Rủi ro về Ecgonomi nên được quản lý như thế nào?

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:52(GMT +7)

Bằng chứng về y tế và khoa học gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của hướng tiếp cận nhằm ngăn ngừa và giảm bớt rủi ro chấn thương cơ xương. Hướng tiếp cận ecgonomi, nếu được tiến hành hiệu quả, bao gồm nghiên cứu chính xác về tính chất của nhiệm vụ công việc và các hoạt động do cá nhân hoàn thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tập hợp thông tin chủ đạo liên quan đến nhiệm vụ công việc. Hướng tiếp cận này sẽ chỉ rõ liệu các yếu tố rủi ro ecgonomi có hiện diện hay không.

Để bảo đảm các hoạt động công việc được thiết kế và lập kế hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro chấn thương, cần nhận diện được các yếu tố rủi ro ecgonomi và quản lý thông qua quy trình đánh giá rủi ro. Các công cụ đánh giá rủi ro phù hợp đánh giá nhiệm vụ công việc, nhận diện các rủi ro và đưa ra những can thiệp thích hợp nhằm tránh hoặc giảm bớt rủi ro do chấn thương. Phần này của tài liệu giải thích cách thức quản lý rủi ro ecgonomi thông qua quy trình đánh giá rủi ro.

Như đã nêu rõ ở trên, quản lý rủi ro ecgonomi là yêu cầu mang tính pháp lý tại nơi làm việc. Quản lý rủi ro ecgonomi trong tình huống này mang ý nghĩa quản lý một cách chủ động:

– Cam kết giải quyết rủi ro ecgonomi và cung cấp nguồn lực theo yêu cầu,

– Đảm bảo những người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị và thiết kế nơi làm việc hiểu được tầm quan trọng của việc lồng ghép nội dung liên quan đến ecgonomi ngay từ giai đoạn đầu của một dự án,

– Tiến hành các bước để hiểu tính chất các hoạt động công việc được thực hiện tại nơi làm việc,

– Đảm bảo phát triển trình độ quản lý rủi ro ecgonomi khi đánh giá các hoạt động công việc và sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro phù hợp (xem dưới đây) để lượng hóa được rủi ro ecgonomi,

– Phát triển những can thiệp đổi mới kỹ thuật và tổ chức nhằm quản lý rủi ro ecgonomi,

– Trao đổi và tham vấn với người lao động ở tất cả các bước của quy trình,

– Triển khai những thay đổi phù hợp tại nơi làm việc, và

– Cung cấp và mở rộng hoạt động tập huấn liên quan như tập huấn sử dụng trang thiết bị mới và tập huấn về các nguyên tắc ecgonomi cơ bản.

Quy trình đánh giá rủi ro

Quy trình đánh giá rủi ro đóng vai trò trung tâm trong công tác quản lý hiệu quả rủi ro ecgonomi.Hướng dẫn này tập trung vào quy trình đánh giá rủi ro 05 bước đã được điều chỉnh nhằm quản lý các điều kiện ecgonomi bất lợi khi thực hiện các nhiệm vụ thao tác bằng tay hoặc các nhiệm vụ lặp đi lặp lại cường độ cao đối với các chi trên.

Mô hình 05 bước đã được sửa đổi cho phép đạt được chi tiết hơn theo bước 3 của quy trình đánh giá rủi ro liên quan đến việc xác định các rủi ro ecgonomi và lượng hóa mức độ rủi ro. Ví dụ, trước đây một yếu tố rủi ro đối với nhiệm vụ thao tác bằng tay có thể được nhận diện như “tải trọng quá nặng” khi đạt khối lượng 50kg và kết quả này ở mức độ rủi ro cao vì có thể phơi nhiễm một phần đáng kể quần thể người lao động với một rủi ro gây ra chấn thương”. Việc điều chỉnh này đưa ra dữ liệu thực tế và có căn cứ hơn.

Cơ quan quản lý Sức khỏe và An toàn Vương quốc Anh (HSE UK) hiện có 03 công cụ đánh giá rủi ro liên quan có thể được sử dụng như sau:

  • Các biểu đồ đánh giá thao tác bằng tay ( the MAC tool)
  • Đánh giá rủi ro của thao tác đẩy và kéo ( the RAPP tool)
  • Đánh giá nhiệm vụ lặp đi lặp lại các chi trên (the ART tool)

Những người tiến hành đánh giá (người đánh giá) cần quen với các thao tác vận hành phải giải thích và có hiểu biết về việc sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro liên quan (như MAC, RAPP hay ART). Hướng dẫn này không mô tả cách thức sử dụng công cụ do vậy người đánh giá rất cần được tham gia các hoạt động tập huấn phù hợp. Cần cung cấp hệ thống kiểm tra để bảo đảm người đánh giá được đào tạo phù hợp và những đánh giá của họ được tiến hành chuẩn xác. Trong một vài trường hợp cũng việc mời chuyên gia từ bên ngoài là cần thiết.

Người lao động phải được tham gia và bất kỳ quá trình đánh giá rủi ro nào và thiết kế lại hệ thống việc làm.

Các biểu đồ đánh giá thao tác bằng tay (MAC) của HSE UK

Công cụ MAC được thiết kế để đánh giá hầu hết các yếu tố rủi ro ecgonomi phổ biến trong vận hành các thao tác nâng, mang vác và theo nhóm. Cần đọc hướng dẫn đánh giá trước khi hoàn thiện một bản đánh giá và làm theo hướng dẫn để xác định mức độ rủi ro đối với từng yếu tố rủi ro ecgonomi (trọng lượng/tần suất tải trọng, khoảng cách bàn tay từ thắt lưng, vùng nâng theo chiều thẳng đứng…). Khi xác định được mức độ rủi ro của mỗi một yếu tố rủi ro ecgonomi, chèn dải màu và điểm số tương ứng vào bảng số. Dưới đây là một ví vụ về bảng điểm MAC.

