Ứng dụng phương pháp phân tích cây sai phạm trong đánh giá nguy cơ gây sự cố hóa chất

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:42(GMT +7)

TÓM TẮT

Phương pháp phân tích cây sai phạm (fault tree analysis) FTA là một kỹ thuật suy diễn được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong phân tích độ tin cậy của hệ thống. Phương pháp này tập trung vào một tai nạn cụ thể hoặc sự hư hỏng hệ thống kết hợp với các phần cứng, phần mềm và lỗi của con người để xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố. Trên thực tế, không có bất kỳ một quá trình đánh giá nguy cơ chuẩn trong các ngành công nghiệp. Mỗi một nhà máy, một khối công nghệ có những nét đặc thù riêng. Để đánh giá được các mối nguy của nó, các nhà phân tích thường phải tự xây dựng các bước đánh giá cụ thể cho từng nhà máy dựa vào kiến thức của họ về các kỹ thuật phân tích mối nguy, về khối công nghệ được đánh giá, dữ liệu đầu vào… Phương pháp FTA thường được áp dụng rộng rãi trong các bước đánh giá mức nguy cơ là định tính hay định lượng, tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngành công nghiệp hóa chất là những hệ thống phức tạp. Trong quá trình vận hành hệ thống sử dụng rất nhiều loại hóa chất và khối lượng của các hóa chất cũng rất khác nhau. Các quá trình công nghệ, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng và chất thải đều có thể là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sự cố. Thiết bị trong ngành công nghiệp hóa chất thường rất đa dạng, có thể chỉ là cụm chi tiết rất đơn giản như van, đường ống, bơm,… cho đến những hệ thống khá phức tạp như bộ điều khiển, bồn phản ứng, bộ phận tự động báo khẩn cấp…. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự cố hoá chất gây tổn thất lớn, người ta nhận thấy tỷ lệ sự cố có nguồn gốc do những hỏng hóc cơ học là lớn nhất, tiếp theo là sự cố xảy ra do sai sót vận hành quá trình. Những sự cố xuất hiện do hư hỏng cơ học thường liên quan nhiều đến những trục trặc về bảo dưỡng như van, bơm, bộ điều khiển… Sự cố do sai sót vận hành bao gồm van không được mở hay đóng theo đúng trình tự, hoặc chất phản ứng không được cấp vào thiết bị phản ứng theo một trật tự nghiêm ngặt và phản ứng trong hệ thống sản xuất hoá chất xảy ra với tốc độ không thể kiểm soát được. Những sự cố đáng tiếc đó thường xuất hiện do một số thông số quá trình gây phá vỡ cân bằng và làm hư hỏng thiết bị.

Trên thực tế, không có bất kỳ một quá trình đánh giá nguy cơ chuẩn trong các ngành công nghiệp. Mỗi một nhà máy, một khối công nghệ có những nét đặc thù riêng. Để đánh giá được các mối nguy của nó, các nhà phân tích thường phải tự xây dựng các bước đánh giá cụ thể cho từng nhà máy dựa vào kiến thức của họ về các kỹ thuật phân tích mối nguy, về khối công nghệ được đánh giá, dữ liệu đầu vào…

Thông thường các sự cố liên quan đến hoá chất xẩy ra theo 3 bước sau:

– Bắt đầu: một sự kiện nào đó xẩy ra bắt đầu sự cố;

– Lan truyền: sự kiện đó hoặc một số sự kiện khác (độc lập hay liên quan) xảy ra làm duy trì hoặc làm sự cố ban đầu trầm trọng hơn.

– Kết thúc: một sự kiện hoặc một số sự kiện nào đó khi xẩy ra sẽ làm ngừng sự cố lại hoặc giảm bớt cường độ sự cố xuống cho đến khi chấm dứt.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỐI NGUY

