Sử dụng các chỉ số định hướng để đánh giá hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Một nghiên cứu đã được tiến hành nhằm nâng cao kiến thức và thực hành trong việc sử dụng các chỉ số định hướng để đánh giá hiệu quả công tác ATVSLĐ tại cơ sở.

Mục tiêu nghiên cứu chính:

  1. Mô tả mức độ hiểu biết về các chỉ số định hướng của những người làm công tác ATVSLĐ;
  2. Tìm hiểu các thực tiễn tổ chức liên quan đến việc theo dõi, phân tích và áp dụng thông tin do các chỉ số định hướng đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ;
  3. Xác định các rào cản và yếu tố cho phép sử dụng các chỉ số định hướng

Thiết kế nghiên cứu bao gồm một nhóm chuyên gia và một cuộc khảo sát định lượng giúp tìm hiểu quan điểm và kinh nghiệm của những người làm công tác ATVSLĐ liên quan tới các chỉ số định hướng.

Những kết quả thu được gợi mở một số đặc điểm quan trọng (ví dụ như: khả năng hành động) mà các chỉ số định hướng có hiệu quả cần phải có, đồng thời mô tả những yếu tố có thể thay đổi (ví dụ như: sự cam kết và kiến thức chuyên môn của các cán bộ quản lý cấp cao) mà có thể tương quan với các đặc điểm đó. Nhìn chung, nghiên cứu này biện luận ủng hộ những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận nghiên cứu và kiến thức thực tiễn giữa các chuyên gia trong lĩnh vực ATVSLĐ cũng như các cán bộ quản lý cấp cao, những người đang cố gắng minh chứng cho sự cải thiện không ngừng của các chiến lược đánh giá hiệu quả.

Nội dung bài viết có trong file pdf đính kèm (Tiếng Anh -286 K).

Tác giả: Sergey Sinelnikov, Joy Inouye, Sarah Kerper


(Nguồn tin: Tạp chí Safety Science 72 (2015), trang 240-248)