Lên kế hoạch và thực hiện cải thiện nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:50(GMT +7)

Khi áp dụng việc cải thiện ecgônômi tại nơi làm việc, điều quan trọng là phải có một cái nhìn tổng quan về tình hình cụ thể. Điều này được thực hiện bằng cách thu thập thông tin cơ bản rộng rãi về điều kiện làm việc. Từ các vấn đề về công việc và các yếu tố nguy cơ thường được xác định tại bất kỳ nơi làm việc nào, biết được các yếu tố này liên quan đến các đặc điểm chung của nơi làm việc như thế nào là rất hữu ích.

ĐẶT RA NHỮNG ƯU TIÊN

ĐẶT RA NHỮNG ƯU TIÊN

Khi xác định được các vấn đề, đặt ra thứ tự ưu tiên và giải quyết đối với các vấn đề tổi tệ nhất và dễ nhất để sửa chữa đầu tiên. Sử dụng các công cụ thực hành ecgônômi như Bảng kiểm để Cải thiện Ecgônômi

Giải pháp cho các vấn đề không cần phải tốn kém hay phức tạp. Rất nhiều các cải thiện khác nhau có mức chi phí thấp, tương đối đơn giản và hiệu quả có thể giảm thiểu rủi ro đang tồn tại. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Quá trình quản lý các vấn đề và yếu tố nguy cơ là tương đối dễ dàng để bắt đầu nhưng phải luôn luôn tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thích hợp có thể chấp nhận đối với tất cả tại một vị trí làm việc cụ thể. Tại mỗi nơi làm việc, người lao động cần được khuyến khích tham gia tích cực trong quá trình xác định vấn đề và đưa ra đề xuất cải thiện. Ecgônômi có sự tham gia của người lao động là chìa khóa để cải thiện lâu dài. Người lao động tiếp xúc hàng ngày với tình hình thực tế và tích lũy được các kỹ năng cũng kiến thức phong phú về cách giảm thiểu rủi ro. Những kiến nghị của người lao động có thể được sử dụng để tìm ra các giải pháp khả thi và quan trọng hơn, để ngăn chặn khả năng xảy ra các vấn đề trong tương lai.

Các đề xuất hữu ích đối với các cải thiện khả thi có thể thu được từ các hoạt động thực tiễn tốt tại các nơi làm việc tương tự có các điều kiện lao động giống nhau và rất nhiều trong số những ví dụ này đạt mức chi phí thấp. Người lao động có thể học hỏi từ những điều này và họ chứng minh việc áp dụng thành công các nguyên tắc cơ bản ecgônômi.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỮU ÍCH

Quá trình thay đổi này có thể được tạo điều kiện bằng sự tham gia tích cực của các nhà quản lý, Các giám sát viên và người lao động từ lúc lập kế hoạch. Thông tin về việc thực hành và đào tạo tốt trong các bước có sự tham gia đặc biệt hữu ích đối với việc khuyến khích quá trình này. Nhân viên sức khỏe nghề nghiệp cung cấp sự hỗ trợ cho các hoạt động được kết hợp:

•   Hội thảo giáo dục về các nguyên tắc Ecgônômi

•   Nhóm họp thường kỳ để thảo luận về các vấn  đề tại nơi làm việc và các giải pháp

•   Lên kế hoạch về các bước cải thiện trong   các ủy ban về an toàn và tư vấn quản lý  công nhân, làm việc với sự kết nối với   nhóm Phương tiện Ecgônômi

•    Báo cáo về các trường hợp thực hiện tốt  tại các nơi làm việc tương tự.

•   Biên tập và phổ biến các tài liệu quảng cáo  cho thẩy được sự cải thiện của cơ sở 

•   Mở các hội thảo tập huấn về việc sử dụng thực hành bảng kiểm và làm việc theo nhóm để cải thiện nơi làm việc

•   Phổ biến các thành tựu về cải thiện đã đạt được tại cơ sở bằng những hình ảnh thực hiện tốt.

•   Tổ chức các cuộc họp để trao giải thưởng cho những đóng góp về cải thiện nơi làm việc đối với các vấn đề an toàn, sức khỏe và năng suất lao động.

