Làm thế nào để chống Stress tại nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:33(GMT +7)

Để giảm được stress, điều kiện tại nơi làm việc phải được chỉnh sửa. Các lớp học về giảm stress có thể giúp được phần nào trong việc trút bỏ được một số triệu chứng, các lớp này không đề cập tới nguyên nhân của vấn đề. Năm 1986, trong báo cáo về stress tại nơi làm việc, Viện An toàn, Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia của Mỹ (NIOSH) đã đưa ra những lời khuyến cáo sau đây:

·        Thời gian biểu làm việc. Thiết kế thời gian biểu làm việc để tránh mâu thuẫn với những yêu cầu và trách nhiệm không có liên quan tới công việc. Thời gian biểu về luân chuyển ca làm việc phải ổn định và có thể đoán trước được với hướng tiến (ngày-sang-đêm).

·        Tham gia/kiểm soát. Cho phép người lao động đóng góp ý kiến với quyết định hoặc hoạt động có ảnh hưởng đến công việc của họ.

·        Khối lượng công việc. Đảm bảo rằng giao việc phù hợp với khả năng và nguồn lực lao động, và cho phép hồi phục từ những công việc đặc biệt đòi hỏi thể lực và tinh thần.

·        Nội dung. Thiết kế công việc để tạo ý nghĩa, khuyến khích, ý thức thi đua và cơ hội để họ sử dụng kỹ năng của minh.

·        Vai trò. Xác định vai trò và trách nhiệm trong công việc một cách rõ ràng.

·        Môi trường xã hội. Tạo cơ hội cho mọi người tương tác xã hội, kể cả ủng hộ tình cảm và giúp đỡ trực tiếp có liên quan tới công việc.

·        Tương lai.  Tránh sự mơ hồ khó hiểu về an ninh công việc và phát triển sự nghiệp.


(Nguồn tin: )