Thiết lập một phần an toàn cho ADN của doanh nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:16(GMT +7)

Một phân tích an toàn tổng thể không chỉ giới hạn tại các cơ sở sản xuất. Nó nên bao gồm cả việc rà soát tất cả các nhiệm vụ và quy trình, ưu tiên cho những khu vực có nguy cơ cao.

Những chính sách an toàn bằng văn bản không thể đảm bảo duy trì được văn hoá an toàn tại doanh nghiệp. Mặc dù việc đưa ra một nền tảng về các chính sách an toàn và thực tiễn tốt nhất bằng văn bản là rất cần thiết đối với một hệ thống quản lý an toàn thành công, nhưng chỉ với một bộ phận các chính sách độc lập sẽ không thể tạo ra một môi trường làm việc mà nhân viên cảm thấy an toàn và đưa ra những lựa chọn an toàn theo bản năng.

Xây dựng văn hoá an toàn đòi hỏi thời gian và bắt đầu với cam kết thực sự từ mọi cấp quản lý – không chỉ là dấu hiệu an toàn đầu tiên khi bạn tham gia quá trình xây dựng hoặc cam kết bằng lời nói của giám đốc điều hành hoặc quản lý cơ sở, mà nó còn chính là một cam kết tích cực mà người lãnh đạo chứng minh hàng ngày thông qua những quyết định của họ và những hành động mà họ thực hiện. Các giám sát viên trực tiếp thiết lập nền móng cho văn hoá an toàn vì họ phải đưa ra các quyết định nhanh hàng ngày, bao gồm cả hành động khắc phục khi xác định được mối nguy. Ưu tiên hàng đầu của họ là an toàn.

Việc quyết định đảm bảo sự an toàn là ưu tiên hàng đầu phải được các nhà quản lý và giám đốc điều hành hỗ trợ, khuyến khích và khen thưởng một cách nhất quán để việc đưa ra những quyết định an toàn là ưu tiên cao nhất trong tất cả các cấp lãnh đạo. Thực hiện các giải pháp để khắc phục những điều kiện không an toàn hoặc sử dụng cách tiếp cận tích cực đối với các thành viên của nhóm huấn luyện về hành vi an toàn sẽ làm tăng cường cam kết nội bộ để thực hiện các giải pháp an toàn lao động.

Đẩy mạnh văn hoá an toàn cũng yêu cầu cơ sở sản xuất phải đảm bảo sạch sẽ, có tổ chức và được duy trì tốt. Thực sự rất khó để hy vọng những người lao động cam kết thực hiện công việc an toàn nếu như cơ sở sản xuất mà họ làm việc bẩn thỉu, bừa bộn và không được sửa chữa. Ngược lại, những người lao động sẽ cảm thấy rõ các giá trị an toàn của công ty mà họ làm việc hơn và luôn sẵn lòng tiếp tục làm việc an toàn nếu môi trường làm việc xung quanh họ đảm bảo chiếu sáng đầy đủ, gọn gàng, được bảo dưỡng đúng cách cũng như các biển báo chỉ dẫn các yêu cầu an toàn được lắp đặt phù hợp, nhân viên được cung cấp thiết bị an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân chất lượng cao.

Đánh giá của bên thứ ba cung cấp một điểm chuẩn

Bước đầu để hiểu rõ vị trí hiện tại của cơ sở trong quá trình tiến tới một môi trường làm việc an toàn, sự tham gia của một bên thứ ba thông qua việc đến thăm nơi làm việc, tiến hành đánh giá an toàn một cách khách quan cho cơ sở, và đánh giá văn hoá an toàn của tổ chức thông qua quan sát hành vi an toàn và phỏng vấn nhân viên có ý nghĩa quan trọng.

Thông thường, một công ty hoạt động theo nguyên tắc “chúng tôi luôn luôn làm theo cách này” hoặc không nhận thấy được các điều kiện làm việc không an toàn hoặc các mối nguy hiểm ẩn hiển hiện trước mắt.

Các chuyên gia an toàn, đại diện bảo hiểm, đội an toàn của công ty, các chuyên gia tuân thủ Quản lý An toàn Nghề nghiệp và Sức khoẻ (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), những người cùng ngành và các công ty tham gia Chương trình Bảo vệ Tự nguyện của OSHA (Voluntary Protection Program – VPP) cần được trang bị tốt trước khi tiến hành kiểm tra an toàn để cung cấp cho công ty một điểm chuẩn, chỉ ra những vị trí mà công ty có thể cải thiện hoặc vị trí đã thực hiện tốt.

