Xác định các vấn đề về ecgônômi tại nơi làm việc (phần 2)

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:50(GMT +7)

Ecgônômi có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc thay đổi bất kỳ tác động tiêu cực của các vấn đề tiềm ẩn nào. Giải quyết những yếu tố này sẽ làm giảm nguy cơ do sai lầm của con người và các yêu cầu quá mức về thể chất hoặc tinh thần của công việc mà có thể dẫn đến chấn thương cấp tính hay mãn tính hoặc bệnh tật.


Chưa có ảnh

KIỂM SOÁT VÀ TẢI TRỌNG CÔNG VIỆC

Yêu cầu công việc cần phải được cân bằng với mức độ kiểm soát mà người lao động nhận thức được qua cách công việc sẽ được thực hiện. Người lao động có yêu cầu cao mà có ít quyền kiểm soát công việc (phạm vi quyết định) là những người dễ có nguy bị chứng rối loạn tâm lý hoặc thể lực.

Ngược lại những người có yêu cầu cao và mức độ kiểm soát công việc cao làm thế nào họ thỏa mãn các yêu cầu góp phần vào mức độ cao về động lực, học tập và các hành vi mới là các vị dụ được minh họa trong biểu đồ sau đây

http://nilp.org.vn/Portals/0/VT_Articles/2014/yeucau_voi_mohinh_kiemsoat.JPG

Yêu cầu với mô hình kiểm soát. (Theo  Karasek và Theorell 1990)

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Một thay đổi ảnh hưởng đến yêu cầu đối với lý thuyết kiểm soát có thể được hỗ trợ. Sự hỗ trợ, hoặc là thiếu, hoặc làm giảm hay phóng đại ảnh hưởng của vấn đề tại nơi làm việc.

Hỗ trợ người lao động tại nơi làm việc bằng cách phát triển kỹ năng, giảm thiểu những điểm yếu và giúp họ đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống là một phần của công việc quản lý tốt. Quản lý và giám sát cần phải hiểu những điểm mạnh và hạn chế của các hình thức khác nhau về công nghệ và thiết kế nơi làm việc, và còn làm thế nào để hạn chế được một số hệ thống có thể gây ra các vấn đề cho người sử dụng. Điều này có nghĩa tư vấn đầy đủ với người làm công việc từ khi bắt đầu của giai đoạn thiết kế cho đến khi vận hành hệ thống

Người lao động cần sự hỗ trợ phù hợp và đầy đủ trong suốt quá trình từ thiết kế đến thực hiện các hệ thống mới, đồng thời phải tham gia đầy đủ và cung cấp thông tin phản hồi tới các nhà thiết kế và các nhà quản lý

Việc hỗ trợ cần phải thích hợp và hiệu quả, Mọi người, nhất là những người lao động lớn tuổi, cần tìm hiểu bằng cách làm việc. Điều này giúp họ có được sự tự tin với thiết bị, quy trình và hệ thống mới. Các nhà quản lý cần phải sử dụng một người sử dụng tập trung và liên tục thẩm định lại và hiệu chỉnh. Việc hỗ trợ phải được liên tục trong suốt cả quá trình hay hệ thống chạy đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng – hoặc tại nơi làm việc hay trong cuộc sống riêng tư của từng cá nhân.


Bài viết liên quan:

Xác định các vấn đề về ecgônômi tại nơi làm việc (phần 1)

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: (Nguồn tin: Trích dẫn: Ergonomics Guidelines for occupational health practice in industrially developing countries, IEA/ICOH))