Theo Tiêu chuẩn IEC 31010 đã đưa ra 31 phương pháp hay kỹ thuật phân tích mối nguy định tính, bán định lượng và định lượng, còn trên thế giới hiện nay đang sử dụng hơn 60 phương pháp. Tuy nhiên trong đánh giá mức nguy cơ gây sự cố hóa chất không cần sử dụng tất cả các kỹ thuật đánh giá mối nguy. Các kỹ thuật đánh giá mối nguy hiểm rất linh hoạt, có thể áp dụng một cách chọn lọc cho các mục đích khác nhau. Tính toán hậu quả có thể sử dụng công cụ sàng lọc để nhận diện mối nguy của hậu quả đáng kể (và do đó là mức nguy cơ đáng kể) để tránh tính toán tần suất chi tiết. Tương tự, tính toán tần suất có thể nhận diện mối nguy của xác xuất xảy ra đủ nhỏ mà việc tính toán hậu quả không cần thiết. Trong quá trình đánh giá mức nguy cơ, khi lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật phân tích được cân nhắc sử dụng ưu tiên sẽ rút ngắn được thời gian và nhân lực để đạt được kết quả chấp nhận được. Tiêu chí cho việc thiết lập những kỹ thuật tính toán ưu tiên dựa vào mức độ cụ thể của các kỹ thuật và khả năng dễ sử dụng của chúng. Các kỹ thuật tính toán hậu quả cụ thể hơn sẽ được ưu tiên sử dụng hơn, những kỹ thuật này cũng dễ thực hiện nhất. Mức độ cố gắng tăng qua bước, cùng với sự không chắc chắn của các kỹ thuật phân tích giảm.

Bảng 1: Các kỹ thuật phân tích mối nguy theo Tiêu chuẩn IEC 31010

III. CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ HÓA CHẤT

Để đánh giá cơ xảy ra sự cố hóa chất cần tiến hành hai bước cơ bản là nhận diện mối nguy và đánh giá mức nguy cơ phát sinh do các mối nguy xảy ra. Bản chất của đánh giá mức nguy cơ là xác định khả năng (xác suất hay tần suất) xẩy ra mối nguy đó có chú ý thích đáng đến những biện pháp kiểm soát an toàn nào đó và mức độ gây thiệt hại khi nguy cơ đó hay chuỗi các mối nguy trở thành sự cố. Tuy nhiên trong quá trình vận hành nhà máy, việc đánh giá nguy cơ phải được thực hiện định kỳ, hay trong quá trình bảo dưỡng hoặc thay mới thiết bị. Trước hết cần xem xét bản chất quy trình công nghệ trong dây chuyền và vận hành của nhà máy. Từ các xem xét đó cần phải đặt ra các câu hỏi sau đây:

  1. Các nguy cơ xảy ra là gì khi nhà máy hay công trình hoạt động bất thường ?
  2. Các trục trặc gì có thể xảy ra và sẽ như thế nào?
  3. Khả năng có thể xảy ra mối nguy là gì ?
  4. Hậu quả ra sao ?

Câu hỏi đầu tiên nhằm xác định mối nguy xảy ra là gì. Ba câu hỏi cuối liên quan tới việc đánh giá nguy cơ. Quá trình đánh giá nguy cơ bao gồm việc xác định các sự kiện (biến cố) mà có thể gây ra sự cố, khả năng xảy ra như thế nào và hậu quả của nó sẽ ra sao. Hậu quả xảy ra có thể bao gồm khả năng gây chết người hoặc gây thương vong, khả năng đe doạ tới môi trường, hoặc những mất mát cho quá trình sản xuất hoặc thiết bị. Câu hỏi thứ hai thông thường được đặt ra nhằm xác định những kịch bản, tình huống có thể xảy ra.

Các nguy cơ có thể xảy ra ở mọi nơi và các nguy cơ thường không xác định được cho tới khi sự cố xảy ra. Do vậy điều thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn là cần phải nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn để:

– Sử dụng các phương pháp đánh giá mối nguy xác định khả năng xẩy ra và hậu quả liên quan, và từ đó

– Đề xuất và chuẩn bị các giải pháp phòng ngừa và hạn chế tối đa các nguy cơ trước khi sự cố có thể xảy ra.

Thông thường sau khi nhận dạng được các mối nguy thì cần xây dựng các kịch bản khác nhau ứng với các điều kiện hay hoàn cảnh khác nhau. Để định lượng hoá ở mức độ nhất định các mối nguy này, cần sử dụng một số phương pháp để xác định ở mức độ sai số cho phép “khả năng” mà mối nguy có thể trở thành sự cố, và ứng với từng giả thiết thì mức thiệt hại của từng tình huống. Các thông tin này được tập hợp cho bước đánh giá mối nguy cuối cùng. Nếu mức độ xảy ra mối nguy là có thể chấp nhận được, thì nghiên cứu hoàn thành và qui trình tiến hành theo đường mở (—). Nếu các mối nguy không được xác định thì qui trình thực hiện cần phải thay đổi và phải thực hiện lại.

Theo Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (Xuất bản lần thứ 2), hướng dẫn phân tích, đánh giá mức nguy cơ gây sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp hóa chất (CPI), cụ thể là các ngành công nghiệp liên quan đến:

– Phản ứng hóa học

– Các công nghệ chung chung, vẫn chưa được chuẩn hóa

– Nhiều hóa chất khác nhau được sử dụng

– Các tính chất của vật liệu chưa biết chính xác

– Các thông số như mô hình nhà máy, tuổi thọ của nhà máy, dân số xung quanh nhà máy, mức độ tự động hóa, loại thiết bị ….