Quá trình phân tích an toàn tổng thể không nên chỉ giới hạn trong các cơ sở sản xuất. Nó nên bao gồm cả việc rà soát tất cả các nhiệm vụ và quy trình, ưu tiên cho những khu vực có nguy cơ cao ví dụ như an toàn ngã cao, những không gian kín, an toàn điện, hệ thống nâng và giàn treo, cũng như việc sử dụng các thiết bị tải trọng lớn, bởi vì sai sót ở những khu vực này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đánh giá những rủi ro của từng nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp an toàn để khắc phục chúng. Điều này có nghĩa là loại bỏ dần nguyên tắc “chúng tôi luôn luôn làm theo cách này” và thay thế chúng bằng những quy trình phù hợp nhất dựa trên phân tích rủi ro làm cơ sở xây dựng những quy trình làm việc mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thực hiện các giải pháp để đảm bảo sử dụng đúng chủng loại thiết bị cho từng công việc cụ thể. Ví dụ, nếu một công ty đang nỗ lực trong việc phòng ngừa các tai nạn ngã cao, thường xuyên là một trong những vi phạm OSHA được trích dẫn nhiều nhất và là một mối nguy hiểm nghiêm trọng trong bất kỳ ngành nghề nào, sử dụng thang kéo dài hoặc giàn giáo tạm có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho những người lao động cần phải sử dụng các dụng cụ cầm tay để sửa chữa động cơ hoặc lưới lọc ở trên cao.

Sự tham gia của người lao động là mấu chốt

Nếu một công ty muốn thành công trong công tác an toàn, sự tham gia của người lao động để đảm bảo một văn hoá an toàn bền vững, có thể tồn tại và phát triển là vô cùng quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc chia sẻ tầm nhìn về an toàn, cũng như khuyến khích từng người lao động tham gia vào quá trình định hình và đạt được tầm nhìn đó.

Người lao động có thể tham gia theo nhiều cách khác nhau, bắt đầu bằng việc thành lập các ủy ban an toàn do chính người lao động lãnh đạo và mời tất cả thành viên trong nhóm tham gia vào các ủy ban này. Tham gia các cuộc họp định kỳ để ngay cả những nhân viên cấp bậc thấp nhất cũng có thể tiếp xúc với tất cả những sáng kiến an toàn. Các công ty cũng có thể cho người lao động cơ hội để trở thành ứng viên tình nguyện đầu tiên được tập huấn về sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi (CardioPulmonary Resuscitation – CPR), sử dụng máy kích tim ngoài lồng ngực tự động và các phương thức phản ứng khẩn cấp khác.

Những hoạt động khác mà người lao động có thể tham gia cũng sẽ góp phần vào một nền văn hoá an toàn, bao gồm các cuộc thi tranh ảnh hoặc lịch về an toàn mà người lao động có thể chia sẻ với gia đình họ, những nhóm công nhân khác để xác định và tiến hành các biện pháp tăng cường an toàn thông qua kiểm toán an toàn tại cơ sở hoặc quan sát các hành vi an toàn, các chương trình tư vấn an toàn với sự góp mặt của các chuyên gia tư vấn cho các thành viên mới, hoặc, trường hợp của JLG Industries, Inc., là một Chương trình Theo dõi Hành động An toàn. Chương trình này theo dõi các khả năng an toàn khi người lao động xác định chúng, bổ sung mô tả về các dụng cụ và hình ảnh nếu có, mô tả hành động phù hợp khi thao tác, xác định thời gian chính xác để hoàn thành, và chỉ định trách nhiệm của người lao động để thực hiện hành động khắc phục. Thông tin này sẽ được đăng tải và có sẵn cho tất cả người lao động, giúp hỗ trợ sự minh bạch, khuyến khích cộng đồng, và chỉ rõ các nguồn lực thích hợp để cải tiến an toàn một cách kịp thời.

JLG Industries cũng khuyến khích người lao động tham gia vào các hoạt động được thiết kế để xác định các nhiệm vụ mà người lao động thực hiện trong những tư thế hoặc vị trí khó khăn mà có thể cải thiện được ecgonomi. Mục tiêu là để nhận biết những tình huống này và đề xuất các giải pháp để  khắc phục chúng. Hơn nữa, những nhóm làm việc nhỏ sẽ xác định các khả năng, ví dụ như công việc vật liệu sử dụng để bảo dưỡng nằm ngoài “vùng năng lực” tự điều chỉnh là từ 15 đến 60 inches (khoảng 38,1 cm đến 1,5 m). Được gọi là quy tắc 15/60, quy tắc này đảm bảo không có sản phẩm hoặc vật liệu cần thiết nào để tiến hành công việc sản xuất mà đòi hỏi người lao động phải với tay trong khoảng cách dưới 15 hoặc trên 60 inches (dưới 38,1 cm và trên 1,5 m). Hướng dẫn đơn giản này có thể cải thiện ecgonomi, đồng thời có được một điều kiện làm việc được tổ chức tốt và an toàn hơn.

