Cục Phòng cháy Mỹ công bố báo cáo thay đổi văn hóa an toàn

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:16(GMT +7)

Báo cáo “ Sáng kiến thay đổi văn hóa an toàn quốc gia” cung cấp hiểu biết cơ bản về hỏa hoạn và văn hóa dịch vụ khẩn cấp, nhận diện các hành vi cá nhân và tập thể có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới an toàn và sức khỏe và nhấn mạnh lĩnh vực cần phải thay đổi bằng cách nâng cao nhận thức về thói quen mất an toàn.

Cục phòng cháy Mỹ (USFA) mới đây đã công bố một báo cáo tóm tắt một nghiên cứu về hỏa hoạn và các khía cạnh văn hóa của dịch vụ khẩn cấp, góp phần nâng cao hiểu biết về bệnh tật, chấn thương và thương vong nghề nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cải tiến đối với phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị an toàn, công tác tập huấn, đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần và số vụ cháy cũng ít đi nhưng số cảnh sát chữa cháy bị chết và bị tai nạn hầu như không thuyên giảm trong  4 thập kỷ qua.

Báo cáo này được tài trợ bởi Hiệp hội quốc tế  của những người đứng đầu tổ chức phòng cháy và Cục phòng cháy Mỹ trực thuộc FEMA (FEMA = Cục quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ).

Báo cáo “Sáng kiến thay đổi văn hóa an toàn quốc gia” cung cấp hiểu biết cơ bản về hỏa hoạn và văn hóa dịch vụ khẩn cấp, nhận diện các hành vi cá nhân và tập thể có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới an toàn và sức khỏe và nhấn mạnh lĩnh vực cần phải thay đổi bằng cách nâng cao nhận thức về thói quen mất an toàn.

Các điểm trọng tâm trong báo cáo gồm:

·        Các yếu tố môi trường;

·        Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần;

·        Trách nhiệm cá nhân;

·        Sự lãnh đạo;

·        Tuyển dụng;

·        Sử dụng dây an toàn;

·        Nhận thức tình huống;

·        Tập huấn;

·        Vận hành thiết bị.

Cũng theo USFA, “có sự thừa nhận rộng rãi của niềm tin rằng vấn đề hành vi gây ra thương vong cho cảnh sát chữa cháy và rằng cần phải thay đổi văn hóa để thay đổi nhận thức về các nguy cơ có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được”.

USFA hứa rằng trong tháng 8/2015 sẽ có các nguồn lực miễn phí để giúp các đơn vị phòng cháy và dịch vụ tình trạng khẩn cấp đánh giá và có những thay đổi tích cực trong văn hóa an toàn của họ. Các nguồn lực gồm:

·        Các modules giảng dạy trên mạng sử dung các kịch bản sự cố vận hành thiết bị;

·        Các công cụ đánh giá gồm cả bảng kiểm để cho điểm và đánh giá quá trình học;

·        Kho chứa các nguồn thông tin bổ sung về các chủ đề thay đổi văn hóa.

Các thông tin này được đưa vào trong văn hóa an toàn của cảnh sát chữa cháy, website,http://www.ffsafetyculture.org/

Biên dịch: Phạm Hải


(Nguồn tin: ohsonline.com)