Tác động của bức xạ và phòng ngừa những tác động có hại của bức xạ đối với sức khoẻ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:27(GMT +7)

Bức xạ được phân thành hai nhóm; bức xạ ion hoá và bức xạ phi ion hoá. Bức xạ ion hoá là bức xạ có năng lượng đủ mạnh để ion hoá các vật thể tiếp xúc với nó. Tia X và tia γ là các bức xạ điện từ, trong khi sóng a, sóng ß và nơtron là các bức xạ hạt.

Mặc dù mang năng lượng nhỏ, nhưng bức xạ phi ion hoá có thể gây ra tác động có hại cho sức khoẻ nếu phơi nhiễm lâu và nhiều lần. Bức xạ phi ion hoá bao gồm các tia tử ngoại (UV), ánh sáng nhìn thấy (VL), tia hồng ngoại (IR), tần số radio (RF), tần số thấp (LF) và tần số cực thấp (ELF).

Phơi nhiễm với bức xạ ion hoá thường là hạn chế vì chỉ có ở các thiết bị y tế, và các hệ thống kiểm tra không gây hại. Tuy nhiên, người công nhân có nguy cơ phơi nhiễm cao với tia tử ngoại (UV) có các bước sóng từ 180 đến 400 nanomet (nm), hoặc ánh sáng nhìn thấy và những tia cận hồng ngoại có bước sóng từ 385 đến 3000 nm. Các công nhân thường cho rằng các tia tử ngoại và cận hồng ngoại kể cả là phơi nhiễm nhiều lần vẫn vô hại đối với sức khoẻ (ví dụ viêm giác mạc tia tử ngoại, và ban đỏ). Các tia tử ngoại có thể được phát ra từ hồ quang hàn, đèn huỳnh quang, đèn nóng sáng và các tia mặt trời, tia cận hồng ngoại từ tia mặt trời và đèn hồng ngoại dùng cho công việc.

Tác động của bức xạ tới sức khoẻ

Các tác động có hại tới sức khoẻ do phơi nhiễm với bức xạ ion hoá được ghi lại bao gồm bệnh bạch cầu, ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuỷ, và ung thư da.

Các tác động có hại tới sức khoẻ do bức xạ phi ion hoá được liệt kê trong bảng dưới đây:

Tia

Dải sóng

Bước sóng

Tác động tới sức khoẻ

Tử ngoại

UV-C

100 – 280 nm

Da nổi mẩn, ban đỏ

UV-B

280 -315 nm

Da nổi mẩn, ban đỏ

UV-A

315 -400 nm

Da nổi mẩn, ban đỏ, đục thể thuỷ tinh, ung thư da

Ánh sáng nhìn thấy

400 -780  nm

Hỏng giác mạc hoặc bỏng da do phản ứng quang lý hoặc do nhiệt

Hồng ngoại

IR-A

780 -1.400 nm

Bỏng da, đục thể thuỷ tinh, cháy giác  mạc

IR-B

1,4 – 3,0 ㎛

Bỏng da

IR-C

3,0 ㎛ – 1,0 nm

Phòng ngừa những tác động có hại của bức xạ đối với sức khoẻ

① Người công nhân không nên phơi nhiễm với bức xạ ion hoá.

② Công nhân cần mang đồ bảo vệ cá nhân (ví dụ, kính bảo vệ, quần áo bảo vệ) để giảm thiểu mức phơi nhiễm với bức xạ phi ion hoá như các tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại.


(Nguồn tin: Trích: Hướng dẫn an toàn cho công nhân sản xuất người nước ngoài, KOSHA)