Các dải màu nhận diện thành phần nào của nhiệm vụ cần được lưu ý: những thành phần có màu đỏ hoặc mầu tím có mức rủi ro cao hoặc rất cao. Tổng điểm giúp ưu tiên những nhiệm vụ cần được lưu ý đặc biệt và kiểm tra hiệu quả của bất kỳ cải thiện nào được áp dụng.

Công cụ MAC có thể được sử dụng chỉ khi bạn có hiểu biết đầy đủ về yêu cầu của nhiệm vụ và đã thu thập đủ thông tin kỹ thuật liên quan cần thiết để đưa ra một đánh giá cho thấy sự hiểu biết khi sử dụng công cụ.

Dải điểm công cụ MAC gồm một phần để đánh dấu các yếu tố rủi ro có thể rất rõ ràng, gồm các yếu tố rủi ro về tâm lý như:

  • Ít kiểm soát về việc tiến hành công việc,
  • Công việc đơn điệu,
  • Yêu cầu cần sự chú ý và tập trung cao độ,
  • Các hạn chót công việc thường xuyên phải giải quyết,
  • Thiếu hỗ trợ từ người hướng dẫn hoặc đồng nghiệp.

Các yếu tố rủi ro tâm lý được nhận diện cần được tham khảo đối với công tác quản lý ở mức độ tổ chức.

Đánh giá rủi ro của thao tác đẩy và kéo (RAPP) của HSE UK

Công cụ RAPP theo hướng tiếp cận tương tự như công cụ MAC và được thiết kế để đánh giá các yếu tố rủi ro ecgonomi phổ biến nhất trong các thao tác đẩy và kéo như di chuyển vật nặng trên dụng cụ có bánh xe và di chuyển các vật nặng mà không cần bánh xe. Đối với mỗi loại thao tác, có một sơ đồ, một hướng dẫn và một phiếu chấm điểm. Sơ đồ cung cấp cái nhìn tổng quát về các yếu tố rủi ro ecgonomi và quy trình đánh giá. Hướng dẫn đánh giá cung cấp thông tin hỗ trợ người dùng xác định mức độ rủi ro của từng yếu tố rủi ro ecgonomi.

Đánh giá nhiệm vụ lặp đi lặp lại các chi trên (ART) của HSE UK

Công cụ ART được thiết kế để đánh giá các nhiệm vụ lặp đi lặp lại bao gồm một chuỗi các chuyển động chi trên trong khoảng thời gian ngắn, lặp đi lặp lại (như chia thịt thành những miếng nhỏ hoặc đóng gói sản phẩm vào hộp). Những nhiệm vụ công việc này là một phần của dây chuyền lắp ráp, sản xuất, đóng gói và các hoạt động bao gói. Công cụ ART theo cùng hướng tiếp cận như công cụ MAC và RAPP, đồng thời cũng có cùng đặc điểm như: có sơ đồ, hướng dẫn đánh giá và phiếu điểm.

Mô hình năm bước đánh giá rủi ro

Dưới đây là tóm tắt mô hình 05 bước đánh giá rủi ro đã được sửa đổi dành cho việc quản lý rủi ro ecgonomi đối với các nhiệm vụ thao tác bằng tay và các nhiệm vụ có tần suất lặp đi lặp lại cao các chi trên.

Dưới đây là ví dụ về quy trình đánh giá rủi ro đã tiến hành:

Ví dụ trên sử dụng công cụ MAC để đánh giá rủi ro của nhiệm vụ mang vác thủ công. Công cụ đánh giá rủi ro bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào hoạt động công việc được tiến hành đánh giá. Nếu bạn cần đánh giá một nhiệm vụ công việc có chuyển động lặp đi lặp lại liên tục các chi trên, thì phù hợp nhất là áp dụng công cụ ART. Nếu cần đánh giá nhiệm vụ công việc có nhiều động tác đẩy và kéo xe hoặc giá nâng, thì công cụ đánh giá phù hợp là RAPP. Người đánh giá phải tham gia tập huấn phù hợp trước khi sử dụng bất kỳ một công cụ đánh giá rủi ro nào kể trên.

Khi giới thiệu một thay đổi tại nơi làm việc để giải quyết các yếu tố rủi ro về ecgonomi, điều quan trọng là thông tin cần được trao đổi tới tất cả các cán bộ nhân viên liên quan. Dưới đây là một số hành động cần được triển khai:

– Tiến hành các biện pháp kiểm soát phù hợp dành riêng cho nhiệm vụ công việc để hướng đến một cách rõ ràng các yếu tố rủi ro ecgonomi trong phiếu điểm công cụ đánh giá.

– Phát triển một hệ thống an toàn trong kế hoạch làm việc (SSWP) hoặc một tuyên bố về phương pháp như cách thức hữu hiệu để minh họa và ghi chép lại những can thiệp đã được áp dụng.

– Tổ chức tập huấn phù hợp để người lao động hiểu được những thay đổi đã được áp dụng, những thay đổi đó sẽ giải quyết rủi ro về ecgonomi ra sao và người lao động nên tiến hành công việc như thế nào khi sử dụng công cụ phù hợp được cung cấp hoặc phù hợp với SSWP hay tuyên bố phương pháp.

– Bảo đảm việc giới thiệu biện pháp kiểm soát mới nhằm giải quyết rủi ro ecgonomi sẽ không đem lại bất kỳ rủi ro mới nào khác.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: hsa.ie)