh giá rủi ro tại nơi làm việc phải được thực hiện với mục đích xác định các rủi ro và cố gắng loại bỏ chúng. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro nhưng cần phải thực hiện các hành động hiệu quả để giảm thiểu và quản lý các yếu tố rủi ro MSD.

Các tổ chức sử dụng phương pháp có sự tham gia có nhiều khả năng thực hiện các biện pháp can thiệp thành công hơn những tổ chức không có cách tiếp cận như vậy. Một cách tích cực để thu hút sự tham gia của các nhóm công nhân trong việc phát hiện mối nguy, đánh giá rủi ro và quyết định về các giải pháp là thông qua các phương pháp tương tác của bản đồ cơ thể và bản đồ mối nguy.

Cũng như việc ngăn ngừa các rối loạn mới, việc phục hồi chức năng cho người lao động bị MSDs và tích hợp họ trở lại làm việc cũng phải là một phần không thể thiếu của bất kỳ chính sách MSD nào tại nơi làm việc. Quản lý hiệu quả MSDs có nghĩa là can thiệp sớm. Điều đó có nghĩa là cam kết quản lý MSDs ngay khi người sử dụng lao động nhận thức được vấn đề (khi người lao động thông báo cho họ về vấn đề cơ xương). Điều này sẽ cho phép người sử dụng lao động kiểm soát tình hình và đảm bảo rằng vấn đề không trở nên tồi tệ hơn; nếu không được quản lý, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và năng suất của doanh nghiệp. Nếu một công nhân đã nghỉ ốm vì MSDs, vai trò của người sử dụng lao động trong việc quản lý việc trở lại làm việc là rất quan trọng. Thông thường, những thay đổi, điều chỉnh và cơ chế hỗ trợ đơn giản tại nơi làm việc có thể giúp người lao động mắc các bệnh mãn tính và đau cơ xương khớp tiếp tục làm việc và đảm bảo rằng công việc không làm cho những tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn.

Khi thảo luận và thống nhất về các hành động để giải quyết các rủi ro MSD, điều quan trọng là phải tuân theo các nguyên tắc chung về phòng ngừa. Theo phân cấp của phòng ngừa, ưu tiên cao nhất phải được dành cho các hành động loại bỏ hoặc ít nhất là giảm mức độ nghiêm trọng của mối nguy.

Các nguyên tắc chung về phòng ngừa và ví dụ về các biện pháp ngăn ngừa MSD liên quan đến công việc

Các biện pháp này được trình bày dưới dạng ví dụ. Hầu hết chúng có thể được coi là các ví dụ ‘thực hành tốt’ và do đó không nhất thiết phải bắt buộc hoặc có liên quan đến tất cả các nơi làm việc. Mức độ phù hợp của chúng sẽ phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng nơi làm việc (và kết quả của việc đánh giá rủi ro).

Tránh những rủi ro: tự động hóa các hoạt động nâng và vận chuyển.

Triệt tiêu rủi ro tại nguồn:  giảm chiều cao mà tải cần được nâng lên.

Điều chỉnh công việc cho phù hợp với cá nhân: thiết kế nơi làm việc để cung cấp đủ chỗ cho người lao động thực hiện các tư thế chính xác;  chọn ghế và bàn có thể điều chỉnh được (ví dụ như bàn đứng cho phép công nhân luân phiên giữa ngồi và đứng); cho phép sự thay đổi trong cách thực hiện các nhiệm vụ công việc; cho phép nghỉ giải lao.

Thích ứng với tiến bộ công nghệ: luôn cập nhật các thiết bị trợ giúp mới và các thiết bị, dụng cụ và thiết bị phù hợp ecgônômi hơn.

Thay thế rủi ro bằng biện pháp an toàn hoặc ít rủi ro hơn: thay thế xử lý thủ công các tải (nặng) bằng xử lý cơ học.

Xây dựng chính sách phòng ngừa nhất quán bao gồm công nghệ, tổ chức công việc, điều kiện làm việc, các mối quan hệ xã hội và môi trường làm việc.

Cung cấp đào tạo và hướng dẫn tốt cho người lao động: đào tạo thực hành về cách sử dụng đúng các thiết bị làm việc (thiết bị nâng, ghế, đồ đạc) và tư thế làm việc an toàn (ngồi, đứng).


(Nguồn tin: osha.europa.eu)