Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 26/04/2024, 02:11(GMT +7)

Sáng ngày 23/4/2024, tại Quảng Nam, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 – 2028.

Tham dự buổi ký kết, có đồng chí Nguyễn Anh Thơ, Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động, đồng chí Lê Minh Đức, Phân viện trưởng Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung; đồng chí Lưu Văn Thương – phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Đ/c Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động và đ/c Lưu Văn Thương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kế Chương trình phối hợp

Đại diện hai bên đã thống nhất các cơ chế, nội dung và tổ chức thực hiện hợp tác. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đoàn viên và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bên cạnh đó, các nội dung hợp tác còn để tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam với Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm góp phần cung cấp các luận cứ khoa học trong việc đề xuất các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động và tổ chức Công đoàn.  Phát huy vai trò trách nhiệm của các đơn vị trong việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết pháp luật về các vấn đề: công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững của đất nước.

Nguyễn Thành Trung