Tập huấn hỗ trợ một nền văn hoá an toàn

Đào tạo và tập huấn thường xuyên cũng hỗ trợ một nền văn hoá an toàn. Mặc dù người sử dụng lao động cũng có thể tự xây dựng các chương trình tập huấn an toàn, OSHA đề xuất một số nguồn lực đào tạo cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Chương trình Tập huấn Tiếp cận OSHA tiến hành tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động về nhận dạng, phòng tránh, giảm nhẹ và phòng ngừa những rủi ro an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc. Thông qua chương trình này, người lao động có thể tham dự các lớp học kéo dài 10 giờ hoặc 30 giờ được xây dựng bởi các giảng viên đã được cấp chứng chỉ của OSHA. Lớp 10 giờ có mục tiêu để cung cấp cho người lao động nhận thức về những rủi ro an toàn và sức khoẻ thông thường có liên quan đến công việc, trong khi lớp 30 giờ phù hợp hơn cho giám sát viên hoặc người sử dụng lao động với một vài trách nhiệm về an toàn.

Có giá trị lớn hơn là các chương trình đào tạo thực tế mô phỏng môi trường làm việc. Những chương trình dạng này cung cấp dạng tập huấn với các yếu tố thiết yếu trong một môi trường mô phỏng lại nơi làm việc, nhưng loại bỏ những áp lực tại nơi làm việc. Chúng đặc biệt hữu ích dưới dạng các chương trình tập huấn cho người lao động mới giúp đào tạo các kỹ năng làm việc và thực hành ecgonomi trước khi giới thiệu cho người lao động về môi trường sản xuất thực tế.

Các hệ thống đánh giá an toàn và sức khoẻ VPP

Các công ty muốn được công nhận bản cam kết về an toàn nơi làm việc có thể tham gia vào VPP của OSHA. Nó đặt ra các tiêu chí dựa trên kết quả đã thực hiện cho một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ, mời các cơ sở áp dụng, và sau đó đánh giá các ứng viên dựa trên những tiêu chí này. Chứng chỉ của OSHA bao gồm một bản rà soát việc áp dụng và đánh giá nghiêm ngặt tại cơ sở thông qua một đội ngũ chuyên gia an toàn và sức khoẻ của OSHA. OSHA chứng nhận các cơ sở đủ điều kiện theo một trong ba chương trình sau:

    • Ngôi sao: Chương trình Ngôi sao được thiết kế cho các cơ sở sản xuất kiểu mẫu với các hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ toàn diện, thành công.

    • Xứng đáng: Xứng đáng là một bước đệm hiệu quả để tiến tới Ngôi sao. Các cơ sở ở mức Xứng đáng có các hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ tốt, nhưng những hệ thống này cần một vài cải thiện để được đánh giá xuất sắc. Các cơ sở ở mức Xứng đáng cần phải chứng minh được tiềm năng và cam kết đáp ứng các mục tiêu phù hợp với từng cơ sở và phải đạt được chất lượng Ngôi sao trong vòng ba năm.

    • Chứng minh: Chương trình Chứng minh Ngôi sao được thiết kế cho các cơ sở sản xuất với chất lượng Ngôi sao về an toàn và bảo vệ sức khoẻ để kiểm tra các lựa chọn thay thế cho những yêu cầu về sự đầy đủ và tính năng của Ngôi sao hiện có. Các ứng viên của chương trình Chứng minh Ngôi sao sẽ được đánh giá định kỳ trong vòng 12 đến 18 tháng.

Luôn luôn đánh giá và đánh giá lại

Cho dù công ty có chọn phương thức nào để có thể đạt được mục tiêu là xây dựng một nền văn hoá an toàn, việc liên tục theo dõi và đánh giá tại chỗ các chương trình để đảm bảo chúng đạt được các tiêu chuẩn đã thiết lập là vô cùng quan trọng. Tất cả nhắm đến mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn đối với những người lao động mới cùng với một thái độ làm việc an toàn, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho những người lao động hiện có – một môi trường phát triển, nơi an toàn là bản chất thứ hai cho tất cả người lao động và lãnh đạo, ăn sâu trong ADN của họ, ảnh hưởng đến mọi quyết định của họ và hành động mà họ thực hiện. Cuối cùng, một chương trình an toàn nghiêm ngặt, tổng thể, được xác nhận bởi các nhà quản lý cũng như người lao động và đánh giá bởi các chuyên gia bên thứ ba, có thể giúp các tổ chức đạt được sự cải thiện bền vững, liên tục.

Biên dịch: Việt Thắng


(Nguồn tin: ohsonline.com)