THU THẬP THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU

Kết quả điều tra giám sát tại nơi làm việc và các câu hỏi khảo sát có thể được sử dụng nếu có sẵn. Các dạng thông tin hữu ích để tiến hành xem xét các vấn đề ở nơi làm việc bao gồm những điều sau đây:

•   Tần suất và các hình thức tai nạn có liên quan đến công việc

•   Tần suất và hình thức của các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến công việc

•   Khảo sát và khiếu nại về mệt mỏi của  người lao động

•   Kết quả của các điều tra về căng thẳng trong công việc

•   Kết quả của việc kiểm soát môi trường làm việc

•   Những khiếu nại của người lao động về điều kiện làm việc và môi trường làm việc

•   Các vấn đề tại nơi làm việc được xác định bởi nhà quản lý và người lao động.

Tài liệu hướng dẫn thực hành theo định hướng thực tế được xuất bản với mục đích học tập các loại hình cải thiện ecgônômi chi phí thấp áp dụng cho nhiều nơi làm việc. 

Ngoài ra còn có một số trang web có thể tra cứu được các ví dụ thực tế hữu ích tương tự về cải thiện ecgônômi. Các ấn phẩm của ILO như “Các điểm kiểm tra Ecgônômi: Giải pháp thực hành và dễ dàng thực hiện để cải thiện an toàn, sức khỏe và điều kiện lao động” ILO (1996, 2009) là rất hữu ích.

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

Quá trình thay đổi quản lý là rất quan trọng trong việc thực hiện những cải thiện được đề xuất tại bất cứ nơi làm việc nào. Nó rất cần có sựu tham gia của các nhà quản lý, giám sát viên và người lao động ở nơi làm việc. Cách làm tốt nhất là đưa ra các tư vấn thiết thực về những thực tế đã làm tốt hiện có và làm thế nào để lập kế hoạch và thực thi những thay đổi cần thiết. Ngoài những nội dung về thay đổi, cần cung cấp tư vấn về cách thức tiến hành quá trình thay đổi. Thông thường quá trình tham gia cần phải được hướng dẫn bằng hình thức tư vấn thực tiễn và có định hướng hành động thiết thực.

Trong kế hoạch và thực hiện các cải thiện nơi làm việc các bước thực hiện theo mục tiêu các nguyên tắc.

MƯỜI LỜI KHUYÊN ĐỂ THÀNH CÔNG

1. Khởi  đầu  bằng  cách  ít  một  và nhận được một chút nỗ lực thành công– thành công nuôi dưỡng thành công.

2.  Bắt đầu bằng các vấn đề có cách giải quyết đơn giản, qua đó mà bạn có thể chứng minh được những thành công ngay lập tức và những lợi ích của nó.

3. Nếu bạn không hiểu tại sao người lao động có vấn đề, hoặc nếu bạn không chắc chắn liệu có một vấn đề nào đó không, hãy cố gắng nhìn xem công việc một cách cẩn thận và phỏng vấn người lao động. Thậm chí bạn có thể làm công việc việc và cố gắng để trải nghiệm bản thân mình cho đến khi bạn cảm thấy làm như vậy là an toàn.

4. Tập trung vào các giải pháp chi phí thấp để đảm bảo sự hỗ trợ từ cả người quản lý và người lao động.

5. Lựa chọn người cùng hợp tác là người thể hiện sáng kiến, làm việc chăm chỉ và đều mong muốn đạt được sự thay đổi (đôi khi chúng ta gọi những người này là ‘nhà vô địch’). Nhóm này có thể là cơ sở hình thành Nhóm Phương tiện Ecgônômi (EFT).

6. Khuyến khích sự tham gia nỗ lực  của những người được tôn trọng tại nơi làm việc.

7. Hãy đảm bảo rằng các nhà quản lý và giám sát cũng như người lao động tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch thay đổi và tất cả mọi người.

8.Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người tham gia nhận được một khoản kinh phí cho sự thay đổi. Điều này luôn luôn giúp bạn quay trở lại hoặc cố gắng giải quyết vấn đề tương tự.

9. Luôn luôn có sự hỗ trợ về cam kết đề xuất của bạn từ các nhà quản lý cấp cao. Nếu không có sự hỗ trợ này bạn sẽ đạt được rất ít kết quả.

10. Khuyến khích đánh giá tích cực và cởi mở về những thay đổi. Cố gắng khẳng định rằng cả lợi ích và những vấn đề tồn tại bằng cách mời mọi người bày tỏ ý kiến ​​thẳng thắn của mình. Khuyến khích họ nhìn vào công việc của mình một cách trung thực và tạo điều kiện và khuyến khích cải tiến liên tục.

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: (Nguồn tin: Trích dẫn: Ergonomics Guidelines for occupational health practice in industrially developing countries, IEA/ICOH))