Quản lý rủi ro trong ngành cảnh sát: từ các rủi ro an toàn mà những cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt tới vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Bài viết dựa trên tài liệu tổng quan quốc gia về ATVSLĐ ngành cảnh sát và xác định các yếu tố rủi ro chủ đạo trong hoạt động của ngành này.

Những năm qua đã chứng kiến sự bùng nổ mối quan tâm về quản lý rủi ro tại các doanh nghiệp, khu vực công, và trong xã hội nói chung. Quản lý rủi ro là việc làm không thể thiếu trong quá trình xác định các mối đe dọa tiềm ẩn và những cơ hội để đạt được các mục tiêu đề ra của ngành cảnh sát đồng thời giúp họ quản lý rủi ro một cách có hiệu quả.

Các quy trình quản lý rủi ro có hiệu quả trong Lực lượng cảnh sát quốc gia Rumani đảm bảo đạt được hiệu quả thực  hiện dựa trên các mục tiêu bằng việc góp phần cung cấp dịch vụ tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, cả về tài chính và con người, giảm bớt thời gian đấu tranh với các vấn đề về tội phạm, tạo ra một mặt bằng tốt hơn để thiết lập chiến lược, giảm lãng phí tiền của và gian lận, hoàn thiện đổi mới, quản lý tốt hơn các hoạt động xảy ra trong tình huống khẩn cấp.

Quản lý rủi ro hiệu quả cũng cho phép các bên liên quan gia tăng niềm tin vào các lực lượng cảnh sát và khả năng phục vụ của họ. Quản lý rủi ro thực chất sẽ cho phép các lực lượng cảnh sát lập kế hoạch một cách có hiệu quả trong việc đạt được hiệu suất thông qua sự hiểu biết những tình huống nào có thể ngăn cản họ đạt được mục tiêu đề ra, và bằng cách áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, từ đó tiết kiệm được nguồn lực và thời gian.

Nội dung bài viết có trong file pdf đính kèm (tiếng Anh  PDF (628 K)

Tác giả : Adrian Constantin Achim

Biên dịch: A. Tuyết


(Nguồn tin: Procedia Economics and Finance, Volume 15, 2014, Pages 1671-1676)