Sự hình thành các triệu chứng của bệnh hệ tạo huyết và cách phòng ngừa

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:27(GMT +7)

Sự hình thành và các triệu chứng của bệnh hệ tạo huyết: Các bệnh hệ tạo huyết được định nghĩa là những bệnh có liên quan trực tiếp tới hồng cầu, bạch cầu và tế bào bạch huyết trong máu.

Các bệnh nghề nghiệp đặc thù bao gồm ung thư hệ tạo huyết do phơi nhiễm với benzen, và bệnh thiếu máu do phơi nhiễm với chì.

Phơi nhiễm với benzen cũng có thể xảy ra ở các quy trình xử lý sơn và dung môi.

Nhiễm độc chì có thể xảy ra khi phơi nhiễm với chì trong lúc hàn, sản xuất pin và thuỷ tinh.

Phòng ngừa bệnh về hệ tạo huyết

– Ngừng hoạt động của nhà xưởng và lắp đặt và vận hành các hệ thống thông hơi như thiết bị thông hơi cục bộ để giảm thiểu phơi nhiễm với benzen hoặc chì.

–  Mang đồ phòng hộ cho các cơ quan hô hấp để tránh phơi nhiễm với bụi.

–  Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho công nhân.

– Đến gặp bác sỹ ngay nếu phát hiện các triệu chứng bệnh hệ tạo huyết, và cung cấp các chi tiết về bản chất công việc và về các hoá chất thường tiếp xúc cho bác sỹ.


(Nguồn tin: Trích- Hướng dẫn an toàn cho công nhân sản xuất người nước ngoài, KOSHA)