Chủ đề Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, 2016

13/04/2016
Với chủ đề “Workplace Stress: A collective challenge” (Căng thẳng nghề nghiệp: một tập hợp thách thức), chiến dịch Ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay tập trung vào các xu ...

Chiếu sáng tốt – Năng suất lao động cao hơn – Phần 1

02/07/2015
Chúng ta đều biết rất rõ rằng 80% lượng thông tin mà con người tiếp nhận được là nhờ vào đôi mắt. Mặc dù con người rất dễ dàng thích ứng và có thể cho phép công nhân làm việc trong điều kiện ánh sáng ...

Chiến dịch ở Pháp kết hợp các nỗ lực để giải quyết các rủi ro tâm lý xã hội

15/05/2015
Tuần này chúng ta sẽ cùng đến Pháp để xem xét tình huống liên quan đến các rủi ro tâm lý xã hội và căng thẳng nơi làm việc tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu. Vài năm trước, vào năm 2008, theo sau ...

Stress nhiệt -Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến cơ thể thế nào?

06/05/2015
Bốn yếu tố môi trường tác động tới mức độ stress nhiệt mà người lao động bị phơi nhiễm tại nơi làm việc: nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt bức xạ (như nhiệt từ mặt trời hay lò nung tại nơi làm việc), và vận tốc ...

Công tác chăm sóc sức khỏe và các can thiệp có tổ chức nhằm phòng ngừa căng thẳng liên quan đến công việc tại Brindisi, Italia

15/01/2015
Đặt vấn đề Những thay đổi về mặt tổ chức trong các phòng ban thuộc cơ sở chăm sóc y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những đổi mới và phát triển liên tục về công nghệ trong xã hội ngày càng khiến ...

Quản lý căng thẳng trong lao động và các nguy cơ về tâm lý xã hội tại nơi làm việc

12/03/2014
Chiến dịch vận động Nơi làm việc Lành mạnh ở Châu Âu 2014 -2015: Quản lý căng thẳng trong lao động và các nguy cơ về tâm lý xã hội tại nơi làm việc được khởi động vào ngày 07 tháng 4 năm 2014

Quản lý căng thẳng trong lao động và các nguy cơ về tâm lý xã hội tại nơi làm việc

12/03/2014
Chiến dịch vận động Nơi làm việc Lành mạnh ở Châu Âu 2014 -2015: Quản lý căng thẳng trong lao động và các nguy cơ về tâm lý xã hội tại nơi làm việc được khởi động vào ngày 07 tháng 4 năm 2014

Nghị quyết của ETUC về chiến lược an toàn và sức khỏe của EU giai đoạn 2013-2020

30/08/2013
Nội dung được BCH ETUC thông qua ngày 5-6 tháng 3/2013 Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, điều kiện làm việc có xu hướng xấu đi và ngày càng trầm trọng hơn do sự lan rộng của các hình thức bất bình ...

Luyện tập phòng tránh đau vai gáy

05/08/2013
Ngồi làm việc trước màn hình vi tính của các công chức, ngồi học kéo dài nhiều giờ của học sinh sinh viên, làm việc ở tư thế ngồi theo dây chuyền công nghiệp của công nhân... dễ dẫn tới cảm giác căng ...