– Nhiều yếu tố tác động như cháy, nổ, độc tính, ô nhiễm môi trường … và các yếu tố chung chung.

Các bước phân tích mức nguy cơ được ưu tiên sử dụng, được chia thành từng bước:

Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá định lượng

Bước 2: Mô tả hệ thống

Bước 3: Nhận diện nguy cơ

Bước 4: Đánh số sự cố

Bước 5: Lựa chọn sự cố, hậu quả sự cố, và các trường hợp gây hậu quả của sự cố

Bước 6: Tính toán hậu quả. Nếu các hậu quả của một sự cố là có thể chấp nhận được ở bất kỳ tần suất nào, thì quá trình phân tích sự cố đó đã hòan thành. Đây đơn giản chỉ là phân tích mức nguy cơ, trong đó sắc xuất xảy ra sự cố trong khoảng thời gian đánh giá được giả định bằng 1,0 (sự cố chắc chắn xảy ra). Ví dụ, tràn ethylene glycol từ bồn chứa gây ra ít rủi ro ngay cả khi sự cố đã xảy ra. Nếu hậu quả không chấp nhận được, tiến tới bước 7.

Bước 7: Thay đổi hệ thống để giảm hậu quả. Cần đề xuất và đánh giá các phương pháp làm giảm hậu quả. Sau đó việc phân tích quay lại bước 2 để xác định xem những thay đổi có gây ra những mối nguy mới và tính toán lại hậu quả. Nếu không có những thay đổi kỹ thuật khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế, nếu thay đổi đó không loại bỏ được hậu quả không chấp nhận thì tiến tới bước 8.

Bước 8: Tính toán tần suất. Nếu tần suất xảy ra sự cố là thấp có thể chấp nhận được, tính toán hậu quả, quá trình phân tích sự cố kết thúc. Nếu tần suất xảy ra sự cố cao, không chấp nhận được thì chuyển sang bước 9.

Bước 9: Thay đổi hệ thống để giảm tần suất. Bước này tương tự như khái niệm ở bước 7. Nếu không có những thay đổi kỹ thuật khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế để giảm tần suất đến mức chấp nhận được, chuyển sang bước 10. Nếu không, quay trở lại bước 2

Sơ đồ sau trình bày chi tiết các kỹ thuật cần sử dụng cho từng bước, mối quan hệ giữa đánh giá mức nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất và đánh giá rủi ro; mối quan hệ giữa kết quả đánh giá mức nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất với cơ sở dữ liệu được sử dụng để phân tích, các yêu cầu của người đánh giá, thái độ của người đánh giá với kết quả đánh giá.

Hình 1: Sơ đồ thứ tự đánh giá mức nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất

(1) Xác định đánh giá mức nguy cơ xảy ra sự cố: chuyển yêu cầu người đánh giá thành mục đích và đối tượng đánh giá. Phương pháp đánh giá và trình bày kết quả đánh giá được ưu tiên lựa chọn đầu tiên.

(2) Mô tả hệ thống

 (3) Nhận diện mối nguy

 (4) Đánh số các sự cố

 (5) Lựa chọn

 (6) Xây dựng mô hình đánh giá mức nguy cơ gây sự cố hóa chất

 (7) Ước tính hậu quả

 (8) Tính toán xác suất

 (9)Tính toán mức nguy cơ

(10) Sử dụng kết quả tính toán mức nguy cơ

IV. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ HÓA CHẤT

Dựa vào những ưu điểm của các kỹ thuật phân tích mối nguy, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Quy trình đánh giá nguy cơ gây sự cố hóa chất. Trong quy trình áp dụng các phương pháp phân tích mối nguy: phương pháp liệt kê mối nguy hiểm (checklist), phương pháp đánh giá chỉ số cháy nổ F&EI của Dow, phương pháp cây sự kiện (ETA), phương pháp cây sự kiện (FTA) và các quy trình đánh giá mối nguy định tính và định lượng (Guidline of Chemical Process Quantitative Risk Analysis) đề tài đã xây dựng được quy trình phân tích, đánh giá mối nguy do hóa chất bằng phương pháp phân tích cây sai phạm kết hợp với các phương pháp phân tích mối nguy hiểm khác. Quy trình đánh giá được chia thành từng bước, từ bước xác định mục tiêu đánh giá, nhận diện mối nguy, đánh giá sàng lọc các mối nguy để lựa chọn khối công nghệ tiếp tục đánh giá sâu hơn. Kết quả của quy trình đánh giá là nguy cơ xảy ra sự cố của khối công nghệ với xác suất số lần/năm.

