Ứng dụng phần mềm động học nhiệt để xác định động học phản ứng, góp phần phân tích môi nguy hiểm phản ứng hóa học.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:12(GMT +7)

Để đánh giá mối nguy hiểm của phản ứng hóa học thì việc xác định mọi thông số nhiệt động và động học là cần thiết.

Việc ước lượng động học bằng phần mềm động học nhiệt giúp tối ưu hóa các quá trình công nghệ qua việc cải thiện tốc độ phản ứng, giúp đánh giá các mối nguy hiểm nhiệt qua các dự báo an toàn trên phần mềm. Bằng phần mềm động học nhiệt của NETZSCH, nhóm nghiên cứu đã xác định được các thông số động học phản ứng, ước lượng mối nguy hiểm nhiệt và dự đoán sản phẩm của phản ứng đóng rắn nhựa epoxy theo thời gian.

Nội dung bài viết được đăng trên Tạp chí Hoạt động khoa học công nghệ Số 1,2,3/2013 của Viện Bảo hộ lao động.

Nội dung chi tiết có trong file pdf. 845kb có thể đọc tại đây.(Nguồn tin: )