Các khái niệm, thuật ngữ mối nguy hiểm, tình trạng và sự kiện nguy hiểm

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:12(GMT +7)

Theo các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, mối nguy được định nghĩa là, một nguồn, một tình huống hoặc một hành động có tiềm năng gây ra tổn hại đối với con người, như tổn thương hay tác hại sức khoẻ hoặc kết hợp cả hai tổn hại trên.

Thuật ngữ tổn hại (là hậu quả của mối nguy) được định nghĩa là, sự tổn thương về thể chất hoặc sự tác hại về sức khoẻ. Thuật ngữ mối nguy có thể định nghĩa theo nguồn gốc của nó (ví dụ, mối nguy hiểm cơ khí, mối nguy hiểm điện) hoặc định nghĩa theo bản chất của tổn hại tiềm tàng (ví dụ, mối nguy hiểm điện giật, mối nguy hiểm cháy).

Mối nguy hiểm:
mối nguy xuất hiện bất ngờ, thường gây ra tổn thương về thể chất cho con người, (như các ví dụ trên).

Mối nguy hại:
mối nguy xuất hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại kéo dài, thường gây ra các tác hại về sức khoẻ, lâu dài có thể gây nên bệnh nghề nghiệp, (ví dụ, mối nguy hại rung cục bộ, mối nguy hại bụi silíc, mối nguy hại do tư thế thao tác…).

Trong thực tế, có những mối nguy có chung nguồn gốc, nhưng tuỳ theo cường độ hay nồng độ hoặc tình huống xuất hiện của mối nguy mà có thể gây cả tổn thương và tác hại sức khoẻ cho con người (ví dụ, rò rỉ hơi khí, bụi độc có thể chỉ gây tác hại sức khoẻ hoặc bệnh nghề nghiệp; sự cố hoá chất độc có thể gây ngộ độc cấp tính, thậm chí gây tử vong; tiếng ồn có thể gây giảm thính lực, hoặc điếc nghề nghiệp, tiếng ồn xung (do nổ) có thể làm mất vĩnh viễn khả năng nghe…

Tác hại sức khoẻ
là, tình trạng bị tác hại có thể nhận biết được về thể chất và tâm thần, được phát sinh và/hay bị xấu đi do một hoạt động công việc và/hoặc một tình huống liên quan đến công việc.

Sự cố
: một/nhiều sự kiện liên quan đến công việc, trong đó đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra một tổn thương hay một tác hại sức
khoẻ (không quan tâm đến mức độ nghiêm trọng) hoặc tử vong. Như vậy, một tai nạn là một sự cố, mà đã gây ra một tổn thương, hay tác hại sức khoẻ, hoặc tử vong, có thể gọi là “suýt bị”, “hút chết”, “suýt xảy ra tai nạn” hoặc “sự cố nguy hiểm”. Một tình huống khẩn cấp cũng là một dạng sự cố.

Sự kiện nguy hiểm
: sự kiện có thể gây ra tổn hại. Một sự kiện nguy hiểm có thể xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn hoặc sau một thời gian.

Tình trạng nguy hiểm
: hoàn cảnh trong đó con người bị phơi ra trước ít nhất một mối nguy hiểm. Sự phơi ra trước mối nguy hiểm có thể dẫn đến tổn hại ngay lập tức hoặc sau một thời gian.

Vùng nguy hiểm
: không gian bất kỳ ở bên trong và/hoặc xung quanh máy, trong đó con người có thể bị phơi ra trước mối nguy hiểm.

TS. Nguyễn Thế Công
Hội KHKT Bảo hộ lao động Việt Nam


(Nguồn tin: NILP)