Hội nghị cán bộ, viên chức & lao động Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và triển khai công tác năm 2024

Thứ Tư, 10/01/2024, 10:01(GMT +7)

Ngày 10/1/2024, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng công tác năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các phòng, Ban thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về phía Viện KH An toàn và vệ sinh lao động có TS. Nguyễn Anh Thơ– Viện trưởng; TS.Vũ Xuân Trung – Phó Viện trưởng, TS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viện, Giám đốc Trung tâm An toàn Lao động. Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung do PGS. TS. Lê Minh Đức – Phân Viện Trưởng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam do TS. Trịnh Hồng Lân – Phân Viện Trưởng dẫn đầu cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội, cán bộ làm việc tại 2 phân Viện miền Nam và  miền Trung tham dự trực tuyến tại 2 điểm cầu Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Đoàn Chủ tịch gồm TS.Nguyễn Anh Thơ và TS. Nguyễn Anh Tuấn điều hành hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2024 của Viện KH An toàn và vệ sinh lao động.

TS. Nguyễn Anh Thơ trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2024

Năm 2023, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tiếp tục triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Viện giai đoạn 2022 – 2026 theo Quyết định số 4718/QĐ-TLĐ ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về cơ cấu tổ chức Viện gồm 06 đơn vị tự chủ và 04 phòng chức năng, Số cán bộ, viên chức và lao động của Viện là 217 người, trong đó có 137 viên chức. Hiện nay, Viện có: 14 tiến sỹ khoa học, tiến sỹ; 56 thạc sỹ và 96 người có trình độ đại học. Trong năm 2023  Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch do Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao: Viện đã và đang triển khai thực hiện 21 đề tài KH&CN cấp TLĐ chuyển tiếp và mở mới từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và nguồn tài chính công đoàn; Thực hiện theo tiến độ các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường theo kế hoạch được giao, bao gồm: Hoàn thành công tác quan trắc, đánh giá môi trường lao động năm 2023 tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc (trong đó tại Miền Bắc: 53 cơ sở; Miền Trung: 16 cơ sở; Miền Nam: 16 cơ sở); Tham gia ban/tổ soạn thảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư, QCVN, TCVN với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục môi trường y tế, góp ý xây dựng khoảng 15 tiêu chuẩn và văn bản pháp luật, quy chuẩn quốc gia về ATVSLĐ, …; Tổ chức 276 khóa huấn luyện về ATVSLĐ, đồng thời cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận huấn luyện cho gần 29,476 học viên tại các đơn vị doanh nghiệp; Thực hiện nhiều hoạt động tư vấn và hỗ trợ cơ sở đánh giá chất lượng các loại PTBVCN hợp chuẩn: Khẩu trang, Bán mặt nạ lọc bụi, hơi khí độc, mũ, giày, dây an toàn  và 18 Hợp đồng dịch vụ đo đạc đánh giá an toàn điện, chống sét; Thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường lao động cho hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với doanh thu khoảng trên 35,5 tỷ đồng; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám sức khoẻ nghề nghiệp cho hơn 63.940 lượt người tại gần 300 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Năm 2023, Viện đạt mức doanh thu khoảng 87,8 tỷ đồng (so với  năm 2022 doanh thu 81 tỷ tăng 8,4%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm vừa qua, trong các mặt hoạt động của Viện cũng còn có một số điểm tồn tại cần khắc phục: Các đề tài bắt từ năm 2023 triển khai chậm, do vấn đề thẩm định kinh phí, dẫn đến  các đề tài mở mới năm 2024 bị cắt giảm kinh phí; Một số đề tài, nhiệm vụ KHCN chất lượng chưa cao, nhiều đề tài kết quả chưa kịp thời phổ biến, ứng dụng và có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, các đề xuất đề tài, nhiệm vụ còn chưa bám sát các yêu cầu pháp luật, thực tiễn sản xuất; Một số Lãnh đạo còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành, chưa kịp thời đánh giá tình hình biến động ảnh hưởng đến đơn vị dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc theo kế hoạch còn chậm và không xử lý được tốt các vấn đề phát sinh; Việc chuyển đổi số công tác quản trị của Viện và một số đơn vị trực thuộc thực hiện còn chậm, chưa mang lại hiệu quả và đáp ứng được kỳ vọng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại và hạn chế trong năm 2023, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2024: Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là với đối tượng cán bộ trẻ; Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện, đổi mới công tác quản lý tài chính, hành chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát của Viện; Xây dựng các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện; Hoàn thành việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Viện và  chiến lược nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn; Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tài chính năm 2023 do đ/c Tạ Hoàng Tâm – Phụ trách Tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra Nhân dân do đ/c Nguyễn Việt Thắng – Trưởng Ban Thanh Tra Nhân dân trình bày.

PGS.TS. Lê Minh Đức – đại diện Phân viện miền Trung phát biểu ý kiến tham luận

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự đại hội. Các ý kiến tham luận đều tập trung vào phân tích những khó khăn, tồn tại trong năm qua và chia sẻ kinh nghiệm cũng như các biện pháp khắc phục để phát triển trong năm tới, các vấn đề được trao đổi chính như: Quản lý thực hiện, nâng cao chất lượng cũng như tính ứng dụng của các nghiên cứu KHCN; Kiến nghị đầu tư nâng cao năng lực trang thiết bị và cơ sở vật chất; Đẩy mạnh, khuyến khích cán bộ tích cực giao lưu học hỏi nâng cao trình độ qua các hội nghị, hội thảo, giảng dạy học tập tại các trường Đại học, trao đổi cán bộ học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước…

TS. Trịnh Hồng Lân – đại diện Phân viện miền Nam phát biểu ý kiến tham luận

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng 03 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc, 07 tập thể đạt Tập thể lao động tiên tiến, 10 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 140 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2023. Cũng tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

Lãnh đạo Viện trao bằng khen cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023

Bài: HT; ẢNh : Phi Long

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)