Nhiệt tại nơi làm việc – Phần 3: Phục hồi khỏi nóng bức ngoài giờ làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:34(GMT +7)

Việc tiếp xúc với nhiệt ngoài giờ làm việc cũng là một yếu tố quan trọng: người lao động có thể không phục hồi tương xứng sau stress nhiệt giữa các ca làm việc, đặc biệt nếu họ sống ở khu vực thành thị và/hoặc điều kiện nghèo nàn và đông đúc hoặc trong các đợt nắng nóng. Người sử dụng lao động cung cấp nhà ở cho người lao động (ví dụ: lao động thời vụ) cần xem xét các yếu tố này và điều chỉnh điều kiện nhà ở để giúp người lao động phục hồi sau stress nhiệt trong suốt thời gian làm việc, ví dụ bằng cách cải thiện hệ thống thông gió. Tập huấn cho người lao động tốt nhất là nên đưa ra lời khuyên về phục hồi ngoài giờ làm việc.

Tham vấn người lao động

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến ​​của người lao động hoặc đại diện của họ khi quyết định cách thức quản lý rủi ro khi làm việc trong điều kiện nóng bức. Nếu có nhiều hơn một doanh nghiệp hoặc công việc tại nơi làm việc, mỗi người phải được tham vấn để xác định ai đang làm gì và làm việc cùng nhau để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro. Họ nên trao đổi về các kế hoạch liên quan đến nhiệt và đảm bảo các biện pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề nhiệt không khiến cho người lao động gặp phải nhiều rủi ro hơn (ví dụ: sử dụng quần áo bảo hộ hoặc thiết bị hô hấp).

Người lao động cần được tham vấn:

– khi xác định các nguy cơ và đánh giá rủi ro đối với sức khỏe và an toàn phát sinh từ công việc được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện;

– khi đưa ra quyết định về cách loại bỏ hoặc giảm thiểu những rủi ro đó;

– khi đưa ra quyết định về tính tương xứng của các cơ sở như: khu vực nhà ở, khu vực nghỉ ngơi và khu vực hạ nhiệt; và

– khi theo dõi các điều kiện tại bất kỳ nơi làm việc nào hoặc thực hiện việc giám sát sức khỏe.

Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp – giám sát sức khỏe

Khi rủi ro còn sót lại vẫn tồn tại bất chấp các biện pháp kiểm soát, người sử dụng lao động có thể cần theo dõi sức khỏe của người lao động tiếp xúc với rủi ro đó. Họ cần xin lời khuyên từ các chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp có kinh nghiệm về rủi ro liên quan đến stress nhiệt. Bệnh liên quan đến nhiệt trước đây, một số loại thuốc và tình trạng y tế có thể khiến người lao động dễ mắc bệnh liên quan đến nhiệt hơn và có thể ảnh hưởng đến cách điều trị. Người lao động nên được cảnh báo về rủi ro này và có thể phải được theo dõi. Người lao động nên được thông báo và tham vấn về mục đích cũng như mô tả về chương trình giám sát môi trường và y tế bất kỳ, lợi ích của người lao động khi tham gia vào các chương trình giám sát này và những gì được đòi hỏi. Tính bảo mật của dữ liệu sức khỏe phải được tôn trọng. Trước khi áp dụng giám sát sức khỏe, phải có sự đồng ý của từng người lao động. Người lao động phải nhận được thông tin về nội dung của giám sát sức khỏe, lý do và cách thức giám sát được thực hiện. Họ phải nhận được kết quả cá nhân của mình và được giải thích về những kết quả này, lý tưởng nhất là thông qua dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp hoặc bác sĩ nghề nghiệp.

Thông tin và đào tạo người lao động

Người sử dụng lao động nên thiết lập một chương trình đào tạo, do những người được đào tạo về an toàn vệ sinh lao động thực hiện. Điều này sẽ đảm bảo tất cả người lao động có khả năng tiếp xúc với stress nhiệt và người giám sát của họ có kiến ​​thức về ảnh hưởng của nhiệt đến sức khỏe và các biện pháp cần thực hiện cũng như báo cáo sự cố bất kỳ cho ai. Đặc biệt, dưới hình thức thông tin và hướng dẫn cụ thể cho nơi làm việc hoặc công việc, người lao động nên được đào tạo trước khi bắt đầu làm việc trong điều kiện nóng bức và việc đào tạo phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tại nơi làm việc.

