Xác định các giới hạn của máy và quy trình đánh giá nguy cơ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Đánh giá nguy cơ bắt đầu bằng việc xác định các giới hạn của máy có tính đến tất cả các giai đoạn trong chu kỳ tuổi thọ của máy. Điều này có nghĩa là cần phải xem xét các đặc tính và tính năng của một máy hay một loạt máy, trong một quá trình tương tác, kết hợp với hoạt động của những người liên quan, với môi trường và các sản phẩm cần được nhận biết dưới dạng các giới hạn của máy.

1. Xác định các giới hạn của máy bao gồm:

Các giới hạn sử dụng: chế độ vận hành, quy trình can thiệp; đặc điểm, khả năng, hạn chế về hình thái cơ thể của những nhóm người sử dụng theo dự định; mức đào tạo, kinh nghiệm hoặc khả năng của những người sử dụng, tiếp cận với máy; sự phơi nhiễm với mối nguy hại gắn liền với máy của những người khác có thể thấy trước hợp lý;

Các giới hạn không gian: phạm vi chuyển động; không gian cho những người tương tác với máy (vận hành, bảo dưỡng); sự tương tác của con người (giao diện người vận hành – máy); giao diện máy – nguồn cung cấp năng lượng;

Các giới hạn thời gian: giới hạn tuổi thọ của máy/ hoặc một số bộ phận, dụng cụ, chi tiết có thể mòn, điện – cơ, sử dụng theo dự định và sử dụng sai quy cách hợp lý thấy trước; các khoảng thời gian phục vụ…,

– Các giới hạn khác: môi trường; mức độ sạch yêu cầu; đặc tính của vật liệu được gia công.

Mục tiêu của bước này để mô tả rõ các khả năng vận hành của máy, việc sử dụng máy đúng dự định, sử dụng sai quy cách thấy trước và loại môi trường trong đó máy có thể được sử dụng và bảo dưỡng. Mục tiêu này có thể đạt được bằng việc kiểm tra các chức năng của máy và các công việc gắn liền với cách sử dụng máy.

Chức năng của máy

Có thể mô tả máy dưới dạng các bộ phận rõ ràng, các cơ cấu hoặc các chức năng dựa trên kết cấu và vận hành của máy: cung cấp năng lượng; điều khiển; chuyển động tiến; gia công xử lý; chuyển động/di chuyển; nâng; khung máy/sat xi có độ ổn định/tính cơ động; các thiết bị phụ (đồ gá, phụ tùng).

Khi các biện pháp bảo vệ được đưa vào thiết kế, thì cần phải mô tả các chức năng và sự tương tác của chúng với các chức năng khác của máy.

Sự đánh giá nguy cơ cần bao gồm sự xem xét qua mỗi bộ phận chức năng, bảo đảm cho mỗi chế độ vận hành và tất cả các giai đoạn sử dụng được quan tâm một cách thích đáng, bao gồm tương tác giữa người và máy có liên quan đến các chức năng đã biết hoặc các bộ phận chức năng.

Sử dụng máy

Bằng cách xem xét đến tất cả những người sẽ tương tác với máy trong một môi trường đã cho (ví dụ nhà máy, gia đình), việc sử dụng máy có thể được mô tả dưới dạng các công việc gắn liền với việc sử dụng máy đúng dự định và sử dụng máy sai quy cách hợp lý thấy trước.

Trong quá trình đánh giá nguy cơ, khi có thể nhóm đánh giá liên lạc với người thiết kế, người sử dụng để bảo đảm rằng, tất cả các công việc sử dụng máy cần được nhận biết, kể cả việc sử dụng sai quy cách hợp lý thấy trước. Do đó việc phân tích các công việc và tình trạng làm việc, nên đòi hỏi phải có nhân viên vận hành và bảo dưỡng. Đồng thời cũng quan tâm đến các yêu cầu:

– Thông tin cho sử dụng được cung cấp cùng với máy;

– Cách dễ nhất hoặc nhanh nhất để thực hiện công việc có thể khác với công việc quy định trong các hướng dẫn sử dụng, các thủ tục và lời chỉ dẫn;

– Các tập tính phản xạ của người khi đối mặt với trục trặc, sự cố hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng máy;

– Sai sót của con người.

Quy trình đánh giá nguy cơ

Nội dung, mối liên quan giữa các bước của quy trình đánh giá nguy cơ được nêu dưới đây: Hình Quy trình đánh giá lặp lại để giảm nguy cơ

Hình Quy trình đánh giá lặp lại để giảm nguy cơ

—————————-

Các bài viết liên quan:

– Phương pháp nhận dạng mối nguy;

– Dự đoán nguy cơ của mối nguy;

– Đánh giá mức nguy cơ và các phương pháp dự đoán nguy cơ.

TS. Nguyễn Thế Công


(Nguồn tin: Theo cuốn Bảo hộ lao động, Chủ biên PGS.TS. Nguyễn An Lương, NXB Lao động – 2012)