Khái niệm phân loại các mối nguy hại

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Mối nguy gồm mối nguy hiểm và mối nguy hại. Mối nguy hiểm thường xuất hiện bất ngờ (ví dụ, các mối nguy hiểm nổ, điện giật, ngã cao, cuốn kẹp/cắt đứt…) gây nên các tồn thương về thể chất cho con người.

Mối nguy hại thường xuất hiện thường xuyên, kéo dài, lặp đi lặp lại và gây ra các tác hại về sức khoẻ cho con người, lâu dài có thể gây nên bệnh nghề nghiệp, thậm chí gây nên ung thư (ví dụ các mối nguy hại gây kích thích, gây ngạt, do tư thế thao tác, gây điếc do tiếng ồn, gây ung thư do amiăng…). 

Mối nguy hại có thể là bất kỳ một chất hoá học nào nguy hại đến sức khoẻ có thể là bất kỳ một chất sinh học nào nguy hại, gây bệnh; cũng có thể là các nguồn năng lượng vật lý (tiếng ồn; rung động; bức xạ, các tia g hay a, b; bức xạ nhiệt, nguồn nhiệt…); và cũng còn có thể là các tình huống hay hoạt động vượt quá hoặc không tương thích với các đặc tính, khả năng về sinh lý/thể lực, tâm sinh lý và tâm thần của con người.

Mức tác hại, ảnh hưởng của các mối nguy hại phụ thuộc vào tính chất nguy hại của chúng, và khả năng xảy ra phơi nhiễm và mức nguy hại gây ra cho sức khoẻ của con người. Sức khoẻ của con người chịu ảnh hưởng của các mối nguy hại có thể trong thời gian ngắn hoặc dài, có thể gây nên bệnh nghề nghiệp hay không.

Các mối nguy hại có thể ở trong bất kỳ trạng thái vật lý nào (hơi, chất lỏng, chất rắn) và ảnh hưởng đến cơ thể người qua: đường hô hấp; đường tiêu hoá; tiếp xúc với da, mắt, màng nhầy; thấm qua da; qua không khí; qua không gian; và qua chính hoạt động chức năng của cơ thể con người.

Các mối nguy hại có thể được phát sinh từ bất kỳ bộ phận nào của máy, thiết bị.

Các mối nguy hại có thể được phát sinh từ bất kỳ giai đoạn nào trong suốt các quá trình tuổi thọ của máy, thiết bị.


(Nguồn tin: Nilp.vn)