Đối với mỗi người lao động bị ảnh hưởng, chương trình hướng dẫn nên bao gồm các chỉ dẫn được thể hiện bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản phù hợp, bằng ngôn ngữ mà người lao động có thể tiếp cận. Người sử dụng lao động nên xây dựng một kế hoạch bằng văn bản về chương trình đào tạo gồm hồ sơ của tất cả các tài liệu hướng dẫn. Người sử dụng lao động nên thông báo cho tất cả lao động bị ảnh hưởng về vị trí của tài liệu đào tạo bằng văn bản và người lao động bị ảnh hưởng có thể tiếp cận những tài liệu này một cách dễ dàng và không phải trả phí.

Việc thông tin và đào tạo cũng cần được đảm bảo cho người lao động do các nhà thầu phụ hoặc các doanh nghiệp khác tuyển dụng đang hoạt động tại nơi làm việc. Phối hợp tốt chính là chìa khóa để bảo vệ mọi người.

Tất cả lao động mới và hiện tại đang làm việc ở những khu vực có khả năng gặp chấn thương hoặc bệnh tật do nhiệt độ cao, và người giám sát của họ, cần được đào tạo và thông báo về những nội dung như sau:

– Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được xác định cho công việc trong khu vực stress nhiệt.

– Nguy cơ stress nhiệt.

– Yếu tố tiên lượng.

– Các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến chấn thương và bệnh tật do nhiệt.

– Nguyên nhân của các bệnh liên quan đến nhiệt và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Bao gồm uống đủ nước và theo dõi màu sắc và lượng nước tiểu.

– Ảnh hưởng của các yếu tố khác (ma túy, rượu, bệnh có từ trước, v.v.) đối với khả năng chịu đựng stress nhiệt nghề nghiệp.

– Sơ cứu tổng quát cũng như quy trình sơ cứu cụ thể tại nơi làm việc.

– Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ đúng cách.

– Tác dụng của thuốc điều trị, rượu hoặc caffein có thể làm tăng nguy cơ bị thương hoặc bệnh do nhiệt do giảm khả năng chịu nhiệt.

– Trách nhiệm của người lao động trong việc tuân thủ các quy trình kiểm soát và thực hành công việc phù hợp.

– Tầm quan trọng của việc thích nghi với môi trường.

– Tầm quan trọng của việc báo cáo ngay bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu nào của bệnh liên quan đến nhiệt của bản thân hoặc của đồng nghiệp cho người giám sát.

– Các quy trình ứng phó với những triệu chứng của bệnh có thể liên quan đến nhiệt và liên hệ với các dịch vụ y tế khẩn cấp.

– Chăm sóc và sử dụng đúng cách quần áo và thiết bị bảo vệ nhiệt và tải nhiệt tăng thêm do gắng sức, quần áo và PTBVCN.

– Thái độ chung đối với stress nhiệt. Có thể tồn tại nhận thức sai lầm rằng một người nào đó có thể “chai sạn” trước yêu cầu về chất lỏng khi tiếp xúc với nhiệt do cố tình để mất nước trước khi làm việc thường xuyên. Nhận thức sai lầm này là nguy hiểm và phải được loại bỏ thông qua các nỗ lực giáo dục.

Điều quan trọng là đảm bảo người lao động và người giám sát được đào tạo để:

– xác định và báo cáo các nguy cơ liên quan đến nhiệt và bệnh liên quan đến nhiệt;

– hiểu cách phòng ngừa bệnh liên quan đến nhiệt và áp dụng các biện pháp phòng ngừa mà người sử dụng lao động dự kiến; bao gồm các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, tổ chức và cá nhân;

– nhận biết các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiệt ở bản thân và những người khác;

– kêu gọi hỗ trợ nếu cần thiết;

– xác định và sử dụng các quy trình sơ cứu phù hợp;

– quan tâm sức khỏe lẫn nhau;

– điều chỉnh cường độ công việc và nghỉ giải lao thường xuyên hơn khi làm việc trong điều kiện nóng bức;

– uống đủ nước để giữ nước;

– nhận ra sự nguy hiểm của thức uống lợi tiểu;

– nhận thức được các yếu tố rủi ro cá nhân;

– hiểu về thích nghi với môi trường;

– nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng rượu và/hoặc ma túy khi làm việc trong điều kiện nóng bức; và

– sử dụng đúng PTBVCN thích hợp.

Người giám sát cũng cần được đào tạo về các nội dung sau đây:

– thực hiện thích nghi môi trường phù hợp;

– các quy trình cần tuân theo khi người lao động có các triệu chứng của bệnh liên quan đến nhiệt, gồm cả các quy trình ứng phó khẩn cấp;

– theo dõi các báo cáo thời tiết;

– phản hồi các khuyến cáo về thời tiết nóng; và

– theo dõi và khuyến khích uống đủ nước và nghỉ giải lao.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: osha.europa.eu)