Mục đích của Quy trình đánh giá là:

1- Nhận diện các mối nguy sơ bộ thông qua khảo sát, phỏng vấn.

2- Xác định các kịch bản gây sự cố, thiết bị hay khối công nghệ có khả năng góp phần hay dẫn ra sự cố hóa chất, làm thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp và mất an toàn cho người lao động.

3- Xác định được xác suất xảy ra sự kiện ban đầu dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất.

4- Thông báo nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất của khối công nghệ được đánh giá đến lãnh đạo nhà máy.

Quy trình đánh giá được thực hiện qua một số bước chính sau:

1- Xác định mục tiêu đánh giá nguy cơ gây sự cố hóa chất:  Giai đoạn thiết kế, bảo dưỡng hay thay đổi khối công nghệ hoặc thay đổi nguyên vật liệu…

2- Dựa vào những thông tin ban đầu (Quy mô sản xuất: sơ đồ mặt bằng, diện tích tổng thể, công suất; Mô tả quy trình công nghệ: Bản vẽ thiết kế nhà máy, tài liệu hướng dẫn vận hành, Quy trình công nghệ); Danh mục các loại hóa chất sử dụng và sản phẩm (tính chất hóa lý, MSDS, bảng tra tính tương hợp …); phiếu câu hỏi kết hợp với kết quả phỏng vấn sâu để nhận diện được các mối nguy đang tồn tại trong doanh nghiệp.

3- Xây dựng các kịch bản gây sự cố hóa chất và lựa chọn kịch bản đánh giá định lượng nguy cơ gây sự cố hóa chất.

Dựa vào kết quả nhận diện các mối nguy, xác định các sự kiện khơi mào bằng sử dụng phương pháp cây sự kiện xây dựng các kịch bản gây sự cố hóa chất. Kết quả của bước này là danh sách các kịch bản gây sự cố hóa chất, hậu quả của chúng. Nếu nguy cơ và hậu quả sự cố có thể chấp nhận được, thì quá trình đánh giá dừng lại. Nếu nguy cơ và hậu quả không thể chấp nhận được, cần tiếp tục được chọn để đánh giá sâu hơn, xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự cố đó và tần suất xảy ra sự cố đó. Sử dụng kết quả phỏng vấn sâu và phương pháp đánh giá định tính hoặc định lượng khác (ví dụ chỉ số cháy nổ F&EI) để lựa chọn kịch bản đánh giá định lượng nguy cơ gây sự cố hóa chất.

4- Lựa chọn sự cố và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố đó bằng phương pháp FTA:           Lựa chọn sự kiện ban đầu và xác định phạm vi đánh giá.

Từ sự kiện ban đầu, sử dụng cách lập luận để suy diễn nguyên nhân và tác động đến lỗi trung gian. Bậc tiếp theo bậc, xác định tất cả các sự kiện cơ bản góp phần dẫn đến sự kiện trung gian, rồi đến sự kiện ban đầu.

Trong quá trình xây dựng cây sai phạm, nếu có một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kiện ban đầu hoặc sự kiện trung gian, nó sẽ được nối với sự kiện đó bằng cổng logic HOẶC (OR). Nếu tất cả nguyên nhân trực tiếp xảy ra đồng thời sẽ dẫn đến sự kiện ban đầu hoặc sự  kiện trung gian, chúng  sẽ liên kết với sự kiện đó bằng cổng logic VÀ (AND). Bằng cách suy diễn sẽ xác định tất cả sự kiện trung gian và phát triển các nguyên nhân gây lỗi của chúng.

Xác định nhóm các sự kiện gây lỗi cơ bản (MCSs): Trong mô hình cây sai phạm, có rất nhiều kiểu lỗi dẫn đến sự kiện ban đầu: một kiểu lỗi hoặc nhiều kiểu lỗi kết hợp với nhau dẫn đến sự kiện ban đầu. Để đơn giản hóa cây sai phạm cũng đồng thời để tạo điều kiện xác định tần xuất xảy ra sự kiện ban đầu phải xác định được các MCSs và loại bỏ những lỗi lặp trong cùng một MCSs. Các MCSs được xác định bằng cách sử dụng quy tắc của định luật Boolean. Kết quả bước này là một danh sách các cụm lỗi, mà nếu tất cả những lỗi thành phần này cùng xảy ra một lúc sẽ dẫn đến sự kiện ban đầu.

