Viện ATVSLĐ thuộc Bảo hiểm Tai nạn xã hội Đức: Những ưu tiên an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong tương lai

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:14(GMT +7)

Giám sát Rủi ro của Bảo hiểm tai nạn xã hội Đức (Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – DGUV) tại Viện ATVSLĐ của Bảo hiểm Tai nạn xã hội Đức (IFA – Institut fuer Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) là một hệ thống phát hiện sớm các xu hướng và đánh giá mang tính khoa học về các hậu quả có thể xảy ra với an toàn và sức khoẻ nơi làm việc. Hệ thống này đánh giá các xu hướng quan trọng về việc làm trên toàn thế giới và các rủi ro mới tại nơi làm việc, các trường mầm non, trường học và các cơ sở giáo dục cấp cao hơn. Mục tiêu là có được một hệ thống phòng ngừa hiệu quả, đánh giá trước và chủ động.

Hiện nay, DGUV đã công bố một tài liệu dựa trên kết quả nghiên cứu từ 400 thanh tra lao động ở Đức. Tài liệu này đưa ra 10 chủ đề hàng đầu đã được xác định đối với các hoạt động an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong những năm tới.

Các xu hướng mới trong công nghệ, xã hội, sinh thái học, kinh tế và chính phủ hiện đang tạo dấu ấn trong thế giới công việc ngày một phức tạp của chúng ta. Kết hợp với đó là những yêu cầu mới về người lao động, với những rủi ro an toàn và sức khoẻ mới xuất hiện.

Các xu hướng phát hiện sớm và đánh giá mang tính khoa học về các hậu quả có thể xảy ra đối với an toàn và sức khoẻ nơi làm việc là vô cùng quan trọng khi mà các quyết định cần phải được đưa ra để phù hợp với con người và phù hợp với cách thức thực hiện công việc hiệu quả.

Giám sát Rủi ro của DGUV tại IFA giống như một hệ thống phát hiện sớm. Nó sẽ đánh giá các xu hướng quan trọng trong hệ thống việc làm toàn cầu và các rủi ro mới xuất hiện tại nơi làm việc, trường mầm non, trường học cũng như các cơ sở giáo dục cấp cao hơn. Mục tiêu của hệ thống là có được một hệ thống phòng ngừa hiệu quả, đánh giá trước và chủ động.

Phương pháp giám sát rủi ro

Trong một cuộc khảo sát trực tuyến, các thanh tra lao động của tất cả các Viện bảo hiểm tai nạn xã hội tại Đức đánh giá gần 100 xu hướng ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Các xu hướng bao gồm việc sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communications Technologies – ICT), căng thẳng ecgônômi, các hợp đồng lao động tạm thời, phơi nhiễm tiếng ồn, hoạt động thể chất và các thói quen ăn uống không lành mạnh.

Mục tiêu của cuộc khảo sát là để trả lời các câu hỏi sau đây:

– Những xu hướng nào có tác động đặc biệt lớn đến an toàn và sức khoẻ của những người được bảo hiểm?

– Những loại rủi ro – bệnh tật, tai nạn lao động, căng thẳng cụ thể nào có thể phát sinh?

– Các biện pháp phòng ngừa cụ thể nào sẽ có thể giúp họ phòng tránh?

Phòng ngừa và hợp tác theo yêu cầu

Các phát hiện được đánh giá cả trong và giữa các ngành công nghiệp cũng như kết hợp với việc tìm kiếm tài liệu. Mỗi viện nghiên cứu tai nạn xã hội sẽ được cung cấp các thông tin mục tiêu về các xu hướng hàng đầu của họ, các rủi ro kết hợp và các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Đồng thời, Giám sát Rủi ro sẽ giúp xác định các xu hướng hàng đầu phổ biến trong tất cả các viện bảo hiểm tai nạn và những điểm khởi đầu cho hệ thống mạng, truyền thông và hợp tác. Điều này sẽ giúp việc lựa chọn các ưu tiên dễ dàng hơn – trên cả các biện pháp phòng ngừa tốn kém như các dự án nghiên cứu – và chia sẻ các yêu cầu chuyên môn với một tổ chức nhất định. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và phòng ngừa việc lặp lại của các nhiệm vụ.  

