Sức khỏe và sự an toàn nơi làm việc nói chung trong ngành khai thác mỏ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:14(GMT +7)

Các biện pháp được khuyến nghị cho việc quản lý nguy cơ đe dọa sự an toàn nơi làm việc chung bao gồm những điều sau:

– Các hoạt động thăm dò và triển khai khai thác nên quản lý các nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn lao động như một phần của kế hoạch quản lý toàn diện về an toàn và sức khỏe kết hợp với các khía cạnh sau:

+ Chuẩn bị các kế hoạch ứng phó khẩn  cấp đặc biệt áp dụng cho các hoạt  động thăm dò và sản xuất (xem xét bản chất tách biệt về địa lý của các công trường khai thác mỏ) và bao gồm cả công tác dự trù và duy trì các thiết bị ứng phó và cứu nguy khẩn cấp cần thiết;

+ Số lượng đủ các nhân viên được đào tạo về sơ cứu để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp;

+ Thực hiện đào tạo nhân lực chuyên về quản  lý an toàn và sức khỏe tại công trường gồm một chương trình truyền  thông đi kèm thông điệp  rõ  ràng về cam kết của đội ngũ quản lý về an toàn và sức khỏe. Chương trình truyền thông cũng nên bao gồm các buổi họp thường xuyên ví dụ như các cuộc thảo luận trước khi bắt đầu ca làm việc;

+ Thống nhất các nghiên cứu hành vi trong việc quản lý an toàn và sức khỏe, bao gồm các quy trình quan sát hành vi khi làm việc;

+ Đào tạo công nhân trong việc nhận thức và ngăn ngừa những rủi ro nghề nghiệp đặc biệt có thể áp dụng vào công việc ở các vùng  xa  xôi  hẻo  lánh  như  an toàn đối với động vật hoang dã; bảo vệ khỏi sức mạnh thiên nhiên; căng thẳng nhiệt; sự thích nghi khí hậu; phơi nhiễm bệnh và hỗ trợ định hướng nhằm tránh bị mất tích;

– Hệ thống chiếu sáng cần phải an toàn và tương thích với điều kiện làm việc đã hoạch  định trong các lối di chuyển,  khu  vực  khai thác mỏ cũng như bên trong và xung quanh mặt bằng các cơ sở và các bãi thải của. Các hướng dẫn chiếu sáng bổ sung gồm cả việc tôn trọng những  điều kiện  tiêu chuẩn của địa phương đối với việc chiếu sáng các thiết bị di động hoạt động trên mặt đất và trên các đường công cộng;

– Báo hiệu trong các khu vực rủi ro và nguy hiểm, các phương tiện, các vật liệu, các biện pháp an toàn, lối thoát khẩn cấp nên tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (bao gồm các tiêu chuẩn về độ sạch, độ nhìn rõ và độ phản xạ trong các khu vực có độ chiếu sáng yếu hoặc tiềm tàng các nguồn sinh bụi và ô nhiễm), cần được nhận biết và dễ hiểu đối với công nhân, khách thăm quan và phù hợp với quần chúng;

– Trong chừng mực công nghệ thay thế cho phép,  kế hoạch hay lịch trình làm việc không thể loại trừ hoặc giảm một cách thích đáng mối nguy hại hay sự phơi nhiễm, người điều  hành mỏ khai thác cần cung cấp cho công nhân và khách tham quan các thiết  bị bảo  hộ cá nhân cần thiết (PPE) và cung cấp hướng dẫn và giám sát về cách sử dụng và bảo dưỡng thích hợp. Các phương tiện bảo hộ cá nhân PPE tối thiểu có thể áp dụng gồm mũ bảo hiểm và giày an toàn và thêm vào đó là các phương tiện bảo vệ tai, mắt và tay;

– Các đánh giá sức khỏe nghề nghiệp có thể được tiến hành đối với người lao  động thường  xuyên,  dựa  trên nguy cơ rủi ro. Hồ sơ y tế nên được lưu giữ trong ít nhất 20 năm.


(Nguồn tin: Hướng dẫn MT-KS-AT ngành dầu mỏ, khai thác dầu mỏ, năng lượng”, 2011)