Trường hợp người đánh giá thiếu dữ kiện và tần xuất xảy ra lỗi của các lỗi cơ bản, thì quá trình đánh giá có thể dừng ở đây. Kết quả đánh giá là định tính, sẽ cho biết những thiết bị hay nguyên nhân nào có thể gây ra sự cố hóa chất.

– Xác định tần xuất xảy ra sự cố: để thực hiện được bước này, yêu cầu cần phải có dữ liệu về tần xuất hoặc xác xuất xảy ra lỗi của các thiết bị hay sự kiện lỗi cơ bản. Dựa vào các phép toán trong đại số xác suất, sẽ xác định tần suất xảy ra sự kiện ban đầu. 

Trong trường hợp có từ hai sự kiện ban đầu được lựa chọn, quá trình đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố cho sự kiện thứ hai bằng phương pháp FTA được thực hiện tiếp tục

5- Kết luận và khuyến nghị (nếu có): Liệt kê các sự cố xảy ra có theo xác suất, nhóm các sự kiện lỗi cơ bản (MCSs).

Các khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra các giải pháp ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro khi sự cố cháy nổ xảy ra.

Hình 2: Quy trình phân tích đánh giá mối nguy hiểm do hóa chất

VI. KẾT LUẬN

Trên cơ sở tổng quan tài liệu về các phương pháp phân tích mối nguy hiểm được sử dụng để đánh giá mức nguy cơ xảy ra sự cố, để tài đã xây dựng quy trình phân tích, đánh giá mối nguy hiểm do hóa chất bằng phương pháp phân tích cây sai phạm. Trong quy trình sử dụng các phương pháp nhận diện mối nguy kết hợp với phương pháp FTA: Phương pháp checklist; Phương pháp chỉ số cháy nổ F&EI (Dow Fire and Explosion Index -F&EI) (trong trường hợp nghiên cứu đánh giá sự cố cháy nổ do hóa chât); Phương pháp phân tích cây sự kiện ETA; Phương pháp phân tích cây sai phạm FTA.

Các thông số, dữ liệu được sử dụng để đánh giá nguy cơ gây cháy nổ bao gồm:

– Sơ đồ nhà máy, phân xưởng. Quy trình công nghệ vận hành thiết bị.

– Các thông tin hóa lý của các hóa chất, chất xúc tác…:

Bảng dữ liệu an toàn MSDS do hãng sản xuất hóa chất cung cấp;

Trong trường hợp các dữ liệu hóa chất không đủ, cần tham khảo thêm dữ liệu an toàn trên NFPA (Hiệp hội phòng chống cháy Quốc gia Hoa Kỳ); Trường hợp hóa chất là một chất hoặc hỗn hợp chất mới được nghiên cứu chưa đầy đủ, cần tiến hành nghiên cứu các thông số hóa lý trên thiết bị phân tích nhiệt vi sai DSC kết hợp với các phần mềm động nhiệt học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình điều tra về sản xuất và sử dụng hoá chất đang sử dụng trong các ngành kinh tế trong nước (2003-2005)

2. Tiểu dự án 7.1 “Nghiên cứu hoàn thiện phòng thí nghiệm đánh giá các nguy cơ TNLĐ và BNN do hoá chất độc hại gây ra trong sản xuất” thuộc Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATVSLĐ (đang thực hiện)

3. The Center for Chemical Process Safety (CCPS), Guidelines for Chemical Reactivity Evaluation and Application to Process Design, American Institute of Chemical Engineers, New York, 1995.

4. The Center for Chemical Process Safety (CCPS), Plant Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety, American Institute of Chemical Engineers, New York, Revised Ed. 1995.

5. Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (2nd Edition)

6. Fault tree handbook, NUREG-0492 .

7. Dow’ fire & explosion index hazard classification guide, 7th ed, by the American institute of chemical engineers.

8. International standard, Fault tree analysis (FTA) IEC 61025-2006.

9. Lees ,  F.P.   ( 1996 )   Loss Prevention in the Process Industries. Hazard Identification Assessment and Control ,  2nd edn , Vol 1 – 3,  Butterworth – Heinemann ,  Oxford

10. International standard, Analysis techniques for dependability Event tree analysis (ETA) IEC 62502-2011

11. Hazardous Chemicals Handbook, second addition, Phillip Carson

12. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures – With Worked Examples (2nd Edition)

13. Practical Hazops, Trips and Alarms by Daves and  Macdonald

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng và CS

Viện BHLĐ


(Nguồn tin: Nilp.vn)