Những phát hiện từ đợt khảo sát đầu tiên

Đợt khảo sát đầu tiên được diễn ra vào cuối năm 2015. 400 thanh tra lao động đã tham gia vào đợt khảo sát này. Những phát hiện chỉ ra rằng hầu như tất cả các viện bảo hiểm tai nạn xã hội đều đã xác định được ba chủ đề khẩn cấp đặc biệt như sau:

– Sự tăng cường công việc và nâng cao trách nhiệm

– Số người lớn tuổi ngày càng tăng

– Mạng lưới, tiện lợi và kiểm soát bằng các máy vi tính và ICT

Mối liên hệ của những chủ đề này với bảy chủ đề khác về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được trình bày trong một tài liệu về những phát hiện từ đợt khảo sát đầu tiên.

Các biện pháp phòng ngừa cho các lĩnh vực

Những xu hướng này sẽ là mục tiêu trọng điểm của các hoạt động an toàn và sức khoẻ nơi làm việc trong những năm tới. Với những chủ đề này, Giám sát Rủi ro đã có sẵn một loạt các đề xuất phòng ngừa. Các hoạt động phòng ngừa tại chỗ cần phải đa dạng giống như các xu hướng. Trên tất cả, chúng phải chứng tỏ được hiệu quả tại nơi làm việc, thậm chí là ở những cơ sở sản xuất nhỏ và quy mô bé nhất. Có thể tham khảo các biện pháp phòng ngừa từ nhiều nguồn khác nhau, từ các chuyên gia và các kết quả thử nghiệm cho đến các nghiên cứu. Đối với các xu hướng hàng đầu được liệt kê, cụ thể bao gồm:   

– Chuẩn bị các quy tắc liên quan đến hoạt động và hướng đến sức khoẻ và an toàn khi sử dụng các kỹ thuật thông tin và truyền thông (ICT)

– Kết hợp chủ đề “An toàn và sức khoẻ khi sử dụng ICT” trong quá trình tập huấn của nhân viên giám sát, đặc biệt là liên quan đến những người lao động làm việc với điện thoại di động

– Phát triển bộ quy tắc kiểm tra và cung cấp một bài kiểm tra ecgônômi tự nguyện để hỗ trợ cho các nhà sản xuất ICT trong quá trình phát triển phần mềm và phần cứng ecgônômi (ví dụ như tay cầm của các thiết bị ICT trên các động cơ xe máy)

– Nghiên cứu các ứng dụng tương lai và các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn của các màn hình hiển thị đội đầu và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

– Nghiên cứu những nhu cầu đặc biệt của người lao động lớn tuổi khi sử dụng ICT và đề xuất các biện pháp đối với người thiết kế và nhà sản xuất

– Kế hoạch phòng ngừa đối với người sử dụng lao động theo chủ đề “làm thêm giờ, giới hạn áp lực và căng thẳng”

– Thiết lập trung tâm nghiên cứu chéo giữa các viện để đưa ra mô hình “phân tích tổ chức” trong các công ty

– Thành lập một giải thưởng OSH cho các viện nghiên cứu/cơ sở có thành tích xuất sắc trong quản lý an toàn vệ sinh lao động (đề xuất những kinh nghiệm tốt nhất)

– Tiến hành khám sức khoẻ định kỳ, tiêu chuẩn và sức khoẻ tâm thần để phòng ngừa bệnh nghề nghiệp theo độ tuổi

Đánh giá

Để đảm bảo các phát hiện của Giám sát Rủi ro thực sự đáp ứng nhu cầu an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong thực tế, cần tiến hành đánh giá sau đợt khảo sát đầu tiên. Cuối cùng, IFA sẽ phỏng vấn hơn 700 chuyên gia OSH (Sifa). Điều này sẽ phản ánh thực tế độ chính xác có được từ các nhân viên giám sát

Điều gì tiếp theo?

Chuẩn bị cho đợt khảo sát tiếp theo, dự kiến sẽ bắt đầu và mùa xuân năm 2017, hiện đang diễn ra.

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại trang thông tin của IFA.

Biên dịch: Việt Thắng


(Nguồn tin: www.dguv.de)