Văn hóa an toàn và lý do chấp nhận rủi ro tại một công ty sản xuất thép quy mô lớn: Điều tra quan điểm của người lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:16(GMT +7)

Người lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thép đối mặt với rất nhiều rủi ro về an toàn do tính chất đặc thù của công việc. Làm thế nào để các quy trình an toàn và các quy định được tuân thủ trong một tổ chức được xem như chịu ảnh hưởng của văn hóa điều hành tại chính tổ chức đó.

Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra, mô tả văn hoá an toàn và sự chấp nhận rủi ro tại một công ty sản xuất thép quy mô lớn ở Thụy Điển thông qua việc tìm hiểu kinh nghiệm và nhận thức về an toàn và rủi ro của người lao động. Mười cuộc phỏng vấn theo nhóm trọng tâm được tiến hành trên tổng số 66 người lao động. Trong các cuộc phỏng vấn, tình hình an toàn tại nơi làm việc đã được bàn luận theo cách thức bán cấu trúc. Tài liệu được phân tích theo phương pháp quy nạp sử dụng phân tích nội dung định tính. Phân tích cho thấy rõ một mô tả xuyên suốt về văn hoá an toàn và chấp nhận rủi ro tại công ty, dựa trên năm nhóm chính sau đây:

1. Chấp nhận rủi ro, một cá nhân đơn giản phải chấp nhận những rủi ro về an toàn có trong môi trường làm việc,

2. Trách nhiệm cá nhân đối với vấn đề an toàn, trách nhiệm đối với các quy trình an toàn lớn nhất thuộc về cá nhân,

3. Sự điều hòa giữa năng suất lao động và sự an toàn, đây là những thực thể mâu thuẫn, mong muốn sản xuất đồng thời cũng mong muốn làm việc một cách an toàn,

 4. Tầm quan trọng của thông tin liên lạc, điều này là cần thiết nhằm đem lại hiệu quả cho các hoạt động an toàn,

5. Điều kiện hiện tại và các điều kiện bên ngoài, sự ảnh hưởng qua lại giữa các yếu tố kể trên đến việc chấp nhận rủi ro.

Trong lý thuyết về các hệ thống kỹ thuật xã hội, phải thừa nhận rằng có sự tương tác giữa các yếu tố xã hội và kỹ thuật trong các tổ chức. Những kết quả đạt được từ nghiên cứu này được diễn giải để phù hợp với sự hiểu biết kỹ thuật xã hội của văn hoá an toàn và sự chấp nhận rủi ro.

Nội dung bài viết có trong file pdf đính kèm (Tiếng Anh -336 K)

Tác giả : Hasse Nordlöf, Birgitta Wiitavaara, Ulrika Winblad, Katarina Wijk, Ragnar Westerling

(ST: K. Dung)


(Nguồn tin: Safety Science, Volume 73, March 2015, Pages 126-135)