Thiết bị lọc bụi gỗ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:41(GMT +7)

TS. Phạm Văn Hải
Viện NC KHKT Bảo hộ lao động

Bụi trong đó có cả bụi gỗ là yếu tố ô nhiễm rất phổ biến trong hoạt động sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của con người. Việc kiểm soát tốt các nguồn phát sinh bụi (thu bắt tốt) cũng như lọc sạch bụi trước khi thải ra môi trường (lọc bụi tốt) là yêu cầu bắt buộc của mọi hệ thống thông gió, hút-lọc bụi. Mỗi loại bụi có các đặc trưng kỹ thuật khác nhau, nhất là thành phần và kích thước hạt bụi nên cần lựa chọn thiết bị lọc bụi phù hợp để vừa đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật nhưng lại tiết kiệm được kinh phí đầu tư và vận hành và nhất là thiết bị đó chế tạo được ở Việt Nam. Mục tiêu của bài viết này là trình bày các cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn thiết bị lọc bụi gỗ phù hợp.

Nội dung tài liệu (file pdf) có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Tài liệu hội thảo “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện VN” khu vực Miền Bắc. Hà Nội, 10/2012)